Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 10 класНАЗВА
1
()
іноземна мова
2
()
англійська мова
3
()
сприймати нову мову
4
()
носії мови
5
()
вивчення мови
6
()
схожості з рідною мовою
7
()
мовленнєва поведінка
8
()
стежити за презентованою інформацією
9
()
знаходити
10
()
розумiти і при необхідності передавати нову інформацію
11
()
диференціювати основні факти і другорядну інформацію
12
()
вибирати необхідну інформацію з прослуханого
13
()
пошук необхідної інформації
14
()
умови життя
15
()
аналізувати явища суспільно-полiтичного
16
()
економічного
17
()
культурного життя різних країн
18
()
стиль життя
19
()
освiта в Україні й за кордоном
20
()
описувати об’єкти повсякденного оточення
21
()
події й види діяльності
22
()
в яких учень бере участь
23
()
розповідати про повсякденне життя
24
()
умови спілкування
25
()
тематика ситуативне спілкування
26
()
спортивні події
27
()
описувати події в їхній логічній послiдовності
28
()
описувати події в їхньому історичному розвитку
29
()
прогнозувати ймовірність подій
30
()
тематика ситуативного спілкування
31
()
у межах тематики ситуативного спілкування
32
()
розуміти основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування
33
()
програмна тематика
34
()
рамки тематики
35
()
лінгвістичні компетенції
36
()
соціокультурна компетенція
37
()
загальнонавчальна компетенція
38
()
мовленнєва компетенція
39
()
певна ситуація
40
()
комунікативна ситуація
41
()
описувати ситуації
42
()
специфічна навчальна ситуація
43
()
схожі риси та відмінності в культурах різних народів
44
()
описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур
45
()
культура спільноти або спільнот країни
46
()
мова якої вивчається
47
()
контакт з представниками інших культур
48
()
ритуальна поведінка
49
()
цінності
50
()
ідеали
51
()
норми поведінки
52
()
способи поведінки
53
()
характерна для носіїв мови
54
()
соціальні правила поведінки
55
()
зміст текстів
56
()
основний зміст текстів
57
()
ставлення до спорту
58
()
обладнання для спорту/дозвілля
59
()
роль спорту в житті особистості та суспільства
60
()
види особистісних стосунків
61
()
види міжнародних змагань
62
()
види природних катаклізмів
63
()
види діяльності
64
()
визначена програмою
65
()
якості особистості
66
()
роль спорту в житті особистості
67
()
стосунки з товаришами
68
()
міжособистісні стосунки
69
()
враження від матчу
70
()
висловлювати свої враження про події
71
()
об’єкти
72
()
явища
73
()
факти
74
()
природні катаклізми та їх наслідки
75
()
аналізувати їхні причини і наслідки
76
()
прогнозувати ймовірність подій і наслідків
77
()
професійні якості
78
()
власна точка зору
79
()
висвітлювати власну точку зору
80
()
аргументувати свою точку зору
81
()
межі тематики ситуативного спілкування
82
()
межі програмної тематики
83
()
уважно стежити за презентованою інформацією
84
()
виконання певного завдання
85
()
контекстуальна здогадк
86
()
лінгвістична здогадка
87
()
монологічне мовлення
88
()
діалогічне мовлення
89
()
обсяг висловлювання
90
()
загальноосвітні навчальні заклади
91
()
засоби вираження
92
()
сучасні засоби комунікації
93
()
обладнання для дозвілля
94
()
міжнародні змагання
95
()
роль спорту в житті суспільства
96
()
знання суспільства
97
()
національна кухня Великої Британії та України
98
()
страви
99
()
національні страви
100
()
жанри живопису
101
()
відомі художники та їхні твори
102
()
відвідування музею
103
()
виставки або галереї
104
()
комп’ютерні технології
105
()
нові технології
106
()
сучасні професії
107
()
інтонація формальний і неформальний стиль
108
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
109
()
комп’ютерне обладнання
110
()
Past Tenses
111
()
Present / Past / Perfect Continuous
112
()
Future Tenses
113
()
структура Will or going to + Infinitive
114
()
Used to or would + Infinitive
115
()
Conditionals I/II
116
()
фразові дієслова
117
()
значення незнайомих слів
118
()
наголос у подвійні слова
119
()
виділяти головну думку
120
()
висловлювання кожного
121
()
мовленнєвий матеріал
122
()
знайомий мовний матеріал
123
()
рівень стандарту
124
()
різні стратегії
125
()
стратегії для контакту з представниками інших культур
126
()
правила ввічливості
127
()
вирази народної мудрості
128
()
мова
129
()
інформація
130
()
шкільне життя
131
()
життя
132
()
повсякденне життя
133
()
спілкування
134
()
ситуативне спілкування
135
()
події
136
()
тематика
137
()
компетенція
138
()
ситуація
139
()
культура
140
()
правила поведінки
141
()
поведінка
142
()
текст
143
()
спорт
144
()
види
145
()
програма
146
()
особистість
147
()
стосунки
148
()
враження
149
()
наслідки
150
()
якості
151
()
точка
152
()
межі
153
()
завдання
154
()
здогадка
155
()
мовлення
156
()
обсяг
157
()
заклади
158
()
засоби
159
()
дозвілля
160
()
змагання
161
()
суспільство
162
()
харчування
163
()
живопис
164
()
технології
165
()
професії
166
()
формальний і неформальний стиль
167
()
стилі
168
()
співрозмовник
169
()
обладнання
170
()
дієслово
171
()
подвійні слова
172
()
слова
173
()
умови
174
()
думка
175
()
висловлювання
176
()
матеріал
177
()
мовний матеріал
178
()
рівень
179
()
стратегії
180
()
ввічливість
181
()
мудрість

Страницы: