Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Мистецтво 2 класНАЗВА
1
()
довкілля в мистецтві
2
()
краса довкілля в мистецтві
3
()
мистецтво і рукотворний світ
4
()
образи тварин у мистецтві
5
()
регістр
6
()
мистецтво писанки
7
()
декоративно-прикладне мистецтво
8
()
образотворче мистецтво
9
()
музичне мистецтво
10
()
синтетичні мистецтва
11
()
сприймання музичних творів
12
()
орієнтовні твори для сприймання
13
()
орієнтовні твори для виконання
14
()
бандури
15
()
сопілки
16
()
троїстих музик
17
()
роль музики
18
()
сприймання музики
19
()
природа в музиці (пасторальна музика)
20
()
живописні мотиви у програмній музиці
21
()
учень
22
()
учениця
23
()
загальноосвітняпідготовка учнів
24
()
учень/учениця: уміє виконувати театралізовані елементи в народних обрядах
25
()
тема I. Пори року і народні свята Музичне мистецтво
26
()
розкриття теми
27
()
інструменти образів
28
()
добір тембрів інструментів до образів тварин
29
()
характеристика тембрів інструментів
30
()
оркестр народних інструментів
31
()
народні пісні
32
()
українські народні пісні
33
()
міський пейзаж
34
()
сільський пейзаж
35
()
уявлення про пейзаж
36
()
рух у пейзажі
37
()
зимовий пейзаж
38
()
в холодних або теплих кольорах
39
()
створення марини в холодних або теплих кольорах з елементарним дотриманням плановості зображення
40
()
малювання зимового пейзажу
41
()
поняття троїсті музики
42
()
центр композиції
43
()
динамічна композиція
44
()
пластична композиція
45
()
графічна композиція
46
()
виконання колективної живописної декоративної композиції
47
()
рішення власної композиції
48
()
ритмічна орнаментальна композиція
49
()
створення орнаментальної композиції
50
()
образи рідної землі у пейзажних композиціях
51
()
пори року і народні свята
52
()
музика народних свят і обрядів
53
()
естетичне оформлення народних свят
54
()
час виконання
55
()
виконання пісень-ігор
56
()
виконання ритмічного супроводу до пісень
57
()
зміст навчального матеріалу із сюїти Пер Гюнт
58
()
явища природи
59
()
бринить природи мова кольорова
60
()
образи рідної землі
61
()
створення образу зимового дерева
62
()
концерт для арфи і флейти з оркестром
63
()
групи симфонічного оркестру
64
()
імпровізації в народних обрядах
65
()
розігрування сценок із зимових обрядів
66
()
уявлення про плановість
67
()
уявлення про живопис
68
()
уявлення про традиційні народні свята та їхнє естетичне оформлення
69
()
уявлення про елементи нотного запису
70
()
уявлення про анімалістичний жанр
71
()
уявлення про ритм у житті
72
()
уявлення про ритм у музиці
73
()
уявлення про ритм у мистецтві
74
()
уявлення про відображення в музиці явищ природи
75
()
високий
76
()
середній
77
()
низький
78
()
осінній цикл
79
()
весняний цикл
80
()
зимовий цикл
81
()
літній цикл
82
()
твори українських композиторів
83
()
українських зарубіжних композиторів
84
()
елементи оздоблення
85
()
ліплення елементів
86
()
театралізовані елементи
87
()
елементи вокальної та танцювальної імпровізації
88
()
елементи нотного запису
89
()
малювати прості натюрморти
90
()
тембри образів
91
()
вирізування витинанок за мотивами весняних обрядових свят
92
()
вирізування розеткових витинанок
93
()
виконання соло
94
()
спів дитячих і календарно-обрядових пісень
95
()
спів колядок
96
()
спів щедрівок
97
()
рух мелодії
98
()
передача руху
99
()
холодні кольори
100
()
тепли кольори
101
()
кольори та їхні відтінки
102
()
хроматичні кольори
103
()
ахроматичні кольори
104
()
анімалістичний жанр у живописі
105
()
ліплення тварин
106
()
малювання тварин
107
()
форми тварин
108
()
малювання та ліплення тварин (домашніх
109
()
диких
110
()
героїв казок та мультфільмів)
111
()
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
112
()
ритмічні імпровізації
113
()
імпровізації весняних закличок
114
()
участь в обрядах (Івана Купала) з елементами вокальної та танцювальної імпровізації
115
()
елементи вокальної імпровізації
116
()
елементи танцювальної імпровізації
117
()
створення ритмічних діалогів (бубон — трикутник)
118
()
створення ритмічної орнаментальної композиції за мотивами народних вишивок
119
()
Щедрик
120
()
Ой хто хто Миколая любить
121
()
Нова радість стала
122
()
спів колядок щедрівок зокрема в ансамблі із супроводом ансамблю дитячих інструментів
123
()
спів в ансамблі
124
()
Зимовий день
125
()
Зима в Києві
126
()
Зима в селі Тихий
127
()
оздоблення національного костюму
128
()
ліплення елементів національного костюму (прикраси)
129
()
пори року
130
()
супровід до пісень
131
()
інструментальний супровід
132
()
супровід ансамблю дитячих інструментів
133
()
Осіння пісня
134
()
Золота осінь
135
()
виявляє власне емоційно-естетичне ставлення до прослуханих музичних творів
136
()
анімалістичний жанр
137
()
ілюстрація
138
()
за мотивами балету
139
()
за мотивами весняних обрядових свят
140
()
за мотивами народних вишивок
141
()
твори українських митців
142
()
твори зарубіжних митців
143
()
українські колядки
144
()
обробка народної пісні
145
()
мотиви народних вишивок
146
()
ритм у житті
147
()
мова кольорова
148
()
характеристика музичної мови
149
()
кольорова гама
150
()
плановість зображення
151
()
дотримання плановості зображення
152
()
зображення овочів і фруктів
153
()
зображення квітучого дерева у різних художніх техніках
154
()
гуаш
155
()
графіка
156
()
колаж
157
()
штампування
158
()
роздування плями
159
()
акварель по-мокрому
160
()
воскові олівці
161
()
аплікація з природних матеріалів
162
()
вирізування простих симетричних форм
163
()
інсценізація народних (обжинкових) пісень
164
()
жанри мистецтва
165
()
Мистецтво
166
()
види мистецтва
167
()
твори
168
()
музика
169
()
учень/учениця
170
()
тема
171
()
інструменти
172
()
пісня
173
()
пейзаж
174
()
сприймання
175
()
поняття
176
()
композиція
177
()
розкриття
178
()
свята
179
()
виконання
180
()
матеріал
181
()
природа
182
()
образ
183
()
оркестр
184
()
обряд
185
()
уявлення
186
()
цикл
187
()
композитори
188
()
елементи
189
()
натюрморт
190
()
тембр
191
()
витинанка
192
()
спів
193
()
рух
194
()
колір
195
()
живопис
196
()
тварина
197
()
зміст
198
()
вимоги
199
()
імпровізація
200
()
створення
201
()
щедрівка
202
()
ансамбль
203
()
зима
204
()
костюм
205
()
рік
206
()
супровід
207
()
осінь
208
()
ставлення
209
()
жанр
210
()
мотиви
211
()
колядки
212
()
ліплення
213
()
обробка
214
()
вишивка
215
()
ритм
216
()
мова
217
()
гама
218
()
зображення
219
()
художні техніки
220
()
концерт
221
()
вирізування
222
()
інсценізація
223
()
митці
224
()
музичні твори
225
()
орієнтовні твори
226
()
твори для народних інструментів
227
()
пасторальна музика
228
()
програмна музика
229
()
підготовка учнів
230
()
добір інструментів
231
()
тембри інструментів
232
()
народні інструменти
233
()
добір тембрів інструментів
234
()
українські пісні
235
()
марина
236
()
осінній пейзаж
237
()
малювання пейзажу
238
()
створення осіннього пейзажу
239
()
створення марини
240
()
створення марини в холодних або теплих кольорах
241
()
декоративна композиція
242
()
власна композиція
243
()
колективна композиція
244
()
живописна композиція
245
()
ритмічна композиція
246
()
орнаментальна композиція
247
()
виконання декоративної композиції
248
()
виконання колективної декоративної композиції
249
()
виконання колективної композиції
250
()
колективна живописна композиція
251
()
виконання колективної живописної композиції
252
()
виконання живописної композиції
253
()
створення ритмічної композиції
254
()
створення ритмічної орнаментальної композиції
255
()
пейзажна композиція
256
()
народні свята
257
()
оформлення народних свят
258
()
виконання ритмічного супроводу
259
()
навчальний матеріал
260
()
зміст навчального матеріалу
261
()
зміст навчального матеріалу із сюїти
262
()
створення образу
263
()
образи тварин
264
()
симфонічний оркестр
265
()
народні обряди
266
()
уявлення про ритм
267
()
уявлення про відображення в музиці
268
()
уявлення про регістри
269
()
зарубіжні композитори
270
()
українські композитори
271
()
прості натюрморти
272
()
добір тембрів
273
()
вирізування витинанок
274
()
спів пісень
275
()
малювання та ліплення тварин
276
()
вимоги до рівня
277
()
вокальна імпровізація
278
()
танцювальна імпровізація
279
()
створення ритмічних діалогів
280
()
українські щедрівки
281
()
національний костюм
282
()
елементи національного костюму (прикраси)
283
()
супровід ансамблю
284
()
емоційно-естетичне ставлення
285
()
власне емоційно-естетичне ставлення
286
()
власне емоційно-естетичне ставлення до прослуханих музичних творів
287
()
зарубіжні митці
288
()
українські митці
289
()
народна вишивка
290
()
музична мова
291
()
акварель
292
()
олівці
293
()
аплікація
294
()
витинання

Страницы: