Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Українська мова 2 класНАЗВА
1
()
звуки слова
2
()
частини слів
3
()
перенос слів
4
()
вимовляння слів
5
()
добір слів
6
()
групи слів
7
()
правопис слів
8
()
запис слів
9
()
окличні речення
10
()
члени речення
11
()
побудови речення
12
()
Робота з деформованим текстом
13
()
вилучення речення
14
()
оформлення речення
15
()
інтонаційне оформлення речення
16
()
знаки речення
17
()
зміст речення
18
()
поширення речення
19
()
незавершене речення
20
()
питальні речення
21
()
спонукальні речення
22
()
частини тексту
23
()
зміст висловлювання
24
()
темп мовлення
25
()
писемне мовлення
26
()
культура мовлення
27
()
знак питання
28
()
розуміння значення
29
()
значення дії
30
()
усвідомлення значення
31
()
значення кореня
32
()
процес читання
33
()
час списування
34
()
час виділення
35
()
правила спілкування
36
()
правила оформлення
37
()
зв'язне висловлювання
38
()
частини висловлювання
39
()
основні частини висловлювання
40
()
групи категорії
41
()
групи дієслів
42
()
культура спілкування
43
()
послідовність виконання
44
()
навички письма
45
()
навчальні завдання
46
()
контрольні завдання
47
()
виконання завдання
48
()
формування уміння
49
()
творчі уміння
50
()
назви малюнків
51
()
серія малюнків
52
()
реальні ознаки
53
()
етикет вітання
54
()
Розташування слів за абеткою
55
()
виділення кореня
56
()
знак м'якшення
57
()
правильний іменник
58
()
художня розповідь
59
()
сюжетна розповідь
60
()
правильне вимовляння
61
()
використання м'якшення
62
()
практичне ознайомлення
63
()
культура оформлення
64
()
правильність побудови речення
65
()
граматична правильність побудови речення
66
()
правильне вживання
67
()
самостійне переказування
68
()
практичне змінювання
69
()
вивчення загадок
70
()
дитячі пісні
71
()
правильне інтонування
72
()
аналіз слів
73
()
практичне засвоєння
74
()
навчальне приладдя
75
()
виділення частин
76
()
написання
77
()
заголовок
78
()
абзаци
79
()
прикметники
80
()
добір
81
()
диктант
82
()
словосполучення
83
()
зразок
84
()
алфавіт
85
()
апостроф
86
()
звертання
87
()
прийменник
88
()
ввічливість
89
()
словник
90
()
зачин
91
()
аудіювання
92
()
наголос
93
()
однина
94
()
крапка
95
()
лексика
96
()
самоперевірка
97
()
поділ
98
()
частини
99
()
перенос
100
()
групи
101
()
запис
102
()
звуки
103
()
відпрацювання
104
()
спостереження
105
()
окличні
106
()
члени
107
()
вилучення
108
()
спонукальні
109
()
інтонаційне оформлення
110
()
знаки
111
()
поширення
112
()
незавершене
113
()
питальні
114
()
перестановка
115
()
сприймання на слух
116
()
записування
117
()
ролль абзаців
118
()
удосконалення
119
()
рукописний
120
()
списування
121
()
друковані
122
()
матеріалу
123
()
усвідомленням
124
()
малюнка
125
()
розуміння
126
()
Сприймання на слух
127
()
заміна
128
()
додавання
129
()
голосні
130
()
приголосні
131
()
ненаголошені
132
()
позначення
133
()
писемне
134
()
культура
135
()
встановлення різниці
136
()
відтворення діалогічного
137
()
урок
138
()
уявлення
139
()
українська
140
()
споріднена
141
()
формування
142
()
постановка
143
()
ставлять
144
()
дії
145
()
усвідомлення
146
()
кореня
147
()
лексичне
148
()
процес
149
()
навичок
150
()
матеріалів
151
()
уривків
152
()
виділення
153
()
промовляння
154
()
свят
155
()
названий
156
()
певний
157
()
різний
158
()
інших
159
()
назва
160
()
розмір
161
()
дотримання
162
()
поведінки
163
()
зв'язне
164
()
основні
165
()
мета
166
()
слова
167
()
мови
168
()
основна
169
()
розповіді
170
()
речень
171
()
записок
172
()
рядів
173
()
груп
174
()
правила
175
()
людське
176
()
діалогічне
177
()
правильна
178
()
зіставлення
179
()
послідовність
180
()
дій
181
()
завдань
182
()
ролі
183
()
операцій
184
()
техніка
185
()
прискорення
186
()
навчальні
187
()
контрольні
188
()
творчі
189
()
розвиток
190
()
застосування
191
()
назви
192
()
серія
193
()
реальні
194
()
самостійна
195
()
змістова
196
()
за відношенням
197
()
реальни
198
()
вітання
199
()
мовленнєвий
200
()
подібні
201
()
близькі
202
()
протилежні
203
()
розташування
204
()
перша
205
()
велика
206
()
м’якшення
207
()
розділовий
208
()
мовні
209
()
немов-ними
210
()
слів
211
()
вивчення
212
()
дитячі
213
()
правильне
214
()
граматична
215
()
практичне
216
()
навчальне
217
()
слово
218
()
речення
219
()
текст
220
()
зміст
221
()
мовлення
222
()
питання
223
()
значення
224
()
читання
225
()
час
226
()
правило
227
()
висловлювання
228
()
група
229
()
спілкування
230
()
виконання
231
()
письмо
232
()
завдання
233
()
уміння
234
()
малюнок
235
()
ознака
236
()
етикет
237
()
літер
238
()
знак
239
()
навички
240
()
іменник
241
()
розповідь
242
()
говоріння
243
()
вимовляння
244
()
темп
245
()
використання
246
()
ознайомлення
247
()
оформлення
248
()
побудова
249
()
вживання
250
()
переказування
251
()
змінювання
252
()
правопис
253
()
основна частина
254
()
загадки
255
()
пісні
256
()
інтонування
257
()
правильність
258
()
аналіз
259
()
засвоєння
260
()
приладдя
261
()
склад
262
()
Українська мова 2 клас
263
()
звук
264
()
мова
265
()
предмет
266
()
вимова
267
()
літера
268
()
$1
269
()
$2
270
()
$3
271
()
частина
272
()
$4
273
()
складання

Страницы: