Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 3 класНАЗВА
1
()
слова автора
2
()
слова він
3
()
залежне слово
4
()
частини слова
5
()
форми слова
6
()
антонім
7
()
розрізнення
8
()
омоніми
9
()
фразеологізми
10
()
переносне значення
11
()
багатозначність
12
()
увиразнення
13
()
уникнення
14
()
добір слів
15
()
прямі
16
()
омофони
17
()
омоформи
18
()
омографи
19
()
аналіз будови слова
20
()
правопис слів
21
()
ряд слів
22
()
перенос слів
23
()
слова до
24
()
корінь
25
()
морфеми
26
()
творення
27
()
смисловий зв'язок
28
()
тексти підручника
29
()
опис
30
()
міркування
31
()
розповідь
32
()
ознаки
33
()
запрошення
34
()
абзаци
35
()
факт
36
()
лист
37
()
стиль
38
()
вірш
39
()
подій
40
()
привітання
41
()
сприймання
42
()
жанри
43
()
оголошення
44
()
кінцівка
45
()
записки
46
()
пояснення
47
()
зачин
48
()
побудова
49
()
оповідання
50
()
відповідність
51
()
заміна
52
()
автор тексту
53
()
план
54
()
опора
55
()
заголовок
56
()
переказування
57
()
структура
58
()
епітети
59
()
порівняння
60
()
окремі речення
61
()
члени речення
62
()
прості речення
63
()
питальні речення
64
()
спонукальні речення
65
()
окличні речення
66
()
розпізнавання
67
()
різня
68
()
підмет
69
()
присудок
70
()
схеми
71
()
встановлення
72
()
об'єднання
73
()
ілюстрації
74
()
поширення
75
()
перебудова
76
()
рід іменників
77
()
відмінок
78
()
число
79
()
велик
80
()
якості
81
()
роди
82
()
практичне ознайомлення
83
()
відмінкові питання
84
()
розмірковування
85
()
однина
86
()
множина
87
()
темп мовлення
88
()
мовлення спілкування
89
()
норми мовлення
90
()
орієнтування мовлення
91
()
писемне мовлення
92
()
ситуації мовлення
93
()
власне мовлення
94
()
діалогічне мовлення
95
()
голос
96
()
особи
97
()
висловлення
98
()
усні зв'язні висловлювання
99
()
письмове висловлювання
100
()
тип висловлювання
101
()
мета висловлювання
102
()
вправи
103
()
тип
104
()
засіб
105
()
вибір
106
()
перекази
107
()
звук
108
()
апостроф
109
()
державна мова
110
()
рідна мова
111
()
частина мови
112
()
прийменники
113
()
алфавіт
114
()
числівники
115
()
прислівники
116
()
форми прикметників
117
()
форми дієслів
118
()
робота дієслова
119
()
правило вимовляння
120
()
правила оформлення
121
()
культура спілкування
122
()
правила культури спілкування
123
()
уживання
124
()
вибачення
125
()
ввічливість
126
()
спостереження
127
()
з'ясування значення
128
()
правопис префіксів
129
()
правопис роз
130
()
складня
131
()
уподібнення
132
()
м'якість
133
()
подвоєння
134
()
вимова
135
()
роль закінчення
136
()
словотворча роль
137
()
думка казки
138
()
виділення
139
()
теми повідомлення
140
()
добір синонімів
141
()
повтори
142
()
розділ
143
()
форми звертання до
144
()
творчі завдання
145
()
навчальні завдання
146
()
контрольні завдання
147
()
визначення закінчення
148
()
рід закінчення
149
()
спосіб змінювання
150
()
опорне сполучення
151
()
словосполучення
152
()
логічний наголос
153
()
загальне поняття
154
()
формування поняття
155
()
виразне читання
156
()
персонажі
157
()
діалог
158
()
запитання
159
()
твір
160
()
фільм
161
()
уривки
162
()
епізод
163
()
інсценування
164
()
розігрування
165
()
репліки
166
()
газети
167
()
журнали
168
()
телеграми
169
()
знаходження
170
()
перевірки орфограм
171
()
назви істот
172
()
назви неістот
173
()
етикет вітання
174
()
формули
175
()
робочий зошит
176
()
сітка зошита
177
()
апарат підручника
178
()
мета вони
179
()
орфографічний словник
180
()
складання загадок
181
()
герб України
182
()
держава
183
()
столиця
184
()
особливості
185
()
символи
186
()
край
187
()
пам'ятні місця
188
()
прапор
189
()
гімн
190
()
вираження експресії
191
()
озвучування відповідної інтонації
192
()
культура оформлення
193
()
час дії
194
()
рухові дії
195
()
реалії життя
196
()
способи позначення
197
()
основні позначення
198
()
нахил елементів
199
()
елементи букв
200
()
початок написання букв
201
()
чітке вимовляння
202
()
нормативне вимовляння
203
()
необхідність дотримання
204
()
поведінка пі
205
()
запам'ятовування правил
206
()
мети повідомлення
207
()
результати навчання
208
()
регулювання дихання
209
()
сила
210
()
з'ясування
211
()
правильне інтонування
212
()
рок мовні знання
213
()
творче застосування
214
()
оцінні судження
215
()
автора
216
()
він
217
()
залежне
218
()
частини
219
()
форми
220
()
частотні
221
()
ввічливості
222
()
навчальні
223
()
розширення уявлень
224
()
ділових
225
()
художніх
226
()
поділ
227
()
деформований
228
()
діловий
229
()
окремі
230
()
прості
231
()
питальні
232
()
спонукальні
233
()
окличні
234
()
рід
235
()
род
236
()
норми
237
()
орієнтування
238
()
писемне
239
()
ситуації
240
()
власне
241
()
діалогічне
242
()
усне
243
()
зв'язне
244
()
письмове
245
()
державна
246
()
рідна
247
()
українська
248
()
засоби
249
()
встановлення зв'язку
250
()
родові закінчення
251
()
розпізнавання форм
252
()
упорядковування
253
()
мови
254
()
змістовий зв'язок
255
()
логічно завершені
256
()
основи
257
()
слова
258
()
графічні навички
259
()
техніка
260
()
закріплення
261
()
розвиток швидкості
262
()
робота
263
()
культури спілкування
264
()
мовленнєвої поведінки
265
()
етикету
266
()
письмов
267
()
звертань
268
()
дієслів
269
()
часові
270
()
ускладнення
271
()
мала
272
()
переносне
273
()
розділові
274
()
пунктуаційні
275
()
слів
276
()
префіксів
277
()
переказів
278
()
листа
279
()
словотворча
280
()
абзаців
281
()
синонімів
282
()
суфіксів
283
()
соціальні
284
()
власна
285
()
передача
286
()
головної
287
()
змістовий
288
()
граматичний
289
()
слів у реченні
290
()
смисловий
291
()
прикметників з іменниками
292
()
завдань
293
()
елементів
294
()
розчерків
295
()
операцій
296
()
задана
297
()
однорідні
298
()
головні
299
()
однорідними
300
()
сім'ї
301
()
творчі
302
()
контрольні
303
()
сформульовані
304
()
родові
305
()
найуживаніший
306
()
становлення графічної
307
()
письма
308
()
графічні
309
()
технічні
310
()
опорне
311
()
тексту
312
()
навичок
313
()
змісту
314
()
висловлювань
315
()
письма букв
316
()
логічний
317
()
спільнокореневих слів
318
()
загальне
319
()
формування
320
()
основу слова
321
()
предметності
322
()
одна
323
()
змістова
324
()
розвиток
325
()
скоропису
326
()
помічати в тексті
327
()
виразне
328
()
іменників
329
()
апострофа
330
()
вітання
331
()
мовленнєвий
332
()
правила
333
()
робочий
334
()
сітка
335
()
тексти
336
()
практичне
337
()
з особливостями
338
()
народними прикметами
339
()
формулами
340
()
з дотриманням правил
341
()
орфографічний
342
()
навчальний
343
()
складання
344
()
відгадування
345
()
вивчення
346
()
національні символи
347
()
люди
348
()
територія
349
()
історичне минуле
350
()
власної думки
351
()
способи
352
()
озвучування відповідної
353
()
культура
354
()
творчих завдань
355
()
письмових робіт
356
()
прикметників
357
()
іменників за числами
358
()
час
359
()
рухові
360
()
належний
361
()
етичні
362
()
орфоепічні
363
()
літературної лексичної
364
()
реалії
365
()
класу
366
()
людей
367
()
народу
368
()
основні
369
()
голосних звуків
370
()
приголосних звуків
371
()
діалогів
372
()
нахил
373
()
букв
374
()
чітке
375
()
нормативне
376
()
необхідність
377
()
правил оформлення
378
()
правил етикету
379
()
правил
380
()
послідовності
381
()
мети
382
()
теми
383
()
результати
384
()
регулювання
385
()
правильне
386
()
України
387
()
слово
388
()
слова слова
389
()
значення
390
()
будови слова
391
()
суфікс
392
()
текст
393
()
текст упорядковування
394
()
речення
395
()
іменник
396
()
мовлення
397
()
добір
398
()
усне висловлювання
399
()
висловлювання
400
()
зв'язне висловлювання
401
()
$1
402
()
префікс
403
()
вживання
404
()
мова
405
()
прикметник
406
()
упорядковування частин
407
()
частина
408
()
$2
409
()
дієслово
410
()
правила культури
411
()
правило
412
()
правило перевірки
413
()
правило перевірки написання
414
()
форми звертання
415
()
форма
416
()
спілкування
417
()
мета
418
()
$3
419
()
правопис
420
()
перевірки написання
421
()
написання
422
()
роль
423
()
думка
424
()
зв'язок
425
()
тема
426
()
синоніми
427
()
звертання
428
()
завдання
429
()
закінчення
430
()
сполучення
431
()
наголос
432
()
поняття
433
()
читання
434
()
відтворення
435
()
перевірка
436
()
назви
437
()
етикет
438
()
зошит
439
()
підручник
440
()
вона
441
()
ознайомлення
442
()
словник
443
()
загадки
444
()
Україна
445
()
вираження
446
()
відповідна інтонація
447
()
інтонація
448
()
оформлення
449
()
змінювання
450
()
ряд
451
()
дії
452
()
темп
453
()
норма
454
()
автор
455
()
життя
456
()
перенос
457
()
позначення
458
()
елементи
459
()
початок написання
460
()
початок
461
()
$4
462
()
вимовляння
463
()
дотримання
464
()
орфограма
465
()
поведінка
466
()
запам'ятовування
467
()
повідомлення
468
()
визначення
469
()
спосіб
470
()
навчання
471
()
дихання
472
()
інтонування
473
()
мовні знання
474
()
застосування
475
()
експресія
476
()
герб
477
()
судження
478
()
знак
479
()
зразок
480
()
члени
481
()
удосконалення
482
()
послідовність
483
()
Українська мова 3 клас
484
()
письмо
485
()
виконання
486
()
навички
487
()
лінія
488
()
уміння
489
()
упорядкування
490
()
$5
491
()
$6
492
()
$7
493
()
$8
494
()
$9
495
()
$10
496
()
$11
497
()
$12
498
()
$13
499
()
$14
500
()
$15

Страницы:   1 2