Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологія 7 класНАЗВА
1
()
прояви життєдіяльності
2
()
відмінності тварин від рослин та грибів
3
()
спосіб життя
4
()
спільноти тварин
5
()
автотрофне
6
()
гетеротрофне
7
()
клітини
8
()
тканини
9
()
системи органів
10
()
тіла тварин
11
()
кишковопорожнинні
12
()
кільчасті черви
13
()
паразитичні безхребетні тварини
14
()
різноманітність тварин свого краю
15
()
ракоподібні
16
()
павукоподібні
17
()
риби
18
()
амфібії
19
()
рептилії
20
()
птахи
21
()
ссавці
22
()
ознаки хордових тварин
23
()
поширених в Україні та своїй місцевості
24
()
що є паразитами людини
25
()
що є переносниками збудників хвороб
26
()
польоту
27
()
паразитичного способу життя
28
()
захисту
29
()
нападу
30
()
впливу різних чинників середовища
31
()
у екосистемах
32
()
в житті людини
33
()
газообмін
34
()
форми виділення
35
()
покриви тіла
36
()
регуляція діяльності організму
37
()
різноманітність травних систем
38
()
різнованітність
39
()
форми розмноження
40
()
статеві клітини
41
()
запліднення
42
()
регенерація
43
()
з перетворенням
44
()
без перетворення
45
()
суспільна поведінка
46
()
еволюція поведінки
47
()
методи вивчення
48
()
форми поведінки
49
()
циклічні зміни поведінки
50
()
принципи територіальної поведінки
51
()
направленість поведінкових актів
52
()
пристосувальне значення поведінки тварин
53
()
ознаки будови
54
()
мушлі молюсків
55
()
яйця птахів
56
()
зубів ссавців
57
()
комах
58
()
хребетних тварин
59
()
кровоносної системи
60
()
скелету
61
()
головного мозку
62
()
територіальна поведінка
63
()
ритуалізація поведінки
64
()
суспільна поведінка тварин
65
()
живий організм
66
()
організм тварин
67
()
гетеротрофний організм
68
()
значення для організму
69
()
діяльність організму
70
()
співіснування організмів
71
()
вплив людини на організми
72
()
рослини
73
()
тварини
74
()
гриби
75
()
бактерії
76
()
органи виділення
77
()
органи чуття
78
()
органи травлення
79
()
органи кровообігу
80
()
нервова система
81
()
травна система
82
()
опорно-рухова система
83
()
незамкнена
84
()
замкнена
85
()
тривалість життя
86
()
періоди життя
87
()
життя на суходолі
88
()
життя у воді
89
()
життя в різних умовах
90
()
життя тварин
91
()
сумісне життя
92
()
біологічні особливості
93
()
зовнішньої будови тварин
94
()
способу життя
95
()
паразитарних безхребетних
96
()
будови організму тварин
97
()
обміну речовин
98
()
ервової системи
99
()
органів чуття
100
()
покривів тіла тварин
101
()
середовище життя
102
()
середовища існування тварин
103
()
температура
104
()
освітленість
105
()
волога
106
()
тварин
107
()
членистоногих
108
()
травних систем
109
()
тварин свого краю
110
()
живлення
111
()
поведінкових реакцій
112
()
розвитку тварин
113
()
радіальна
114
()
двобічна
115
()
називає
116
()
наводить приклади
117
()
описує
118
()
пояснює
119
()
характеризує
120
()
порівнює
121
()
розпізнає
122
()
висловлює судження
123
()
застосовує знання
124
()
робить висновок
125
()
спостерігає
126
()
уміє визначати
127
()
пояснює відповідними прикладами
128
()
біологічне значення
129
()
пристосувальне значення
130
()
рідкісні види тварин України
131
()
скелета
132
()
нервової системи
133
()
процеси дихання
134
()
способи дихання
135
()
дихання тварин
136
()
тваринна клітина
137
()
рослин
138
()
процеси життєдіяльності
139
()
органів дихання
140
()
тканин
141
()
систем органів
142
()
крові
143
()
ускладнення функцій
144
()
способи пересування
145
()
способи орієнтування
146
()
подразливості
147
()
обмін речовин
148
()
транспорт речовин
149
()
про класифікацію тварин
150
()
про регуляцію діяльності організму тварин
151
()
про регенерацію у тварин
152
()
про популяцію
153
()
про екосистему
154
()
про чинники середовища
155
()
будова комах
156
()
ряди комах
157
()
комахзапилювачі
158
()
одомашнені комахи
159
()
визначення молюсків
160
()
порівняння молюсків
161
()
двостулкові молюски
162
()
молюсків за будовою мушлі
163
()
будови кровоносної системи хребетних тварин
164
()
будови скелетів хребетних тварин
165
()
будови головного мозку хребетних тварин
166
()
дихання для вивільнення енергії
167
()
подразливість
168
()
рух
169
()
ріст
170
()
зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів
171
()
зовнішньої будови комах у зв’язку з пристосуванням до життя на суходолі
172
()
будови мушлі молюскі
173
()
будови яйця птахів
174
()
особливостей покривів тіла тварин
175
()
способів дихання тварин
176
()
реакцій тварин у відповідь на подразнення
177
()
органів чуття тварин
178
()
визначення віку тварин
179
()
спостереження за поведінкою тварин
180
()
представників різних рядів комах
181
()
поведінки
182
()
опудал
183
()
вологих препаратів
184
()
мікропрепаратів
185
()
зображень
186
()
вивчення представників різних рядів комах
187
()
особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх пристосуванням до різних умов існування
188
()
різноманітність членистоногих
189
()
порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі
190
()
екологічні групи птахів
191
()
порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
192
()
порівняння будови скелетів хребетних тварин
193
()
порівняння будови головного мозку хребетних тварин
194
()
визначення направленості поведінкових актів тварин
195
()
пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні
196
()
тварина
197
()
Біологія 7 клас
198
()
поведінка
199
()
організм
200
()
органи
201
()
система
202
()
життя
203
()
особливості
204
()
середовище
205
()
різноманітність
206
()
тип
207
()
учень
208
()
значення
209
()
вид
210
()
клітина
211
()
життєдіяльність
212
()
функції
213
()
спосіб
214
()
речовини
215
()
поняття
216
()
порівняння
217
()
процеси
218
()
дослідження
219
()
вивчення
220
()
демонстрація
221
()
роботи
222
()
екскурсії
223
()
розвиток
224
()
$1
225
()
будова
226
()
живлення тварин
227
()
будова тварин
228
()
середовища існування
229
()
різноманітність тварин
230
()
види тварин
231
()
розмноження
232
()
пристосування тварин до
233
()
роль тварин
234
()
процеси життєдіяльності тварин
235
()
поведінка тварин
236
()
членистоногі
237
()
хордові
238
()
комахи
239
()
$2
240
()
молюски
241
()
травлення
242
()
органи дихання
243
()
дихання
244
()
розвиток тварин
245
()
зовнішня будова
246
()
організму тварин
247
()
основні групи організмів
248
()
кровоносна система
249
()
$3
250
()
$4
251
()
чинники середовища існування
252
()
симетрії тіла
253
()
виділення
254
()
$5
255
()
$6
256
()
життєдіяльності тварин
257
()
$7
258
()
$8
259
()
лабораторне дослідження
260
()
колекцій
261
()
лабораторні роботи
262
()
практичні роботи

Страницы: