Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Mатематика 2 клacНАЗВА
1
()
віднімання чисел
2
()
Додавання
3
()
числа від
4
()
Дії
5
()
Утворення
6
()
Одноцифрові та двоцифрові
7
()
Послідовність
8
()
Порівняння
9
()
Іменовані
10
()
правила числа до
11
()
безліч задач
12
()
допоміжна задачі
13
()
математична задачі
14
()
Прості
15
()
Обернені
16
()
складеної
17
()
Аналіз
18
()
Нестандартні
19
()
закон додавання
20
()
прийоми додавання
21
()
спосіб додавання
22
()
таблиці додавання
23
()
навички додавання
24
()
усне додавання
25
()
результат додавання
26
()
правила додавання
27
()
додавання до
28
()
Переставний закон
29
()
Сполучний закон
30
()
арифметичні дії додавання
31
()
Назви компонентів
32
()
Взаємозв'язок дій
33
()
віднімання від
34
()
таблиці віднімання
35
()
результат віднімання
36
()
Прийоми
37
()
Спосіб
38
()
Усне
39
()
сутність дії множення
40
()
правильність виконання дії множення
41
()
сутність дії ділення
42
()
табличне ділення
43
()
ділення нуля
44
()
неможливість ділення
45
()
таблиці ділення
46
()
ділення знаходження
47
()
Взаємозв'язок
48
()
Запис і читання виразів
49
()
ділення від зміни
50
()
табличне множення
51
()
закон множення
52
()
властивості множення
53
()
таблиці множення
54
()
результат множення
55
()
зміст множення
56
()
суть множення
57
()
Назви компонентів та результатів дій
58
()
Переставний закон множення.
59
()
запис виразів
60
()
Читання
61
()
Числові вирази
62
()
виразах без дужок і з дужками.
63
()
Обчислення значень виразів
64
()
суми до
65
()
суми від
66
()
спосіб обчислення
67
()
спосіб округлення
68
()
спосіб добору
69
()
Спосіб додавання і віднімання
70
()
одиниці вимірювання величин
71
()
Одиниця вимірювання маси
72
()
Одиниці вимірювання часу
73
()
правила знаходження
74
()
множення і ділення Знаходження
75
()
місту множення
76
()
на збільшення або зменшення числа в кілька разів
77
()
на кратне порівняння чисел.
78
()
вимоги до рівня
79
()
підготовча робота до розв'язування
80
()
результат зміни
81
()
результат порівняння
82
()
результати вимірювання
83
()
рямокутник та його елементи
84
()
Властивість
85
()
Побудова
86
()
периметр
87
()
сутність відношення
88
()
порівняння збільшення
89
()
порівняння зменшення
90
()
порівняння числа
91
()
кратне порівняння
92
()
Кути многокутника
93
()
Периметр многокутника
94
()
процес розв'язування
95
()
прийом округлення
96
()
правильність виконання
97
()
порядок виконання
98
()
властивості предметів
99
()
Задачі з двома запитаннями.
100
()
Відповідь на запитання задачі
101
()
Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті
102
()
Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому
103
()
правильність розв'язання
104
()
Многокутник та його елементи
105
()
Прямокутник та його елементи.
106
()
елементи кола
107
()
простір відношення
108
()
окремі відношення
109
()
оло і круг Коло
110
()
круг та їх елемент
111
()
Центр кола (круга)
112
()
радіус
113
()
діаметр
114
()
істинні та хибні
115
()
одиниці часу
116
()
повна відповідь
117
()
Порівняння чисел
118
()
орівняння математичних виразів
119
()
Порівняння іменованих чисел
120
()
Знаки арифметичних дій
121
()
Вирази зі змінною
122
()
місткість як властивості предметів
123
()
десяткова нумерація
124
()
Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд
125
()
Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту
126
()
Властивість протилежних сторін
127
()
Числові рівності
128
()
Аналіз задачі
129
()
структурна форма
130
()
задачі
131
()
які розв'язуються способом міркувань
132
()
умові задачі
133
()
гвняння з одним невідомим
134
()
Розв'язування рівнянь способом добору
135
()
Утворення чисел у межах 100
136
()
Послідовність чисел першої сотні. (7)
137
()
прямі лінії
138
()
ламано
139
()
площини
140
()
Допоміжна модель задачі: короткий запис
141
()
схематичний рисунок
142
()
істинні висловлювання
143
()
хибні висловлювання
144
()
Математичні ребуси.
145
()
Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою графів або таблиць
146
()
Задачі на конструювання геометричних фігур
147
()
матеріал
148
()
компонент
149
()
межі
150
()
фігура
151
()
дужки
152
()
десятки
153
()
доданки
154
()
довжина
155
()
вид
156
()
квадрат
157
()
рисунок
158
()
перевірка
159
()
добуток
160
()
множник
161
()
ділене
162
()
дільник
163
()
промінь
164
()
відрізки
165
()
різниця
166
()
схема
167
()
сотні
168
()
частка
169
()
трикутник
170
()
чотирикутник
171
()
гривня
172
()
копійка
173
()
пряма
174
()
п'ятикутник
175
()
шестикутник
176
()
вершини
177
()
обертання
178
()
недостача
179
()
число
180
()
правила числа
181
()
числа до
182
()
задача
183
()
дії додавання
184
()
додавання
185
()
$1
186
()
віднімання
187
()
дія
188
()
арифметична дія
189
()
дії множення
190
()
сутність дії
191
()
дії ділення
192
()
виконання дії
193
()
виконання дії множення
194
()
правильність виконання дії
195
()
ділення
196
()
ділення від
197
()
множення
198
()
вираз
199
()
сум
200
()
спосіб
201
()
одиниця вимірювання
202
()
одиниця
203
()
обчислення
204
()
знаходження
205
()
віди
206
()
віди зміни
207
()
зміст
208
()
вимоги до
209
()
до
210
()
до рівня
211
()
робота до
212
()
до розв'язування
213
()
робота до розв'язування
214
()
підготовча робота до
215
()
результат
216
()
прямокутник
217
()
закон
218
()
сутність
219
()
запис
220
()
таблиці
221
()
порівняння
222
()
многокутник
223
()
вимірювання
224
()
вимірювання величин
225
()
розв'язування
226
()
прийом
227
()
нуль
228
()
правило
229
()
виконання
230
()
частина площини
231
()
частина
232
()
властивість
233
()
запитання
234
()
залежність
235
()
правильність
236
()
елементи
237
()
відношення
238
()
величини
239
()
збільшення
240
()
зменшення
241
()
коло
242
()
нерівність
243
()
маса
244
()
час
245
()
відповідь
246
()
округлення
247
()
знак
248
()
кут
249
()
порядок
250
()
змінна
251
()
місткість
252
()
нумерація
253
()
розряд
254
()
буква
255
()
сторони
256
()
рівність
257
()
аналіз
258
()
форма
259
()
розв'язання
260
()
міркування
261
()
умова
262
()
рівняння
263
()
утворення
264
()
послідовність
265
()
простір
266
()
лінії
267
()
допоміжна модель
268
()
висловлювання
269
()
ребуси
270
()
графи
271
()
конструювання

Страницы: