Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Математика 1 класНАЗВА
1
()
наступне число
2
()
Попереднє
3
()
нумерація чисел
4
()
межі
5
()
знаки порівняння
6
()
результат порівняння
7
()
підготовка
8
()
цифра
9
()
додавання чисел
10
()
табличне додавання
11
()
взаємозв'язок додавання
12
()
основа
13
()
компонент
14
()
таблиці додавання чисел
15
()
дії додавання
16
()
арифметичні дії додавання
17
()
доданок
18
()
прийом додавання
19
()
числа десятків
20
()
склад
21
()
розряд десятків
22
()
ознайомлення
23
()
процес розв'язування
24
()
кілька
25
()
рух
26
()
задачі розв'язування
27
()
запис розв'язання
28
()
запитання
29
()
зменшення
30
()
умова
31
()
відповідь
32
()
копійка
33
()
гривня
34
()
одиниця десяток
35
()
властивості предметів
36
()
сукупності предметів
37
()
порядкова лічба
38
()
одиниця вимірювання
39
()
площина
40
()
ознака
41
()
ознаки предметів
42
()
результати вимірювання
43
()
місткість
44
()
висота
45
()
сантиметр
46
()
дециметр
47
()
метр
48
()
кілограм
49
()
відрізок лінійки
50
()
учениця
51
()
рисунки
52
()
посудини
53
()
відповідність об'єктів
54
()
числа об'єктів
55
()
форма
56
()
розмір
57
()
числовий промінь
58
()
відрізок
59
()
допомога лінійки
60
()
лічба
61
()
вимоги до рівня
62
()
збільшення
63
()
запис результатів вимірювання
64
()
результат арифметичної дії
65
()
практичні дії
66
()
кількість об'єктів
67
()
сукупності об'єктів
68
()
частина
69
()
назви чисел
70
()
об'єднання множин
71
()
вилучення
72
()
елементи об'єднання множин
73
()
вирази сума
74
()
величини відношення
75
()
відношення
76
()
порядок відношення
77
()
окремі відношення
78
()
вартість
79
()
числова рівність
80
()
година
81
()
букви
82
()
числова нерівність
83
()
простір фігури
84
()
фігури
85
()
сталий від'ємник
86
()
група
87
()
утворення
88
()
різницеве порівняння
89
()
вибір
90
()
нумерація
91
()
точка
92
()
многокутник
93
()
співвідношення
94
()
куб
95
()
куля
96
()
циліндр
97
()
напрямок
98
()
спосіб прилічування
99
()
зменшуване
100
()
залежність від зміни
101
()
різниці від
102
()
різниці від зміни
103
()
годинник
104
()
дні тижня
105
()
множини об'єднання
106
()
кількість елементів об'єднання множин
107
()
протяг року
108
()
закон
109
()
залежність від
110
()
розміщення
111
()
числова послідовність
112
()
віднімання нуля
113
()
взаємозв'язок
114
()
таблиці віднімання
115
()
результат віднімання
116
()
операція віднімання
117
()
віди зміни
118
()
результат зміни
119
()
йога значення
120
()
поряд
121
()
центр
122
()
трикутник
123
()
чоти
124
()
кут
125
()
п'ятикутник
126
()
шестикутник
127
()
символіка
128
()
десятки
129
()
відповідність
130
()
дії
131
()
арифметичні
132
()
табличне
133
()
розрядних чисел
134
()
нуля
135
()
знаки
136
()
числовим променем
137
()
назви компонентів
138
()
результат дії
139
()
рівних чисел
140
()
прийоми
141
()
взаємозв’язок
142
()
одноцифрового числа
143
()
числа
144
()
арифметичні дії
145
()
сутність дії
146
()
властивості
147
()
неможливість
148
()
чисел
149
()
перевірка правильності
150
()
задачі
151
()
десяток
152
()
вимірювання довжини
153
()
грошові
154
()
лічильна
155
()
розрядні
156
()
клас
157
()
залежність результату
158
()
запис виразів
159
()
сутність
160
()
переставний закон
161
()
виконання дій
162
()
заміна
163
()
читання виразів
164
()
зміст
165
()
сполучний закон
166
()
закони
167
()
аріфметична дія
168
()
арифметичної дії
169
()
запис вимірювання
170
()
практичні
171
()
арифметична
172
()
числами
173
()
предметними множинами
174
()
математичний
175
()
числовий
176
()
часу
177
()
величини
178
()
довжин
179
()
порядок
180
()
одиниці
181
()
місткості посудини
182
()
математичні вирази
183
()
правило ділення
184
()
одиниці вимірювання
185
()
як властивості
186
()
проміжки
187
()
тривалості події
188
()
початку події
189
()
обчислення
190
()
розв’язування задач
191
()
округлення
192
()
письмові
193
()
усні
194
()
раціональних обчислень
195
()
загалаьні
196
()
раціональні
197
()
позиційне
198
()
цифри
199
()
виразу
200
()
числове
201
()
розв’язок
202
()
прості
203
()
однією змінною
204
()
різницеве
205
()
дії іменованими числами
206
()
кратне
207
()
дробів
208
()
сукупність предметів
209
()
кількості елементів
210
()
об’єднання
211
()
операцію розбиття
212
()
десятків
213
()
одиниць
214
()
сотень
215
()
в числі
216
()
арифметичних дій
217
()
предметів
218
()
геометричні
219
()
складеної задачі
220
()
дрыб
221
()
чисельник
222
()
знаменник
223
()
геометричні фігури
224
()
описує предмети
225
()
розпізнає
226
()
точок буквам
227
()
відрізків буквам
228
()
прилічування
229
()
класів
230
()
одиниць величин
231
()
одиниць швидкості
232
()
формули
233
()
швидкості
234
()
відстані
235
()
спільні
236
()
відмінні
237
()
окремих відношень
238
()
істотними
239
()
певними
240
()
характерні
241
()
від зміни
242
()
способи обчислення
243
()
об’єднання множин
244
()
невідомого компонента
245
()
доданка
246
()
від'ємника
247
()
елементів
248
()
множини
249
()
підмножини
250
()
кількості об’єктів
251
()
закінчення події
252
()
кількості одиниць
253
()
розподільний
254
()
числові рівності
255
()
нерівності
256
()
величин
257
()
виразів
258
()
числових виразів
259
()
одиниць вимірювання
260
()
іменованих чисел
261
()
одиниць площини
262
()
тексту
263
()
змісту
264
()
кола
265
()
відрізків
266
()
прямого кута
267
()
прямокутника
268
()
квадрата
269
()
проміжки часу
270
()
елементи
271
()
множин
272
()
іменованими числами
273
()
багатоцифровими числами
274
()
переставний
275
()
сполучний
276
()
різниці
277
()
результату
278
()
значення виразу
279
()
між швидкістю
280
()
часом
281
()
одиниці вимірювання часу
282
()
числова
283
()
операція
284
()
короткий запис
285
()
види
286
()
запис
287
()
кількість
288
()
дні
289
()
взаємозв’язку
290
()
властивости
291
()
число
292
()
додавання
293
()
закон додавання
294
()
$1
295
()
$2
296
()
арифметична дія
297
()
таблиці додавання
298
()
$3
299
()
знаходження
300
()
обернена задача
301
()
прийом
302
()
від'ємник
303
()
$4
304
()
задача
305
()
рік
306
()
одиниця
307
()
предмети
308
()
$5
309
()
одиниці часу
310
()
$6
311
()
вимірювання
312
()
маса
313
()
$7
314
()
геометричні поняття
315
()
$8
316
()
об'єкт
317
()
$9
318
()
довжина
319
()
$10
320
()
$11
321
()
результат
322
()
$12
323
()
дія
324
()
$13
325
()
$14
326
()
множина
327
()
сукупність
328
()
кількість елементів об'єднання
329
()
вираз
330
()
простір відношення
331
()
зворотний порядок
332
()
рівність
333
()
$15
334
()
буквена символіка
335
()
нерівність
336
()
побудова
337
()
$16
338
()
ознаки
339
()
$17
340
()
способи утворення
341
()
порівняння
342
()
різниця
343
()
$18
344
()
знак
345
()
$19
346
()
$20
347
()
поняття
348
()
промінь
349
()
позначення
350
()
спосіб
351
()
$21
352
()
назви
353
()
$22
354
()
час
355
()
тиждень
356
()
$23
357
()
елементи об'єднання
358
()
об'єднання
359
()
залежність
360
()
розв'язування
361
()
простір
362
()
послідовність
363
()
нуль
364
()
$24
365
()
віднімання
366
()
таблиці
367
()
зміни
368
()
значення
369
()
запис результатів
370
()
процес
371
()
розв'язання
372
()
$25
373
()
$26
374
()
визначення
375
()
математика 1 клас
376
()
суми
377
()
рівняння
378
()
закон множення
379
()
перетворення
380
()
аналіз
381
()
місяць
382
()
таблиця
383
()
ділення
384
()
розряд
385
()
множення
386
()
$27
387
()
$28

Страницы: