Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 9 класНАЗВА
1
()
надавати інформацію про себе
2
()
ставити питання з метою уточнення інформації
3
()
уважно стежити за презентованою інформацією
4
()
знаходити
5
()
розуміти і при необхідності передавати нову інформацію
6
()
другорядна інформація
7
()
вибирати необхідну інформацію з прослуханого
8
()
пошук необхідної інформації
9
()
англійська мова
10
()
вивчення мови
11
()
активно застосовувати мову
12
()
що вивчається
13
()
схожості з рідною мовою
14
()
мовленнєва поведінка
15
()
мовний та мовленнєвий матеріал
16
()
час спілкування
17
()
умови спілкування
18
()
ситуативне спілкування
19
()
адекватне спілкування з представниками країни
20
()
мова якої вивчається
21
()
поважне ставлення культури народу країни
22
()
течії молодіжної культури
23
()
пам’ятки культури України
24
()
пам’ятки культури англомовних країн
25
()
читати (з повним розумінням) тексти
26
()
побудовані на знайомому мовному матеріалі
27
()
тексти різнопланового характеру
28
()
переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації
29
()
основний зміст текстів
30
()
межі речень
31
()
межі програмної тематики
32
()
межі реплік
33
()
тематика ситуативного спілкування
34
()
комунікативна ситуація в рамках тематики
35
()
програмна тематики
36
()
лінгвістичні компетенці
37
()
соціокультурна компетенція
38
()
загальнонавчальна компетенція
39
()
мовленнєва компетенція
40
()
описувати людей
41
()
роль засобів масової інформації в житті людини
42
()
стосунки між людьми
43
()
характеризувати вчинки людей
44
()
аргументувати власну думку
45
()
поважно ставитися до думки співрозмовника
46
()
виділяюти головну думку
47
()
виділяти головну думку
48
()
висловлювати думки
49
()
види радіо
50
()
характеристики професій
51
()
вибір професії
52
()
ставити питання з метою уточнення цієї інформації
53
()
перегляд текстів з метою пошуку необхідної інформації
54
()
усвідомлювати мету поставленого завдання
55
()
описувати явища
56
()
порівнювати явища
57
()
висловлювати свої враження про явища
58
()
описувати події
59
()
повсякденні події
60
()
висловлювати свої враження
61
()
думки про події
62
()
порівнювати факти
63
()
диференціювати основні факти
64
()
думки про факти
65
()
види наук
66
()
види діяльності
67
()
чітка для розуміння
68
()
розуміння чужої точки зору на проблеми
69
()
пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини
70
()
стиль життя
71
()
адекватно сприймати і ставитися до стилю життя
72
()
монологічне мовлення
73
()
діалогічне мовлення
74
()
певна ситуація
75
()
комунікативна ситуація
76
()
обсяг висловлювань
77
()
охорона довкілля
78
()
проблеми довкілля
79
()
сайти в інтернеті
80
()
наука і технічний прогрес
81
()
назви англомовних країн та їх столиць
82
()
професійні якості
83
()
ділитися враженнями про побачене та почуте
84
()
аргументувати точку зору
85
()
необхідність перепитувати
86
()
необхідність повторювати
87
()
норми поведінки
88
()
здатність до критичного мислення
89
()
здатність адекватного спілкування з представниками країни
90
()
участь у міжкультурній комунікації
91
()
в яких учень бере участь
92
()
поважно ставитися до співрозмовника
93
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
94
()
тема розмови
95
()
мовленнєвий матеріал
96
()
набутий в попередні роки вивчення мови
97
()
знайомий мовний матеріал
98
()
сфери спiлкування
99
()
мовленнєві функції
100
()
відомі вчені
101
()
відомі винахідники
102
()
сполучники if
103
()
in order to
104
()
вимова чітка для розуміння
105
()
присутність помітного акценту
106
()
складні іменники
107
()
наголос у складних іменниках
108
()
складні прикметники
109
()
наголос у складних прикметниках
110
()
складні прислівники
111
()
наголос у складних прислівниках
112
()
масова інформація
113
()
інформація
114
()
засоби масової інформації
115
()
мова
116
()
спілкування
117
()
молодіжна культура
118
()
культура
119
()
пам’ятки культури
120
()
зміст текстів
121
()
текст
122
()
межі
123
()
тематика
124
()
компетенція
125
()
вчинки людей
126
()
людина
127
()
думка
128
()
радіо
129
()
професія
130
()
мета
131
()
явища
132
()
події
133
()
факти
134
()
види
135
()
вимова
136
()
розуміння
137
()
життя
138
()
мовлення
139
()
ситуація
140
()
обсяг
141
()
довкілля
142
()
інтернет
143
()
наука
144
()
столиці
145
()
якості
146
()
враження
147
()
точка
148
()
необхідність
149
()
поведінка
150
()
здатність
151
()
участь
152
()
співрозмовник
153
()
тема
154
()
матеріал
155
()
мовний матеріал
156
()
сфери
157
()
функції
158
()
вчені
159
()
винахідники
160
()
сполучник
161
()
іменники
162
()
прикметники
163
()
прислівники

Страницы: