Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 7 класНАЗВА
1
()
мова країни
2
()
яка вивчається
3
()
рідна мова
4
()
уточнення інформації
5
()
презентована інформація
6
()
знаходити
7
()
розуміти і при необхідності передавати нову інформацію
8
()
обмінюватись інформацією
9
()
межі програмної тематики
10
()
межі речень
11
()
межі реплік
12
()
завдання спілкування
13
()
ситуативне спілкування
14
()
спілкування з представниками країни
15
()
мова якої вивчається
16
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
17
()
поважне ставлення до культури народу країни
18
()
прилучатися до культури країни
19
()
елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури
20
()
розуміти та поважно ставитися до стилю життя людей іншої культури
21
()
участь у міжкультурній комунікації
22
()
основні пам’ятки історії та культура Києва
23
()
лінгвістичні компетенції
24
()
соціокультурна компетенція
25
()
загальнонавчальна компетенція
26
()
мовленнєва компетнція
27
()
види домашніх обов’язків
28
()
види обробки продуктів харчування
29
()
види спортивних змагань
30
()
види позакласних заходів
31
()
співпрацювати під час парної та групової роботи
32
()
час безпосереднього спілкування
33
()
before
34
()
after
35
()
for
36
()
since
37
()
just
38
()
ever
39
()
мовленнєвий матеріал
40
()
самостійно добирати матеріал
41
()
набутий мовний та мовленнєвий матеріал
42
()
засвоєний мовний матеріал
43
()
знайомий мовний матеріал
44
()
тематика ситуативного спілкування
45
()
розгорнуте повідомлення в межах тематики
46
()
програмна тематика
47
()
відвідування театру
48
()
елементи інтер’єру театру
49
()
оцінка подіям
50
()
ситуаціям
51
()
вчинкам
52
()
діям
53
()
давати оцінку
54
()
навчальна ситуація
55
()
надавати оцінку ситуаціям
56
()
обмінюватись думками з приводу подій
57
()
ситуацій
58
()
інтонація реплік погодження
59
()
інтонація складного речення
60
()
інтонація реплік поради та висловлення почуттів
61
()
репліки погодження
62
()
репліки поради
63
()
мета поставленого завдання
64
()
завдання у межах програмної тематики
65
()
основний зміст
66
()
зміст прочитаного або почутого
67
()
коротке повідомлення
68
()
розгорнуте повідомлення
69
()
підготовлене повiдомлення
70
()
письмове повідомлення
71
()
прослухані тексти
72
()
читати (з повним розумінням) тексти
73
()
тексти різнопланового характеру
74
()
сімейні традиції
75
()
відвідування лікаря
76
()
кінотеатру
77
()
спортивні клуби
78
()
визначні місця Лондона
79
()
шкільне життя
80
()
стиль життя
81
()
вчинки людей
82
()
надавати оцінку вчинкам
83
()
необхідні відповіді
84
()
уточнювати відповіді
85
()
висловлення почуттів
86
()
дієслово Past Perfect
87
()
must/ mustn’t
88
()
need/ needn’t. should/ shouldn’t
89
()
еnough
90
()
too …
91
()
a little
92
()
much
93
()
a lot
94
()
участь у діалозі
95
()
монологічне мовлення
96
()
діалогічне мовлення
97
()
сфери спiлкування
98
()
мовленнєві функції
99
()
приготування їжі
100
()
сервiровка столу
101
()
відомі спортсмени
102
()
назви медичних закладів
103
()
жанри фільмів
104
()
жанри вистав
105
()
елементи інтер’єру кінотеатру
106
()
so
107
()
then
108
()
порядкові числівники до 1000
109
()
видатні особистості
110
()
мова
111
()
інформація
112
()
межі
113
()
спілкування
114
()
культура Києва
115
()
культура
116
()
компетенція
117
()
види
118
()
прислівник часу
119
()
час
120
()
прийменник часу
121
()
мовний матеріал
122
()
матеріал
123
()
тематика
124
()
театр
125
()
оцінка
126
()
ситуація
127
()
думка
128
()
інтонація
129
()
репліки
130
()
завдання
131
()
зміст
132
()
повідомлення
133
()
тексти
134
()
традиції
135
()
продукти харчування
136
()
харчування
137
()
відвідування
138
()
спортивні змагання
139
()
змагання
140
()
клуби
141
()
визначні місця столиць
142
()
місця
143
()
життя
144
()
позакласні заходи
145
()
заходи
146
()
вчинки
147
()
відповіді
148
()
почуття
149
()
дієслово
150
()
модальні дієслова
151
()
займенник ступеню
152
()
ступінь
153
()
прислівник ступеню
154
()
участь
155
()
мовлення
156
()
сфери
157
()
функції
158
()
їжа
159
()
стіл
160
()
спорт
161
()
заклади
162
()
жанри
163
()
елементи
164
()
сполучник
165
()
порядкові числівники
166
()
числівник
167
()
особистості

Страницы: