Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Mатематика 4 клacНАЗВА
1
()
назви чисел
2
()
місце числа
3
()
письмове числа
4
()
утворення
5
()
математична модель
6
()
математична задачі
7
()
креслення
8
()
тривалість події
9
()
тип
10
()
аналіз
11
()
схема
12
()
рисунок
13
()
пошук
14
()
ситуація
15
()
складання
16
()
арифметичні дії додавання
17
()
прийоми ділення
18
()
випадки ділення
19
()
вимірювання величин
20
()
круглі одиниці
21
()
письмове множення
22
()
зміст множення
23
()
множник
24
()
усне множення
25
()
письмове додавання
26
()
усне додавання
27
()
рух
28
()
година
29
()
год
30
()
секунда
31
()
хвилина
32
()
доба
33
()
проміжки
34
()
місяць
35
()
століття
36
()
усні обчислення
37
()
числовий вираз
38
()
закони додавання
39
()
прийоми множення
40
()
спосіб укрупнення
41
()
основа
42
()
завдання
43
()
компонент арифметичної дії
44
()
запис дробів
45
()
дроб розв'язування
46
()
правила дробу
47
()
читання
48
()
знаменник
49
()
чисельник
50
()
гвня
51
()
поняття
52
()
числове значення
53
()
перетворення
54
()
площі прямокутника
55
()
перевірка
56
()
різниці
57
()
ступні
58
()
дужки
59
()
швидкості від
60
()
залежність від
61
()
тіло
62
()
види
63
()
трикутники
64
()
паралелепіпед
65
()
допомога палетки
66
()
многокутник
67
()
сторона
68
()
елементи
69
()
ознаки прямокутника
70
()
властивість
71
()
діагональ
72
()
ребро
73
()
вершина
74
()
квадрат
75
()
конус
76
()
циліндр
77
()
піраміда
78
()
куля
79
()
бічна грань
80
()
сегмент
81
()
сектор
82
()
круг
83
()
одиниці вимірювання величин
84
()
гривня
85
()
копійка
86
()
одиниці тисяч
87
()
десятки тисяч
88
()
сотні тисяч
89
()
дослідження
90
()
нумерація
91
()
кількість
92
()
одиниці довжини
93
()
результат множення
94
()
зміни
95
()
простір відношення
96
()
час розв'язування
97
()
під розв'язування
98
()
метод розв'язування
99
()
нерівність
100
()
пряма
101
()
процес
102
()
порядок виконання
103
()
відповідь
104
()
запитання
105
()
середина
106
()
знання нумерації
107
()
ознайомлення
108
()
спосіб накладання
109
()
означення
110
()
величини довжини
111
()
вартості
112
()
міліметр
113
()
сантиметр
114
()
дециметр
115
()
метр
116
()
кілометр
117
()
позначення
118
()
ар
119
()
грам
120
()
кілограм
121
()
центнер
122
()
тонна
123
()
шлях
124
()
прямолінійний рух
125
()
мільйон
126
()
розряд
127
()
заміна суми
128
()
рівняння рівняння
129
()
змінна
130
()
права частина
131
()
корінь рівняння
132
()
правила від
133
()
ряд
134
()
правило знаходження
135
()
кратне порівняння
136
()
визначення
137
()
тупа
138
()
маси
139
()
одиниці часу
140
()
гектар
141
()
правильність розв'язання
142
()
мільярд
143
()
подільність
144
()
початок
145
()
закінчення події
146
()
дати закінчення події
147
()
творча робота
148
()
таблиця
149
()
комбінації
150
()
встановлення
151
()
міркування
152
()
синтетичні міркування
153
()
логіка
154
()
зведення
155
()
зворотний порядок
156
()
поверхня куба
157
()
рівномірний рус
158
()
прямолінійний рус
159
()
течія
160
()
умовиводи
161
()
око
162
()
накладання
163
()
число
164
()
дія
165
()
ділення
166
()
$1
167
()
задача
168
()
площа
169
()
напрямок
170
()
одиниця
171
()
$2
172
()
множення
173
()
$3
174
()
письмове ділення
175
()
частка
176
()
нуль
177
()
результат
178
()
остача
179
()
знаходження
180
()
$4
181
()
час
182
()
$5
183
()
$6
184
()
тисяча
185
()
алгоритм
186
()
$7
187
()
виконання
188
()
$8
189
()
додавання
190
()
$9
191
()
дії додавання
192
()
$10
193
()
правило
194
()
$11
195
()
розв'язування
196
()
$12
197
()
$13
198
()
випадок
199
()
спосіб
200
()
$14
201
()
$15
202
()
$16
203
()
правильність
204
()
обчислення
205
()
$17
206
()
віднімання
207
()
$18
208
()
дріб
209
()
запис
210
()
добуток
211
()
фігура
212
()
порівняння
213
()
об'єкт
214
()
межі
215
()
$19
216
()
правильність виконання
217
()
$20
218
()
значення
219
()
вираз
220
()
$21
221
()
величина
222
()
швидкість
223
()
Кут
224
()
одиниці вимірювання
225
()
вимірювання
226
()
співвідношення
227
()
зміст
228
()
клас
229
()
$22
230
()
лічба
231
()
$23
232
()
$24
233
()
прийоми
234
()
$25
235
()
$26
236
()
сума
237
()
доданки
238
()
$27
239
()
$28
240
()
формула
241
()
відстань
242
()
модель
243
()
прямокутник
244
()
рівняння
245
()
компонент
246
()
віди
247
()
довжина
248
()
залежність
249
()
назви
250
()
укрупнення
251
()
розрядні одиниці
252
()
$29
253
()
розв'язання
254
()
арифметична дія
255
()
ознаки
256
()
тривалість
257
()
$30
258
()
закінчення
259
()
робота
260
()
сотка
261
()
заміна
262
()
порядок
263
()
знання
264
()
простір
265
()
куб
266
()
грань
267
()
частина
268
()
рус
269
()
палетка
270
()
місце
271
()
десятки
272
()
закони
273
()
метод
274
()
корінь
275
()
поверхня

Страницы: