Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Інформатика 10 класНАЗВА
1
()
32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень
2
()
Навчальні досягнення учнів
3
()
Використання електронних посібників_ навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету
4
()
Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів
5
()
Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання
6
()
Електронні словники й програми-перекладачі. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов
7
()
Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.
8
()
Створення нумерованих і маркованих списків.
9
()
Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.
10
()
Використання стилів_ поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах.
11
()
Автоматичне створення змісту документа. Правила стильового оформлення документів різних типів.
12
()
Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів
13
()
Друк документа
14
()
Настроювання середовища користувача текстового процесора
15
()
НАвчальні досягнення учнів
16
()
Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах
17
()
Використання стилів і шаблонів документів
18
()
Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.
19
()
НАВчальні досягнення учнів
20
()
Поняття презентації та комп’ютерної презентації_ їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації
21
()
Огляд програмних і технічних засобів_ призначених для створення і демонстрації презентацій
22
()
Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення_ створення пустої презентації_ а також однієї презентації на базі іншої
23
()
Відкриття презентації та збереження її в різних форматах
24
()
Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації
25
()
Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів
26
()
Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів
27
()
Демонстрація презентації у різних програмних середовищах
28
()
Розробка слайдової презентації
29
()
Анімація в слайдових презентаціях
30
()
Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі
31
()
Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів
32
()
Додавання відеокліпів_ звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації
33
()
Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео_ створення кліпів
34
()
Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами
35
()
Створення відеокліпу.
36
()
Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій
37
()
Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації
38
()
Особливості роботи з графічними об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій
39
()
Зв’язки між об’єктами публікації. Створення_ збереження_ відкриття та друк публікацій
40
()
Створення інформаційного бюлетеня чи буклету
41
()
НАВЧальні досягнення учнів
42
()
Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою
43
()
Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки_ надсилання_ отримання й перенаправлення повідомлень_ навігація папками_ видалення повідомлень_ вкладання файлів
44
()
Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами_ надсилання_ отримання й перенаправлення повідомлень_ використання шаблонів повідомлень_ розміщення повідомлень у папках_ видалення повідомлень
45
()
Перегляд атрибутів повідомлень_ вкладання файлів_ використання адресної книги_ списків розсилки_ довідкової системи. Створення власних шаблонів листів
46
()
Етикет електронного листування
47
()
Електронне листування через веб-інтерфейс
48
()
Електронне листування за допомогою поштового клієнта
49
()
Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби_ огляд популярних програм
50
()
Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів_ надсилання текстових_ графічних та відеоповідомлень
51
()
Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях
52
()
Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування
53
()
Обмін миттєвими повідомленнями
54
()
Спілкування на форумах та в чатах
55
()
Основи Інтернету
56
()
Основи створення комп’ютерних презентацій
57
()
повідомлення
58
()
засоби навчання
59
()
засоби перетворення аудіо- та відеоформатів
60
()
електронні посібники
61
()
навчальні програми
62
()
мультимедійні курси
63
()
українські та зарубіжні освітні сайти
64
()
електронні словники
65
()
програми-перекладачі
66
()
поняття презентації та комп’ютерної презентації
67
()
поняття про слайдові презентації
68
()
поняття про потокові презентації
69
()
види публікацій та їх шаблони
70
()
структура публікації
71
()
робота з графічними об’єктами
72
()
зв’язки між об’єктами
73
()
створення/ збереження/ відкриття та друкування публікацій
74
()
основні принципи дизайну слайдів
75
()
стильове оформлення презентацій
76
()
додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда
77
()
анімаційні ефекти змінення слайдів
78
()
створення текстових написів
79
()
вставлення графічних зображень
80
()
додавання відеокліпів
81
()
додавання звукових ефектів
82
()
додавання мовного супроводу
83
()
різні формати відкриття і збереження презентації
84
()
розроблення слайдової презентації
85
()
документ
86
()
шаблон документа
87
()
текстовий документ
88
()
схема документа
89
()
автоматичне створення змісту документа
90
()
правила стильового оформлення документів
91
()
друкування документа
92
()
настроювання параметрів сторінок
93
()
створення нумерованих і маркованих списків
94
()
створення колонтитулів
95
()
створення документа за допомогою майстра
96
()
зображення у текстовому документі
97
()
стильове оформлення документів
98
()
робота з таблицями
99
()
різні режими пергляду документа
100
()
принципи функціонування служби
101
()
миттєві повідомлення
102
()
популярні програми
103
()
реєстрація в службі
104
()
поняття форуму
105
()
реєстрація на форумі
106
()
спілкування на форумах
107
()
спілкування в чатах
108
()
етикет інтерактивного спілкування
109
()
навчання в Інтернеті
110
()
комунікації за допомогою Інтернету
111
()
принципи функціонування електронної пошти
112
()
поштова скринька
113
()
надсилання/ отримання й перенаправлення повідомлень
114
()
видалення повідомлень
115
()
вкладання файлів
116
()
поштовий клієнт
117
()
керування обліковими записами
118
()
шаблони повідомлень
119
()
розміщення повідомлень у папках
120
()
електронне листування
121
()
програми для роботи з електронною поштою
122
()
етикет електронного листування
123
()
електронне листування через веб-інтерфейс
124
()
адресна книга
125
()
списки розсилки
126
()
довідкова система
127
()
формати аудіо- та відеофайлів
128
()
створення кліпів
129
()
часові параметри аудіо- та відеоряду
130
()
Інформатика. Навчальна програма для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальни закладів. гвень стандарту.
131
()
1. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)
132
()
2. Текстовий процесор (8 год.)
133
()
3. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)
134
()
4. Служби Інтернету (7 год.)
135
()
1.1. Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.)
136
()
1.2. Навчання в Інтернеті (1 год.)
137
()
1.3. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)
138
()
Практична робота № 1
139
()
Практична робота №2.
140
()
Практична робота №3.
141
()
Практична робота №4
142
()
3.1. Створення й показ слайдових презентацій (6 год.)
143
()
3.2. Опрацювання мультимедійних даних (3 год.)
144
()
3.3. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)
145
()
Практична робота №5
146
()
Практична робота №6
147
()
Практична робота №7
148
()
4.1. Електронна пошта (4 год.)
149
()
4.2. Комунікації за допомогою Інтернету (3 год.)
150
()
Практична робота №8
151
()
Практична робота №9
152
()
Практична робота № 10
153
()
Практична робота № 11
154
()
Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми
155
()
Інформатика 10 клас
156
()
Комп’ютерні презентації та публікації
157
()
Прогрмні засоби навчання
158
()
Текстовий процесор
159
()
Служби Інтернету
160
()
Електронна пошта
161
()
Опрацювання мультимедійних даних

Страницы: