Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологія 6 класНАЗВА
1
()
мох
2
()
різноманітність живих організмів
3
()
живий організм
4
()
рослинний організм
5
()
опис
6
()
порівняння
7
()
експеримент
8
()
рослини
9
()
тварини
10
()
бактерії
11
()
процеси життєдіяльності
12
()
роль у природі
13
()
малярійний плазмодій
14
()
дизентерійна амеба
15
()
евглена зелена
16
()
хламідомонада
17
()
хлорела
18
()
дріжджі
19
()
значення в житті людини
20
()
вольвокс
21
()
губки
22
()
ульва
23
()
фотосинтез рослин
24
()
дихання рослин
25
()
рухи рослин
26
()
будова рослини
27
()
тканини рослин
28
()
класифікація рослин
29
()
транспорт речовин по рослині
30
()
рослини-хижаки
31
()
життєві форми рослин
32
()
зображення рослин
33
()
кімнатні рослини
34
()
викопні рослини
35
()
панівні рослини
36
()
пристосування рослин
37
()
сільськогосподарські рослини
38
()
рослини свого краю
39
()
мінеральне
40
()
повітряне
41
()
пагін
42
()
стебло
43
()
листок
44
()
брунька
45
()
видозміни
46
()
поглинання води
47
()
укріплення у ґрунті
48
()
газообмін
49
()
ріст
50
()
транспорт речовин
51
()
нестатеве
52
()
вегетативне
53
()
суцвіття
54
()
запилення
55
()
запліднення
56
()
хвощі
57
()
плауни
58
()
мохи
59
()
покритонасінні
60
()
зелені
61
()
бурі
62
()
червоні
63
()
діатомові
64
()
існування водоростей
65
()
розмноження водоростей
66
()
використання
67
()
співіснування грибів і водоростей
68
()
за відношенням до світла
69
()
за відношенням до води
70
()
за відношенням до температури
71
()
для існування життя
72
()
для людини
73
()
плоду
74
()
цибулини
75
()
коренеплоду
76
()
квітки
77
()
насінини
78
()
організмів
79
()
мохів
80
()
хвощів
81
()
плаунів
82
()
папоротей
83
()
голонасінних
84
()
покритонасінних
85
()
тварин
86
()
живлення грибів
87
()
грибна клітина
88
()
грибниця
89
()
плодове тіло
90
()
розмноження грибів
91
()
поширення грибів
92
()
одноклітинні гриби
93
()
їстівні гриби
94
()
отруйні гриби
95
()
цвілеві гриби
96
()
паразитарні гриби
97
()
мікоризоутворюючі шапинкові гриби
98
()
фітопатогенні гриби
99
()
зоопатогенні гриби
100
()
у природі
101
()
у житті людини
102
()
історія вивчення
103
()
надходження речовин у клітину
104
()
утворення нових клітин
105
()
ріст клітин
106
()
клітинна теорії
107
()
функції клітини
108
()
клітини листка
109
()
поділ клітин
110
()
бактеріальна клітина
111
()
статеві клітини
112
()
будова клітин грибів
113
()
Р. Гук
114
()
Р. Броун
115
()
Т. Шванн
116
()
М. Шлейден
117
()
будова клітин рослин
118
()
риси клітин рослин
119
()
клітинна мембрана
120
()
цитоплазма
121
()
ядро
122
()
вакуоля
123
()
хлоропласти
124
()
мітохондрії
125
()
рослин
126
()
водоростей
127
()
спорами
128
()
оптичний
129
()
робота з мікроскопом
130
()
електронний
131
()
шкільний оптичний мікроскоп
132
()
об’єктив
133
()
окуляр
134
()
дзеркало
135
()
предметний столик
136
()
гвинт налаштування чіткості
137
()
біологічне значення
138
()
кореневої системи
139
()
фотосинтезу
140
()
видозмін вегетативних органів
141
()
суцвіть
142
()
плодів
143
()
штучного вирощування грибів
144
()
різних життєвих форм
145
()
екологічних груп рослин
146
()
середовища існування
147
()
будова тіла
148
()
місце утворення спор
149
()
різноманітність життя
150
()
науки.що вивчають життя
151
()
середовища життя
152
()
життя рослин
153
()
життя на планеті Земля
154
()
приклади
155
()
використання людиною
156
()
місце утворення насіння
157
()
умови середовища
158
()
навколишнє середовище
159
()
рослинної клітини
160
()
тваринної клітини
161
()
бактеріальної клітини
162
()
вегетативні органи рослини
163
()
видозміни органів
164
()
тип живлення
165
()
особливості живлення
166
()
спосіб живлення
167
()
коренеплід
168
()
способи поширення плодів
169
()
типи плодів
170
()
власні спостереження
171
()
інфузорій
172
()
за розвитком пагона з бруньки
173
()
тканин рослин
174
()
функція транспорту речовин
175
()
кореня
176
()
пагона
177
()
бруньки
178
()
стебла
179
()
листка
180
()
випаровування води
181
()
відношення до води
182
()
проростання насіння
183
()
утворення насіння
184
()
поширення
185
()
розмноження насінням
186
()
групи лишайників
187
()
співіснування грибів і водоростей у лишайниках
188
()
накипні лишайники
189
()
листуваті лишайники
190
()
кущисті лишайники
191
()
процесу росту вегетативних органів
192
()
умов проростання насіння
193
()
будови клітини листка елодеї
194
()
руху цитоплазми в клітинах листка елодеї
195
()
спостереження інфузорій
196
()
будови пагона
197
()
будови бруньки
198
()
будови цибулини
199
()
будови коренеплоду
200
()
будови квітки
201
()
будови насінини
202
()
будови плода
203
()
будови зелених нитчастих водоростей
204
()
будови моху
205
()
будови папоротей
206
()
будови голонасінних
207
()
будови шапинкових грибів
208
()
будови цвілевих грибів
209
()
клітин рослин і твари
210
()
мікропрепаратів одноклітинних організмів
211
()
мікропрепаратів внутрішньої будови кореня.стебла.листка
212
()
гербарних зразків
213
()
лишайників
214
()
бактерій
215
()
дноклітинних організмів
216
()
багатоклітинних організмів без тканин
217
()
рослинних угруповань
218
()
фотосинтез
219
()
дихання
220
()
поглинання коренем води
221
()
вплив мінеральних речовин на розвиток рослин
222
()
їстівних
223
()
отруйних
224
()
цвілевих
225
()
паразитарних
226
()
організм
227
()
Біологія 6 клас
228
()
рослина
229
()
гриби
230
()
клітина
231
()
мікроскоп
232
()
папороть
233
()
життя
234
()
середовище
235
()
ознаки
236
()
орган
237
()
живлення
238
()
плід
239
()
спостереження
240
()
функція
241
()
вода
242
()
насіння
243
()
лишайники
244
()
дослідження
245
()
демонстрація
246
()
методи вивчення організмів
247
()
групи організмів
248
()
одноклітинні організми
249
()
багатоклітинні організми
250
()
твариноподібні
251
()
паразитичні
252
()
водорості
253
()
найменші одноклітинні організми
254
()
живлення рослин
255
()
клітини рослин
256
()
органи рослин
257
()
розмноження рослин
258
()
різноманітність рослин
259
()
екологічні групи рослин
260
()
значення рослин
261
()
корінь
262
()
будова
263
()
основні функції
264
()
статеве
265
()
квітка
266
()
$1
267
()
голонасінні
268
()
клітини
269
()
грибів
270
()
будова грибів
271
()
групи грибів
272
()
значення грибів
273
()
симбіотичні
274
()
сапротрофні
275
()
вивчення клітини
276
()
частини клітини
277
()
$2
278
()
розмноження
279
()
світловий
280
()
основні елементи
281
()
значення
282
()
пристосувальне значення
283
()
$3
284
()
$4
285
()
$5
286
()
$6
287
()
$7
288
()
$8
289
()
$9
290
()
$10
291
()
лабораторні дослідження
292
()
колекцій зображень
293
()
дослідів.що підтверджують
294
()
$11
295
()
$12
296
()
$13

Страницы: