Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Історія України 10 класНАЗВА
1
()
церковне життя
2
()
спосіб життя
3
()
життя населення
4
()
економічне життя
5
()
політичне життя
6
()
Життя на фронті
7
()
Життя у тилу
8
()
Зміни у житті
9
()
соціальне життя
10
()
повсякденне життя населення
11
()
процеси модернізації повсякденного життя
12
()
Формування нового укладу повсякденного життя
13
()
повсякденного життя в УРСР за часів непу та закріплення радянської влади
14
()
повсякденне життя людей краю на основі аналізу та узагальнення даних різних джерел інформації
15
()
повсякденне життя населення в роки непу
16
()
Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя
17
()
індустріалізація суспільного життя
18
()
модернізація суспільного життя
19
()
основні риси розвитку духовного життя
20
()
ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В 1917—1921 рр
21
()
знецінення людського життя
22
()
Релігійне життя в Україні
23
()
зрушення у повсякденному способі життя різних верств українського населення
24
()
Руйнація звичайного повсякденного способу життя
25
()
українофільство
26
()
русофільство
27
()
русинство
28
()
культурне життя західноукраїнських земель
29
()
Карпатська Україна
30
()
входження України до складу СРСР
31
()
УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ XX ст.
32
()
Україна у складі Росії та Австро-Угорщини
33
()
Події російської революції 1905—1907 рр. в Україні
34
()
Наддніпрянська Україна
35
()
УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
36
()
Україна в геополітичних планах країн Антанти і центральних держав
37
()
Союз визволення України
38
()
Політичні партії в підросійській Україні
39
()
Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну
40
()
Організація влади в Україні після приходу радянських війсь восени 1919 року
41
()
Радянсько-польська війна і Україна
42
()
Державний статус України в 1921—1922 рр.
43
()
Впровадження непу в Україні
44
()
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1929—1938 рр.)
45
()
Воєнні дії на території України у 1914 р.
46
()
Воєнні дії на території України в 1915— 1917 рр.
47
()
процеси періоду
48
()
процеси економічного розвитку
49
()
історичні процеси
50
()
процеси вітчизняної та європейської історії
51
()
Уроки та наслідки державотворчих процесів
52
()
причини та наслідки процесу закріплення радянської влади
53
()
Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст.
54
()
Особливості культурних процесів
55
()
Процес політизації українського суспільства та визвольного руху
56
()
Ставлення населення до війни
57
()
склад населення
58
()
свідомість населення
59
()
психологія населення
60
()
населення Наддніпрянської України
61
()
населення західноукраїнських земель
62
()
соціальне становище населення
63
()
економічне становище населення
64
()
Ставлення населення до українізації
65
()
настрої населення в умовах загострення політичного протистояння
66
()
різні верстви українського населення
67
()
основні події
68
()
причинно-наслідкові зв’язки між подіями
69
()
Події Української революції на території краю
70
()
Вплив воєнно-політичних подій 1917— 1921 рр. на становище в краї
71
()
хронологічна послідовність подій Української революції
72
()
хронологічна послідовність подій української державності 1917—1921 рр.
73
()
хронологічна послідовність головних подій на західноукраїнських землях
74
()
культури краю
75
()
явища і пам’ятки культури
76
()
творці та діячі культури
77
()
вітчизняна культура
78
()
світова культура
79
()
Політика влади у царині культури
80
()
пам’ятки культури
81
()
процеси культури
82
()
Розвиток культури на початку XX ст.
83
()
Діяльність більшовиків у сфері культури
84
()
Повстанський рух
85
()
поразка українського визвольного руху
86
()
Розгортання українського націоналістичного руху
87
()
Діяльність українських політичних рухів
88
()
північно-західні землі
89
()
Вітчизняний
90
()
імперський та іноземний капітал в економіці українських земель
91
()
Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі
92
()
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 1921—1939 рр.
93
()
Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі
94
()
революція 1917 р.
95
()
основні події російської революції на українських землях
96
()
Початок Української революції
97
()
характеристика та політичні портрети видатних діячів Української революції
98
()
розвиток краю
99
()
соціальний розвиток
100
()
економічний розвиток
101
()
Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр.
102
()
Досягнення науки та гальмівні чинники її розвитку
103
()
хронологічні межі періоду
104
()
хронологічна послідовність головних подій періоду
105
()
визначає
106
()
показує
107
()
характеризує
108
()
порівнює
109
()
узагальнює
110
()
формулює
111
()
аналізує
112
()
дає власну оцінку
113
()
називає
114
()
конкретизує
115
()
описує
116
()
доводить
117
()
обґрунтовує
118
()
складає
119
()
оцінює
120
()
карта території
121
()
карта місця основних подій періоду української державності 1917—1921 рр.
122
()
карта основних місць і територій
123
()
пов’язаних з розвитком освіти
124
()
науки та мистецтва
125
()
соціально-економічне становище
126
()
Внутрішнє становище
127
()
міжнародне становище
128
()
Становище у галузі освіти
129
()
Економічне і соціальне становище населення
130
()
Економічне і соціальне становище українського населення
131
()
Становище Закарпаття у складі Чехословаччини
132
()
територія УНР
133
()
політики війни
134
()
українсько-польська війна
135
()
радянсько-польська війна
136
()
Перша світова війна
137
()
зовнішня політика
138
()
політика влади
139
()
Внутрішня політика
140
()
внутрішня та зовнішня політика українських урядів
141
()
освітня політика
142
()
Політика держави щодо церкви та її наслідки
143
()
становище в краї
144
()
простір межі краю
145
()
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
146
()
початок українізації армії
147
()
Початок індустріалізації народного господарства
148
()
Діяльність національних організацій
149
()
Діяльність спортивно-фізкультурних організацій
150
()
Діяльність українських політичних партій і рухів
151
()
Культурно-освітня діяльність громадських організацій
152
()
центральні держави
153
()
Українська Держава
154
()
іноземні держави
155
()
Статус УСРР у складі Радянського Союзу
156
()
Українські землі у складі Румунії
157
()
причини та наслідки важливих явищ політичного
158
()
соціального та культурного життя західноукраїнських земель
159
()
послідовність явищ
160
()
основні факти щодо непу в Україні
161
()
основні факти щодо проведення столипінської аграрної реформи
162
()
Головна українська рада
163
()
Всеукраїнський з’їзд Рад
164
()
Утворення Центральної Ради
165
()
І і II Універсали Центральної Ради
166
()
Організація влади
167
()
Ставлення влади
168
()
утворення директорії
169
()
Утворення монополістичних об’єднань
170
()
Утворення СРСР
171
()
Утворення Української військової організації
172
()
Українські політичні партії
173
()
загальноросійські політичні партії
174
()
послідовність явищ економічного
175
()
політичного і культурного життя
176
()
послідовність подій українського державності 1917—1921 рр.
177
()
послідовність головних подій
178
()
наслідки державотворчих процесів
179
()
наслідки Голодомору
180
()
наслідки політики держави щодо церкви
181
()
наслідки процесу закріплення радянської влади
182
()
наслідки важливих подій і явищ політичного
183
()
Індустріальна модернізація
184
()
модернізація повсякденного життя
185
()
модернізація економічного і соціального життя на початку XX ст.
186
()
Психологічний клімат у суспільстві
187
()
політизація українського суспільства
188
()
культурно-освітня організації
189
()
військова організація
190
()
Організація влади в Україні
191
()
Організація українських націоналістів
192
()
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ
193
()
радянська державність
194
()
Проголошення УНР
195
()
Поразки УНР
196
()
Злука УНР і ЗУНР
197
()
Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією
198
()
Масштаби та наслідки Голодомору
199
()
Голодомор 1932—1933 рр. – геноцид українського народу
200
()
уряд Росії
201
()
радянська Росія
202
()
війська Німеччини
203
()
війська Австро-Угорщини
204
()
III Універсал ЦР
205
()
IV Універсал ЦР
206
()
Проголошення ЗУНР
207
()
Статус УСРР
208
()
Правовий статус Східної Галичини
209
()
сільське господарство
210
()
народне господарство
211
()
директивна економіка
212
()
українська економік
213
()
економічна криза
214
()
політична криза
215
()
Хлібозаготівельні кризи
216
()
земельна реформа
217
()
грошова реформа
218
()
джерела інформації
219
()
Боротьба більшовиків із УЦР
220
()
суцільна колективізація
221
()
Доля жінки
222
()
Доля приватних сільських господарів
223
()
Посилення міграції українського селянства
224
()
Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях
225
()
Здобутки майстрів літератури та мистецтва
226
()
Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці
227
()
Український національний Конгрес
228
()
Трудовий конгрес
229
()
ліквідації неписьменності
230
()
Ліквідація УАПЦ
231
()
період економічної стабілізації
232
()
період соціальної стабілізації
233
()
масові репресії
234
()
«Розстріляне відродження»
235
()
Земельна реформа П. Столипіна
236
()
легіон Українських січових стрільців
237
()
Утворення Організації українських націоналістів
238
()
життя
239
()
повсякденне життя
240
()
духовне життя
241
()
релігійне життя
242
()
культурне життя
243
()
господарське життя
244
()
суспільне життя
245
()
людське життя
246
()
громадсько-політичне житті
247
()
повсякденний спосіб життя
248
()
Течії у громадсько-політичному житті українців
249
()
статус України
250
()
Україна
251
()
територія України
252
()
процес політизації
253
()
процес
254
()
процеси модернізації
255
()
державотворчі процеси
256
()
процес закріплення радянської влади
257
()
культурні процеси
258
()
ставлення населення
259
()
населення
260
()
настрої населення
261
()
українське населення
262
()
становище населення
263
()
події
264
()
послідовність подій
265
()
розвиток культури
266
()
культура
267
()
сфера культури
268
()
націоналістичний рух
269
()
рух
270
()
визвольний рух
271
()
політичні рухи
272
()
українські землі
273
()
землі
274
()
українські північно-західні землі
275
()
західноукраїнські землі
276
()
російська революція
277
()
революція
278
()
Українська революція
279
()
розвиток
280
()
розвиток науки
281
()
тенденції та чинники розвитку культури
282
()
період
283
()
учень
284
()
карт
285
()
карта місця
286
()
Становище
287
()
територія
288
()
територія краю
289
()
війна
290
()
політика
291
()
політика держави
292
()
край
293
()
межі краю
294
()
початок українізації
295
()
початок
296
()
початок індустріалізації
297
()
культурно-освітня діяльність
298
()
діяльність
299
()
Діяльність більшовиків
300
()
держави
301
()
склад
302
()
явища
303
()
факти
304
()
рада
305
()
Центральна Рада
306
()
влада
307
()
утворення
308
()
політичні партії
309
()
партії
310
()
послідовність
311
()
наслідки
312
()
модернізація
313
()
українське суспільство
314
()
суспільство
315
()
організація
316
()
державність
317
()
УНР
318
()
Відновлення УНР
319
()
Голодомор 1932—1933 рр.
320
()
голодомор
321
()
Росія
322
()
військо
323
()
універсал
324
()
ЗУНР
325
()
статус
326
()
господарство
327
()
економіка
328
()
криза
329
()
реформа
330
()
джерела
331
()
більшовики
332
()
колективізація
333
()
доля
334
()
посилення міграції
335
()
посилення
336
()
Посилення економічної та політичної кризи
337
()
політизація
338
()
здобутки
339
()
Культурні здобутки
340
()
конгрес
341
()
ліквідація
342
()
економічна стабілізація
343
()
стабілізація
344
()
соціальна стабілізація
345
()
репресії
346
()
відродження
347
()
Земельна реформа
348
()
легіон

Страницы: