Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 4 класНАЗВА
1
()
прості речення
2
()
окличні речення
3
()
зв'язок речень
4
()
складні речення
5
()
питальні речення
6
()
спонукальні речення
7
()
до іменників
8
()
форми іменників
9
()
правопис іменників
10
()
іменники слова
11
()
до іменників слова
12
()
абзаци тексту
13
()
правопис закінчення
14
()
правильні відмінкові закінчення
15
()
рід закінчення
16
()
ненаголошені особові закінчення
17
()
написання закінчення
18
()
часи дієслова
19
()
форми дієслова
20
()
дієвідміни дієслова
21
()
відмінок множини
22
()
форми прикметників
23
()
початкова форма
24
()
мета висловлювання
25
()
теми висловлювання
26
()
тип висловлювання
27
()
правила вимови
28
()
лексичне значення
29
()
переносне значення
30
()
культура мовлення
31
()
послідовність виконання
32
()
процес виконання
33
()
елементи букв
34
()
нога
35
()
складання загадок
36
()
число
37
()
лексичні значення
38
()
культури спілкування
39
()
мета
40
()
синтаксична роль
41
()
явища природи
42
()
орфографічний словник
43
()
навчальні завдання
44
()
контрольні завдання
45
()
піч
46
()
удосконалення мовлення
47
()
практичне засвоєння
48
()
засвоєння вимовляння
49
()
мовні знання
50
()
культура поведінки
51
()
культура оформлення
52
()
роди
53
()
держава
54
()
розвиток мовлення
55
()
кількість слів
56
()
схема
57
()
стиль
58
()
ілюстрація
59
()
мовленнєві вміння
60
()
висновок
61
()
зачин
62
()
запитання
63
()
інтонаційне виділення
64
()
закріплення поняття
65
()
судження
66
()
головні
67
()
переказ
68
()
епізод
69
()
доповнення
70
()
кінцівка
71
()
звертання
72
()
традиції звертання
73
()
звертання дітей
74
()
ознаки
75
()
поширення
76
()
кома
77
()
суфікс
78
()
префікс
79
()
апостроф
80
()
прислів'я
81
()
опорні сполучення
82
()
алфавіт
83
()
край
84
()
принцип
85
()
лічилка
86
()
регулювання дихання
87
()
голос
88
()
відтворення
89
()
розігрування
90
()
практичне засвоєння вимовляння
91
()
привітання
92
()
скарбниця історії
93
()
заголовок
94
()
формулювання
95
()
твердження
96
()
порівняння
97
()
інтонація перелічування
98
()
інтонація протиставлення
99
()
допомога інтонації
100
()
аналіз
101
()
рідне місто
102
()
село
103
()
народні звичаї
104
()
обереги
105
()
рушник
106
()
веснянки
107
()
колядки
108
()
щедрівки
109
()
прикмети
110
()
театр
111
()
вірші
112
()
тире
113
()
лапки
114
()
інтонування
115
()
комунікативне навантаження
116
()
паузи
117
()
мімік
118
()
жести
119
()
вилучення
120
()
додавання кінця
121
()
добір
122
()
лексичне слова
123
()
радість
124
()
сум
125
()
сміливість
126
()
багатозначність
127
()
віднесення до
128
()
до прикметників слова
129
()
відсутність подвоєння
130
()
гектар
131
()
гвинтівка
132
()
дисципліна
133
()
навички письма
134
()
гімн
135
()
вишиванка
136
()
державний символ
137
()
уривки
138
()
джерела
139
()
орфограми
140
()
оцінні судження
141
()
до дієслів
142
()
однина
143
()
зв'язне висловлювання
144
()
корінь
145
()
чергування
146
()
істоти
147
()
означення
148
()
м'якість
149
()
незмінюваність
150
()
характеристика
151
()
жанри
152
()
слова автора
153
()
загальне уявлення
154
()
мовна ситуація
155
()
неозначена форма
156
()
літературна вимова
157
()
звуки
158
()
Роздільне
159
()
аеродром
160
()
гардероб
161
()
форми букв
162
()
література
163
()
способи
164
()
прийоми
165
()
самоперевірка
166
()
прості
167
()
окличні
168
()
однакові
169
()
складні
170
()
питальні
171
()
спонукальні
172
()
деформовані
173
()
побудова
174
()
узагальнювальні
175
()
логічно значущі
176
()
старі
177
()
нові
178
()
розрізнення
179
()
спостереження
180
()
спільнокореневі
181
()
диктування
182
()
тематичні групи
183
()
сприймання на слух
184
()
висловлення
185
()
обґрунтування
186
()
опрацьовування
187
()
робота з деформованим
188
()
переставляння
189
()
розповідний
190
()
родові
191
()
дієслів
192
()
форми
193
()
вживання
194
()
зв’язок з іменниками
195
()
різні
196
()
орудний
197
()
називний
198
()
родовий
199
()
давальний
200
()
знахій
201
()
місцевий
202
()
окличний
203
()
іменників
204
()
прикметників
205
()
особові
206
()
початкова
207
()
числівників
208
()
прислівників
209
()
літературні
210
()
відмінкових
211
()
неозначена
212
()
велика
213
()
мала
214
()
мінулий час
215
()
теперішній час
216
()
майбутній час
217
()
рід
218
()
визначення відмінків
219
()
вимова
220
()
равопис
221
()
частина слова
222
()
досвіду
223
()
вивчення
224
()
приголосні
225
()
дієслова
226
()
звучання
227
()
позаурочний
228
()
читання
229
()
протягом доби
230
()
теперішній
231
()
майбутній
232
()
минулий
233
()
особових форм
234
()
зміст
235
()
навчальний
236
()
допоміжний
237
()
епізоду
238
()
обсяг
239
()
початковий
240
()
друкований
241
()
однорідними
242
()
поєднання
243
()
теми
244
()
тип
245
()
думок
246
()
предмет
247
()
структура
248
()
усні
249
()
зв’язне
250
()
письмове
251
()
частина мови
252
()
засоби
253
()
українська
254
()
рідна
255
()
іноземна
256
()
вимови
257
()
протягом року
258
()
закріплення
259
()
навички
260
()
техніка
261
()
особливості
262
()
швидкість
263
()
робота
264
()
вираження
265
()
роль у реченні
266
()
зв’язок із дієсловами
267
()
ознака
268
()
вибір
269
()
прикметникі
270
()
займенники
271
()
закінчення іменникі
272
()
дотримання
273
()
мовленнєвого етикету
274
()
оформлення орфографічними
275
()
мовленнєвої поведінки
276
()
лексичне
277
()
переносне
278
()
писемне
279
()
темп
280
()
ситуації
281
()
усне
282
()
учні
283
()
послідовність
284
()
завдань
285
()
вправ
286
()
операцій
287
()
навчальна
288
()
мовна
289
()
описана
290
()
життя
291
()
тексту
292
()
елементи
293
()
типу розповіді
294
()
процесів
295
()
художні
296
()
науково-популярні
297
()
граматичні
298
()
прикметника
299
()
числівника
300
()
речень
301
()
мови
302
()
плану
303
()
уявлення
304
()
відмінкові форми
305
()
кількісні
306
()
порядкові
307
()
приставна
308
()
великих
309
()
малі
310
()
влучне
311
()
термінів
312
()
відмінкових форм
313
()
загадок
314
()
діалогу
315
()
зв’язного висловлювання
316
()
розповіді
317
()
опису
318
()
запитань
319
()
висловлючання
320
()
записки
321
()
тексти
322
()
замітки
323
()
прийменників
324
()
іменнків
325
()
однини
326
()
множини
327
()
дійові
328
()
лексичні
329
()
різниця
330
()
пряме
331
()
другорядні
332
()
однородні
333
()
прослуховування
334
()
оцінювання
335
()
слів
336
()
опорні
337
()
займенників
338
()
синтаксична
339
()
абзаців
340
()
соціальні
341
()
використовування
342
()
Держава
343
()
символи
344
()
герб
345
()
розташування
346
()
історчне минуле
347
()
сьогодення
348
()
традиції
349
()
природи
350
()
орфографічний
351
()
зв’язуються слова
352
()
відмінків
353
()
головної думки
354
()
навчальні
355
()
контрольні
356
()
рідного краю
357
()
ставлення
358
()
текстів
359
()
письма
360
()
пунктуаційних знаків
361
()
букв
362
()
практичне
363
()
правопису
364
()
форм іменників
365
()
частин мови
366
()
закінчення іменників
367
()
правильного написання
368
()
закінчень дієслів
369
()
усних висловлюван
370
()
письмових робіт
371
()
мовні
372
()
набуті
373
()
застосування
374
()
поведінки
375
()
оформлення
376
()
вивченого
377
()
знань
378
()
умінь
379
()
числами
380
()
відмінками
381
()
часами
382
()
родами
383
()
кінцеві приголосні основи
384
()
швидкості письма
385
()
знаків
386
()
відгадування
387
()
мовленнєві
388
()
граматичної форми
389
()
порядку слів
390
()
будову текстів
391
()
однорідні члени
392
()
частину мови
393
()
рідне
394
()
речення
395
()
однакові речення
396
()
члени речення
397
()
рід іменників
398
()
іменник
399
()
$1
400
()
частини слова
401
()
текст
402
()
закінчення
403
()
правильні закінчення
404
()
особові закінчення
405
()
ненаголошені закінчення
406
()
дієслово
407
()
правопис дієслів
408
()
дієслова слова
409
()
відмінок
410
()
форма
411
()
прикметник
412
()
час
413
()
члени
414
()
до прикметників
415
()
висловлювання
416
()
частина мови
417
()
мова
418
()
правопис
419
()
множина
420
()
правила
421
()
значення
422
()
писемне мовлення
423
()
мовлення
424
()
виконання
425
()
граматичне питання
426
()
питання
427
()
зв'язок
428
()
процес
429
()
частина
430
()
буква
431
()
уживання
432
()
складання
433
()
міркування
434
()
написання
435
()
спілкування
436
()
роль
437
()
таблиця відмінювання
438
()
таблиця
439
()
символ України
440
()
Україна
441
()
явища
442
()
словник
443
()
завдання
444
()
природа
445
()
удосконалення
446
()
елемент
447
()
абзац
448
()
засвоєння
449
()
відмінювання
450
()
перевірки орфограм
451
()
перевірка
452
()
знання
453
()
культура
454
()
повторення
455
()
змінювання
456
()
розвиток
457
()
кількість знаків
458
()
кількість
459
()
загадка
460
()
синоніми
461
()
відмінкові закінчення
462
()
вміння
463
()
зміна
464
()
виділення
465
()
поняття
466
()
сполучники
467
()
антонім
468
()
подвоєння
469
()
поведінка
470
()
приказки
471
()
дієвідміни
472
()
абетка
473
()
столиця
474
()
дихання
475
()
вимовляння
476
()
українська мова
477
()
історії
478
()
будова
479
()
інтонація
480
()
місто
481
()
звичаї
482
()
персонажі
483
()
регулювання
484
()
правильне читання
485
()
додавання
486
()
скарбниця
487
()
Поділ
488
()
види
489
()
віднесення
490
()
відсутність
491
()
символіка
492
()
гетьмани
493
()
довідники
494
()
основа
495
()
займенник
496
()
письмо
497
()
прислівник
498
()
опис
499
()
числівник
500
()
особи

Страницы:   1 2