Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Eтика 5 клacНАЗВА
1
()
розповідає
2
()
характеризує
3
()
пояснює
4
()
обґрунтовує
5
()
формулює
6
()
наводить приклади
7
()
порівнює
8
()
світ людини
9
()
права людини
10
()
важливість етичних знань у житті людини
11
()
люди повинні вибирати між добром і злом
12
()
добра людина
13
()
людина гідна поваги
14
()
людині буває соромно
15
()
люди відчувають провину
16
()
Яку роль відіграє у житті людини родинне коло
17
()
Яку роль відіграють у житті людини сімейні свята
18
()
Яку роль відіграють у житті людини сімейні традиції
19
()
люди поважають звичаї
20
()
люди поважають традиції
21
()
люди поважають закони
22
()
гідність людини
23
()
важливість поваги до гідності і прав людини
24
()
можливість спілкуватися з іншими людьми
25
()
не виконуючи сучасних етикетних норм
26
()
Як звертатися до людей
27
()
роль моди в житті людини
28
()
роль стилю в житті людини
29
()
норми етикету в одязі та зовнішності людини
30
()
особливості поведінки в спілкуванні з незнайомими людьми
31
()
духовний світ людини
32
()
етика людини
33
()
Як пов’язані етика людини та духовний світ людини
34
()
ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ ІЗ СОБОЮ
35
()
ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ З НАЙБЛИЖЧИМ ОТОЧЕННЯМ
36
()
приклади рис характеру людини
37
()
пози тіла
38
()
міміка
39
()
емоції та почуття
40
()
які впливають на нашу поведінку
41
()
поведінка в колі сім’ї
42
()
спілкувальна поведінка
43
()
особливості поведінки в дні смутку та печалі
44
()
особливості поведінки у дні трауру та вшанування полеглих
45
()
особливості поведінки під час догляду за хворими
46
()
перебування в поліклініці та лікарні
47
()
Використання правил етикету у своїй поведінки у різних ситуаціях шкільного та позашкільного життя
48
()
приклади людської поведінки відповідно до моральних норм
49
()
приклади людської поведінки відповідно до вимог етикету
50
()
враховуючи оцінку однокласників
51
()
на святі
52
()
на весіллі
53
()
музеї та бібліотеці
54
()
в гостях
55
()
Аналіз власної поведінки
56
()
враховуючи розмаїття життєвих ситуацій
57
()
Аналіз поведінки інших
58
()
Моделювання ситуації
59
()
розв’язок ситуації
60
()
поняття пристойності як прояв відповідності поведінки до ситуації
61
()
різноманітні ситуації
62
()
розв’язок конфліктної ситуації
63
()
розмаїття життєвих ситуацій
64
()
вимоги етикету
65
()
Як і чому виник етикет
66
()
етикет особливих випадків
67
()
правила етикету
68
()
роль церемоній та етикетних кодексів у формуванні етикету
69
()
людяність і справедливість є основою сучасного етикету
70
()
приклади сучасного етикету
71
()
демократичність сучасного етикету
72
()
ДОТРИМАННЯ НОРМ ЕТИКЕТУ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
73
()
дотримання норм етикету в різноманітних ситуаціях
74
()
дотримання правил мовного етикету
75
()
важливість дружби
76
()
важливість етикетних норм для життя
77
()
важливість самооцінки
78
()
важливість дотримання правил
79
()
важливість дотримання правил мовного етикету
80
()
важливість дотримання норм етикету в різноманітних ситуаціях
81
()
важливість уміння керувати собою
82
()
важливість збереження власної гідності
83
()
важливість совісті й сорому як регуляторів людської поведінки
84
()
важливість оцінки своїх вчинків іншими
85
()
важливість виконання своїх обов’язків у сім’ї
86
()
важливість уміння уникати конфліктів у шкільному колективі
87
()
важливість моральних норм у житті українського народу
88
()
важливість поваги до гідності і прав людини як необхідної умови життя у суспільстві
89
()
приклади доброчинності
90
()
приклади людяності
91
()
приклади визнання власних помилок
92
()
приклади сімейних свят і традицій
93
()
приклади дружби та вміння дружити
94
()
приклади моральних звичаїв
95
()
традицій українського народу
96
()
приклади різних стилів і форм одягу
97
()
приклади людської поведінки відповідно до моральних норм та вимог етикету
98
()
приклади взаємодопомоги та поваги в учнівському колективі
99
()
справжній
100
()
вигаданий
101
()
до звичаїв
102
()
до традицій
103
()
до символів
104
()
до законів
105
()
етикетні норми для життя
106
()
дотримання етичних норм взаємної поваги
107
()
допомоги
108
()
довіри
109
()
чуйності
110
()
моральні норми в культурі українського народу
111
()
НОРМИ ЕТИКЕТУ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
112
()
життя українського народу
113
()
стиль життя людини
114
()
шкільне життя
115
()
позашкільне життя
116
()
умови життя у суспільстві
117
()
суть основних моральних правил життя українського народу
118
()
Людяність і справедливість як засади морального життя
119
()
поняття товаришування
120
()
поняття “гідність”
121
()
поняття “честь”
122
()
поняття “сором”
123
()
поняття “совість”
124
()
поняття “честь колективу”
125
()
поняття “гарні манери”
126
()
поняття громадянства
127
()
Поняття моральної норми
128
()
поняття невербального спілкування
129
()
зміст поняття “етика”
130
()
зміст поняття “вчинок”
131
()
зміст поняття “подвиг”
132
()
зміст поняття “людська індивідуальність”
133
()
поняття “щастя”
134
()
зміст поняття “внутрішня гармонія”
135
()
зміст поняття “самооцінка”
136
()
найважливіші правила бесіди
137
()
правила дистантного спілкування
138
()
правила мовного етикету
139
()
етикетні правила на щодень є найважливішими
140
()
золоте правило” моралі й його значимість для життя
141
()
для того
142
()
хто говорить
143
()
хто слухає
144
()
особливості правил дистантного спілкування
145
()
спілкування з незнайомими людьми
146
()
моральні основи спілкування
147
()
письмове та електронне листування
148
()
телефонні розмови
149
()
основні правила невербального спілкування
150
()
Який вчинок називають подвигом
151
()
власні вчинки
152
()
вчинки інших
153
()
повага вшанування
154
()
взаємна повага
155
()
повага в учнівському колективі
156
()
традиції українського народу
157
()
традицій вшанування померлих родичів (поминальних днів)
158
()
звичаї гостинності
159
()
моральні звичаї
160
()
основи звичаїв
161
()
звичаї інших народів
162
()
які живуть в Україні
163
()
особливості жестикуляції
164
()
особливості поведінки
165
()
роль моди
166
()
роль постійного тренування у набутті моральних якостей.
167
()
красномовніші за слова
168
()
багатозначні
169
()
основні жести
170
()
зміст окремих жестів у різних народів
171
()
допомога іншим
172
()
допомога сиротам
173
()
вдовам
174
()
ситуативні завдання
175
()
основи товаришування
176
()
основа сучасного етикету
177
()
справедливість як засади морального життя
178
()
справедливість є основою сучасного етикету
179
()
відчуття гармонії
180
()
одяг є виявом індивідуальності
181
()
чуйність в родинному колі
182
()
людяність
183
()
щирість
184
()
учень
185
()
людина
186
()
гармонія людини
187
()
характер людини
188
()
приклади застосування людьми засобів невербального спілкування
189
()
жести
190
()
поведінка
191
()
приклади людської поведінки
192
()
аналіз поведінки
193
()
первісні засоби регуляції поведінки
194
()
поведінка в різних життєвих ситуаціях
195
()
власна поведінка
196
()
поведінка інших
197
()
звичаї
198
()
традиції
199
()
ситуації
200
()
конфліктна ситуація
201
()
життєві ситуації
202
()
етикет
203
()
формування етикету
204
()
сучасний етикет
205
()
НОРМИ ЕТИКЕТУ
206
()
мовний етикет
207
()
важливість уміння
208
()
важливість
209
()
важливість збереження
210
()
важливість оцінки
211
()
важливість поваги
212
()
важливість дотримання
213
()
важливість етичних знань
214
()
важливість совісті й сорому
215
()
важливість виконання
216
()
важливість моральних норм
217
()
приклади визнання
218
()
приклади
219
()
приклади застосування
220
()
приклади взаємодопомоги та поваги
221
()
приклади авторитету
222
()
приклади поваги
223
()
етикетні норми
224
()
норми
225
()
моральні норми
226
()
етичні норми
227
()
дотримання етичних норм
228
()
правила життя
229
()
життя
230
()
умова життя
231
()
моральне життя
232
()
зміст поняття
233
()
поняття
234
()
поняття пристойності
235
()
правило
236
()
золоте правило
237
()
правила бесіди
238
()
дотримання правил
239
()
особливості правил
240
()
етикетні правила
241
()
“золоте правило” моралі
242
()
основи спілкування
243
()
спілкування
244
()
дистантне спілкування
245
()
невербальне спілкування
246
()
уміння дистантного спілкування
247
()
вчинок
248
()
повага
249
()
традиції вшанування
250
()
звичаї різних народів
251
()
особливості
252
()
роль
253
()
допомога
254
()
завдання
255
()
основа
256
()
справедливість
257
()
гармонія
258
()
вияв індивідуальності
259
()
індивідуальність
260
()
дружба
261
()
чуйність

Страницы: