Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 8 класНАЗВА
1
()
уважно стежити за презентованою інформацією
2
()
знаходити і при необхідності передавати нову інформацію
3
()
розуміти інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником
4
()
так і опосередкованого (у звукозапису)
5
()
вибирати необхідну інформацію з прослуханого
6
()
отримана інформація
7
()
використовувати інформацію з прочитаного
8
()
почутого
9
()
побаченого
10
()
обмінюватись інформацією
11
()
письмово передавати інформацію
12
()
засоби масової інформації
13
()
англійська мова
14
()
активно застосовувати мову
15
()
що вивчається
16
()
мовний матеріал
17
()
схожості з рідною мовою
18
()
завдання спілкування
19
()
розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни
20
()
мова якої вивчається
21
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
22
()
так і опосередковане (у звукозапису
23
()
цілі
24
()
певна ситуація спілкування
25
()
тематика ситуативного спілкування
26
()
межі речень
27
()
межі певної ситуації спілкування
28
()
межі програмної тематики
29
()
межі реплік
30
()
шкільне життя
31
()
здоровий спосіб життя
32
()
стиль життя зарубіжних однолітків
33
()
обмінюватись думками
34
()
аргументувати власну думку
35
()
висловлювати думки
36
()
лінгвістичні компетенції
37
()
соціокультурна компетенція
38
()
загальнонавчальна компетенція
39
()
мовленнєва компетенція
40
()
ставлення до поведінки та вчинків людей
41
()
висловлювати своє ставлення
42
()
поважно ставитися до співрозмовника
43
()
до його думки
44
()
поважне ставлення до ІМ і культури народу країни
45
()
поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків
46
()
людей іншої культури
47
()
ставлення до культури народу країни
48
()
поважно ставитися до стилю життя людей іншої культури
49
()
програмна тематика
50
()
музичні стилі
51
()
висловлювати свої враження
52
()
реагувати на пропозиції
53
()
пропонувати
54
()
приймати
55
()
відхиляти пропозицію
56
()
ставлення щодо пропозиції
57
()
певна ситуація
58
()
обмінюватись думками з ситуацій
59
()
надавати оцінку ситуаціям
60
()
обмінюватись думками з приводу подій
61
()
надавати оцінку подіям
62
()
оцінювати події
63
()
описувати події
64
()
складнопідрядні речення
65
()
межі речення
66
()
особливості інтонації складносурядних та складнопідрядних речень
67
()
участь у міжкультурній комунікації
68
()
участь у діалогах різних типів
69
()
участь у дискусії
70
()
усвідомлювати мету поставленого завдання
71
()
завдання у межах програмної тематики
72
()
побудовані на знайомому мовному матеріалі
73
()
тексти різнопланового характеру
74
()
розуміюти зміст текстів
75
()
обсяг висловлювання
76
()
вибір книг для читання
77
()
аргументувати свій вибір
78
()
географічне положення Великої Британії
79
()
географічне положення України
80
()
населення Великої Британії
81
()
населення України
82
()
типи шкіл
83
()
школи в Україні та за кордоном
84
()
ставлення до вчинків людей
85
()
надавати оцінку вчинкам
86
()
уточнювати відповіді
87
()
відповідь на отриману інформацію
88
()
повсякдення дії
89
()
надавати оцінку діям
90
()
літературні жанри
91
()
музичні жанри
92
()
обладнання бібіліотеки
93
()
шкільне обладнання
94
()
дієслово Active and Passive Voice
95
()
will
96
()
might
97
()
shall
98
()
should
99
()
let’s
100
()
could
101
()
монологічне мовлення
102
()
діалогічне мовлення
103
()
контекстуальна здогадка
104
()
лінгвістична здогадка
105
()
мовленнєвий матеріал
106
()
сфери спiлкування
107
()
мовленнєві функції
108
()
види дозвілля
109
()
періодичні видання
110
()
‘as…as’
111
()
‘so…as’
112
()
rather
113
()
almost
114
()
quite
115
()
everywhere
116
()
anywhere
117
()
somewhere
118
()
nowhere
119
()
кількісні числівники до 1 000 000
120
()
масова інформація
121
()
інформація
122
()
мова
123
()
ситуація спілкування
124
()
спілкування
125
()
межі
126
()
стиль життя
127
()
життя
128
()
спосіб життя
129
()
думка
130
()
компетенція
131
()
поважне ставлення
132
()
ставлення
133
()
$1
134
()
культура
135
()
тематика
136
()
стиль
137
()
враження
138
()
пропозиція
139
()
ситуація
140
()
події
141
()
складносурядні речення
142
()
речення
143
()
участь
144
()
завдання
145
()
зміст текстів
146
()
тексти
147
()
обсяг
148
()
вибір
149
()
географічне положення
150
()
положення
151
()
населення
152
()
школи
153
()
вчинки
154
()
відповідь
155
()
дії
156
()
жанри
157
()
обладнання
158
()
модальні дієслова
159
()
дієслово
160
()
мовлення
161
()
здогадка
162
()
матеріал
163
()
сфери
164
()
функції
165
()
дозвілля
166
()
видання
167
()
прикметник
168
()
прислівник
169
()
числівник

Страницы: