Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Астрономія 11 класНАЗВА
1
()
(17 год_ 0_5 год на тиждень_ 1 год — резервний час)
2
()
Резервний час
3
()
Астрономія — фундаментальна наука_ яка ви­вчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Іс­торія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками.
4
()
Аст­ро­номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури.
5
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
6
()
2. Зображення об’єктів дослідження в астрономії.
7
()
Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини.
8
()
Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення ча­су.
9
()
Типи календарів. Небесні координати.
10
()
Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.
11
()
ДЕржавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
12
()
1. Телурій.
13
()
2. Глобус зоряного неба.
14
()
а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).
15
()
б) Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба.
16
()
в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.
17
()
Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень.
18
()
Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання.
19
()
Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій.
20
()
Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
21
()
ДЕРжавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
22
()
1. Труба Галілея (оптичний телескоп).
23
()
2. Зображення (фотографії) та схеми сучасних наземних і космічних телескопів.
24
()
3. Фотографії астрономічних обсерваторій (серед них українських).
25
()
Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій_ Венера_ Марс і його супутники.
26
()
Планети-гіганти: Юпітер_ Сатурн_ Уран_ Нептун та їхні супутники_ Плутон та його супутник Харон.
27
()
Малі тіла Сонячної системи — астероїди_ комети_ метеори.
28
()
Дослідження планет за допомогою космічних апаратів.
29
()
Етапи формування нашої планетної системи.
30
()
ДЕРЖавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
31
()
1. Схема Сонячної системи.
32
()
2. Фотографії планет_ їхніх супутників_ малих планет_ комет.
33
()
Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.
34
()
Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.
35
()
ДЕРЖАвні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
36
()
1. Фотографії Сонця в різних діапазонах хвиль.
37
()
2. Фотографії активних утворень на диску Сонця.
38
()
3. Графіки чисел Вольфа.
39
()
Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фi­зичні змінні зорі.
40
()
Планетні системи інших зір. Еволюція зір.
41
()
Нейтронні зорі. Чорні діри.
42
()
1. Порівняння розмірів різних типів зір.
43
()
2. Схеми еволюції зір.
44
()
Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці.
45
()
Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.
46
()
Підсистеми Галактики та її спіральна структура.
47
()
ДЕРЖАВні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
48
()
1. Зображення (фотографії) зоряних скупчень і туманностей.
49
()
2. Схема будови Галактики.
50
()
Світ галактик. Квазари. Проблеми космології.
51
()
Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.
52
()
ДЕРЖАВНі вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
53
()
1. Зображення (фотографії) різних типів га­лактик.
54
()
Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах.
55
()
Унi­каль­ність нашого Всесвіту. Питання існування ін­ших всесвітів.
56
()
ДЕРЖАВНІ вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
57
()
1. Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (ра­діопослання_ космічні зонди “Вояджери”).
58
()
методи пізнання
59
()
завдання вивчення астрономії
60
()
сучасна астрономія
61
()
зорі та їх класифікація
62
()
подвійні зорі
63
()
фізичні змінні зорі
64
()
планетні системи інших зір
65
()
нейтронні зорі
66
()
порівняння розмірів різних типів зір
67
()
сонячна система
68
()
історія розвитку уявлень про Всесвіт
69
()
походження й розвиток Всесвіту
70
()
людина у Всесвіті
71
()
життя у Всесвіті
72
()
унiкальність нашого Всесвіту
73
()
будова і еволюція Всесвіту
74
()
космічне явище
75
()
явища природи
76
()
видимі рухи планет
77
()
дослідження планет за допомогою космічних апаратів
78
()
імовірність життя на інших планетах
79
()
світ галактик
80
()
будова Галактики
81
()
наша Галактика
82
()
місце Сонячної системи в Галактиці
83
()
підсистеми Галактики та її спіральна структура
84
()
Сонце - найближча зоря
85
()
видимий рух Сонця
86
()
фізичні характеристики Сонця
87
()
будова Сонця та джерела його енергії
88
()
фотографії Сонця в різних діапазонах хвиль
89
()
фотографії активних утворень на диску Сонця
90
()
небесні світила й небесна сфера
91
()
визначення відстаней до небесних світил
92
()
визначення положення світил на небесній сфері
93
()
випромінювання небесних світил
94
()
глобус зоряного неба
95
()
карта зоряного неба
96
()
спостереження видимого зоряного неба
97
()
будова Сонця
98
()
методи астрономічних спостережень
99
()
закони Кеплера
100
()
етапи формування нашої планетної системи
101
()
принципи пізнання
102
()
антропний принцип
103
()
принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа
104
()
еволюція зір
105
()
схеми еволюції зір
106
()
астрономічні знання як явище культури
107
()
історія розвитку астрономії
108
()
фотографії зоряних скупчень і туманностей
109
()
Земля і Місяць
110
()
прояви сонячної активності та їх вплив на Землю
111
()
типи календарів
112
()
фотографії різних типів галактик
113
()
приймачі випромінювання
114
()
сучасні наземні й космічні телескопи
115
()
труба Галілея (оптичний телескоп)
116
()
астрономічний календар
117
()
діапазони випромінювання
118
()
одиниці вимірювання відстаней
119
()
методи вимірювання відстаней
120
()
активність ядер
121
()
активність галактик
122
()
астрономічні обсерваторії
123
()
фотографії астрономічних обсерваторій
124
()
планети земної групи: Меркурій/ Венера/ Марс і його супутники
125
()
фотографії планет/ їхніх супутників/ малих планет/ комет
126
()
планети-гіганти: Юпітер/ Сатурн/ Уран/ Нептун та їхні супутники/ Плутон та його супутник Харон
127
()
астрономія та астрологія
128
()
АСТРОНОМІЯ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів. 11-й клас. гвень стандарту
129
()
Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ. ЇЇ РОЗ­ВИ­ТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУС­ПІЛЬСТ­ВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДО­С­ЛІД­ЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ
130
()
Тема 2. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ АСТРО­НО­МІЇ
131
()
Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРО­НО­МІЧ­НИХ ДОС­ЛІДЖЕНЬ
132
()
Тема 4. СОНЯЧНА СИСТЕМА
133
()
Тема 5. СОНЦЕ — НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ
134
()
Тема 6. Зорі. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР
135
()
Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА
136
()
Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ
137
()
Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ
138
()
Демонстрації
139
()
ДЕмонстрації
140
()
Практична робота № 1
141
()
ДЕМонстрації
142
()
ДЕМОнстрації
143
()
ДЕМОНСтрації
144
()
ДЕМОНстрації
145
()
ДЕМОНСТрації
146
()
ДЕМОНСТРації
147
()
ДЕМОНСТРАції
148
()
астрономія
149
()
Астрономія 11 клас
150
()
зорі
151
()
система
152
()
Всесвіт
153
()
явище
154
()
планети
155
()
галактика
156
()
Сонце
157
()
світила
158
()
небо
159
()
будова
160
()
спостереження
161
()
закон
162
()
життя
163
()
формування
164
()
рух
165
()
принцип
166
()
еволюція
167
()
астрономічні знання
168
()
розвиток астрономії
169
()
скупчення
170
()
походження
171
()
Земля
172
()
типи
173
()
випромінювання
174
()
телескоп
175
()
календар
176
()
діапазон
177
()
карта
178
()
відстані
179
()
активність
180
()
обсерваторії
181
()
супутник
182
()
астрологія
183
()
зоряні скупчення
184
()
$1
185
()
$2

Страницы: