Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 11 класНАЗВА
1
()
англійська мова
2
()
непряма мова
3
()
пряма мова
4
()
активно застосовувати мову
5
()
що вивчається
6
()
сприймати нову мову
7
()
носії мови
8
()
вивчення мови
9
()
схожості з рідною мовою
10
()
повсякденне життя
11
()
умови життя
12
()
різні сфери сучасного життя
13
()
суспільно-політичне життя в країні
14
()
випускні іспити
15
()
умови спілкування
16
()
ситуативне спілкування
17
()
норми поведінки та спілкування
18
()
презентована інформація
19
()
знаходити
20
()
розумiти і при необхідності передавати нову інформацію
21
()
виділяти основні факти і другорядну інформацію
22
()
вибирати необхідну інформацію з прослуханого
23
()
пошук необхідної інформації
24
()
ритуальна поведінка
25
()
норми поведінки
26
()
мовленнєва поведінка
27
()
соціальні правила поведінки
28
()
комунікативні ситуації в рамках тематики
29
()
програмна тематика
30
()
у межах тематики ситуативного спілкування
31
()
відповідно до тематики ситуативного спілкування
32
()
лінгвістичні компетенції
33
()
соціокультурна компетенція
34
()
загальнонавчальна компетенція
35
()
мовленнєва компетенція
36
()
застосовувати інші компетенції
37
()
емоційне ставлення
38
()
власне ставлення до розглянутої проблеми
39
()
висловлювати своє ставлення
40
()
толерантне ставлення до оточуючих
41
()
реалії рідної та іншомовної культур
42
()
культурне життя різних країн
43
()
знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни
44
()
мова якої вивчається
45
()
представники інших культур
46
()
життя і проблеми молоді
47
()
молодіжний рух в Україні та у світі
48
()
особисті пріоритети
49
()
заклади громадського харчування
50
()
предмет розмови
51
()
завершувати розмову
52
()
привертати увагу співрозмовника
53
()
вносити корективи у висловлювання співрозмовників
54
()
змiнювати тему розмови
55
()
переходити на іншу тему розмови
56
()
читати (з повним розумінням) тексти
57
()
побудовані на знайомому мовному матеріалі
58
()
знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру
59
()
перегляд текстів чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації
60
()
основний зміст текстів
61
()
жанри мистецтва
62
()
види мистецтва
63
()
вплив мистецтва на естетичний розвиток людини
64
()
підрядні речення
65
()
складносурядні речення
66
()
І типу
67
()
ІІ типу
68
()
ІІІ типу
69
()
узгодження часів
70
()
час безпосереднього спілкування зі співрозмовником
71
()
певна ситуація
72
()
специфічна навчальна ситуація
73
()
висловлюватись відповідно до певної ситуації
74
()
адекватно поводитись у комунікативних ситуаціях
75
()
людина і довкілля
76
()
естетичний розвиток людини
77
()
проблеми молоді
78
()
пошук роботи
79
()
описувати проблеми
80
()
висловлювати власне ставлення до розглянутої проблеми
81
()
вплив науково-технічного прогресу на довкілля
82
()
взаємостосунки між учителями і учнями
83
()
учні класу
84
()
види діяльності
85
()
в яких учень бере участь
86
()
увага співрозмовника
87
()
висловлювання співрозмовників
88
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
89
()
обсяг висловлювання
90
()
висловлювати власні припущення
91
()
висловлення пропозиції
92
()
висловлювати своє емоційне ставлення
93
()
висловлювання кожного
94
()
розширювати запропоновану співбесідником тему розмови
95
()
чітка вимова для розуміння
96
()
нюанси
97
()
що заважають загальному розумінню
98
()
контекстуальна здогадка
99
()
лінгвістична здогадка
100
()
монологічне мовлення
101
()
діалогічне мовлення
102
()
сфери спiлкування
103
()
технічний прогрес
104
()
вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля
105
()
вибір професії
106
()
виявляти причини і наслідки
107
()
прогнозувати ймовірність подій і наслідків
108
()
організації по захисту навколишнього середовища
109
()
ЄС
110
()
ООН
111
()
Рада Європи
112
()
характеристика фільму
113
()
передача змісту фільму
114
()
характеристика вистави
115
()
зміст вистави
116
()
опис картини
117
()
міжнародні освітні програми
118
()
тематики
119
()
визначеної програмою
120
()
систематизація видо-часових форм дієсдлова
121
()
власні стратегії
122
()
різні стратегії для контакту з представниками інших культур
123
()
минула діяльність
124
()
мовленнєвий матеріал
125
()
знайомий мовний матеріал
126
()
засоби вираження
127
()
мовленнєві функції
128
()
власні припущення
129
()
суспільно-політична лексика
130
()
інституції ЄС
131
()
прислівник Until / when
132
()
мова
133
()
суспільно-політичне життя
134
()
життя
135
()
шкільне життя
136
()
час спілкування
137
()
спілкування
138
()
інформація
139
()
правила поведінки
140
()
поведінка
141
()
тематика ситуативного спілкування
142
()
тематика
143
()
компетенція
144
()
толерантне ставлення
145
()
ставлення
146
()
культура харчування
147
()
культура
148
()
молодіжна культура
149
()
тема розмови
150
()
розмова
151
()
співбесідник розмови
152
()
зміст текстів
153
()
текст
154
()
мистецтво
155
()
умовні речення
156
()
речення
157
()
час
158
()
ситуація
159
()
комунікативна ситуація
160
()
розвиток людини
161
()
людина
162
()
проблема
163
()
довкілля
164
()
учень
165
()
співрозмовник
166
()
висловлювання
167
()
тема
168
()
норми
169
()
загальне розуміння
170
()
розуміння
171
()
здогадка
172
()
мовлення
173
()
сфери
174
()
прогрес
175
()
професії
176
()
пошук
177
()
наслідки
178
()
міжнародні організації
179
()
організації
180
()
фільм
181
()
вистави
182
()
опис
183
()
програма
184
()
форма дієсдлова
185
()
форма
186
()
різні стратегії
187
()
стратегії
188
()
діяльність
189
()
матеріал
190
()
мовний матеріал
191
()
засоби
192
()
функції
193
()
припущення
194
()
лексика
195
()
інституції
196
()
прислівник

Страницы: