Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Англійська мова 6 класНАЗВА
1
()
уточнення інформації
2
()
надавати та запитувати інформацію
3
()
роз’яснення інформації
4
()
уважно стежити за презентованою інформацією
5
()
знаходити
6
()
розуміти і при необхідності передавати нову інформацію
7
()
розуміюти та сприймати інформацію
8
()
обмінююватись
9
()
знаходити основну інформацію
10
()
мова країни
11
()
яка вивчається
12
()
активно застосовувати мову
13
()
що вивчається
14
()
дотримуючись основних норм
15
()
прийнятих у країнах
16
()
мова яких вивчається
17
()
демонструвати володіння набутим мовним та мовленнєвим матеріалом
18
()
схожості з рідною мовою
19
()
види спорту
20
()
види магазинів
21
()
види транспорту
22
()
види діяльності на уроках
23
()
час спілкування
24
()
писемне спілкування
25
()
безпосереднє спілкування зі співрозмовником
26
()
опосередковане спілкування
27
()
теми спілкування
28
()
риси характеру
29
()
зміст прослуханих текстів різного характеру
30
()
зміст листів
31
()
листівок особистого характеру
32
()
інтонація речень
33
()
випадки наголошення прийменників
34
()
сполучників у реченнях
35
()
межі речень
36
()
лінгвістичні компетенції
37
()
соціокультурна компетенція
38
()
загальнонавчальна компетенція
39
()
мовленнєва компетенція
40
()
культура народу країни
41
()
мова якої вивчається
42
()
художні та естетичні цінності чужої культури
43
()
особливості стилю життя людей іншої культури
44
()
культура рідної країни
45
()
участь у міжкультурній комунікації
46
()
засвоєний матеріал
47
()
набутий мовний матеріал
48
()
володіння набутим мовним та мовленнєвим матеріалом
49
()
знайомий мовний матеріал
50
()
опис явища
51
()
оцінка явищам
52
()
ставлення щодо конкретних явищ
53
()
межі речень
54
()
межі реплік
55
()
описувати зовнішність
56
()
зовнішність людини
57
()
улюблені предмети
58
()
ставлення до предметів
59
()
описувати предмет
60
()
види діяльності
61
()
зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність
62
()
повторення видо-часових форм дієслова
63
()
may
64
()
must
65
()
can / could
66
()
have to / had to would / wouldn’t (like)
67
()
розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків
68
()
людей іншої культури
69
()
поважно ставитися до співрозмовника
70
()
до його думки
71
()
ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи
72
()
основний зміст
73
()
розуміння змісту
74
()
прослухані тексти
75
()
короткі
76
()
прості тексти
77
()
тексти різнопланового характеру
78
()
коротке повідомлення
79
()
зв’язні повідомлення
80
()
письмове повідомлення
81
()
опис події
82
()
відвідування магазинів
83
()
традиції харчування
84
()
проїзні документи
85
()
шкільне життя
86
()
стиль життя
87
()
особливості стилю життя
88
()
визначні місця столиць
89
()
відсутність артиклю
90
()
ступені порівняння прислівників
91
()
slowly
92
()
well
93
()
etc.
94
()
ступені порівняння
95
()
інтонація речень з порівняннями
96
()
випадки наголошення сполучників у реченнях
97
()
but
98
()
because
99
()
with
100
()
without
101
()
of
102
()
спілкування зі співрозмовником
103
()
монологічне мовлення
104
()
діалогічне мовлення
105
()
сфери спiлкування
106
()
тематика ситуативного спілкування
107
()
мовленнєві функції
108
()
асортимент товарів
109
()
власні і загальні назви імменика
110
()
висловлювання
111
()
обсяг висловлювання
112
()
інформація
113
()
мова
114
()
види
115
()
спілкування
116
()
характер
117
()
речення
118
()
компетенція
119
()
культура
120
()
мовний матеріал
121
()
матеріал
122
()
явища
123
()
межі
124
()
зовнішність
125
()
спорт
126
()
предмет
127
()
діяльність
128
()
дієслово
129
()
модальні дієслова і структури
130
()
поважне ставлення
131
()
ставлення
132
()
час
133
()
зміст
134
()
тексти
135
()
повідомлення
136
()
події
137
()
магазини
138
()
харчування
139
()
транспорт
140
()
документи
141
()
життя
142
()
визначні місця
143
()
місця
144
()
артикль
145
()
прислівник способу дії
146
()
прислівник
147
()
порівняння
148
()
сполучник
149
()
прийменник
150
()
прийменник приналежності
151
()
співрозмовник
152
()
мовлення
153
()
сфери
154
()
тематика
155
()
функції
156
()
уточнення
157
()
асортимент
158
()
іменник

Страницы: