Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Природознавство 5 класНАЗВА
1
()
збереження природи
2
()
емоційно-естетичне сприйняття природи
3
()
спостереження за природою
4
()
емоційне ставлення до природи
5
()
екскурсії
6
()
будинок природи
7
()
науки. що вивчають природу
8
()
взаємозв’язок явищ у природі
9
()
розчини в природі
10
()
значення води у природі
11
()
ознаки хімічних явищ
12
()
явища природи. пов’язані зі зміною сезонів
13
()
явищ природи. що повторюються
14
()
горіння як приклад хімічних явищ
15
()
фізичні
16
()
хімічні
17
()
біологічні
18
()
свого краю
19
()
Червона книга України
20
()
природоохоронні території України
21
()
шляхи їх розв’язування
22
()
жива природа
23
()
нежива природа
24
()
форма
25
()
об’єм
26
()
розмір
27
()
маса
28
()
зберігають форму
29
()
зберігають об’єм
30
()
різних за кольором
31
()
різних за прозорістю
32
()
променями Сонця
33
()
різноманітність
34
()
прості
35
()
складні
36
()
неорганічні
37
()
органічні
38
()
чисті речовини
39
()
колір
40
()
блиск
41
()
запах
42
()
відстоювання
43
()
фільтрування
44
()
випаровування
45
()
причини дифузії
46
()
особливості дифузії
47
()
не зберігають форми
48
()
займають весь представлений їм простір
49
()
текучі
50
()
розчинні
51
()
нерозчинні
52
()
клітинна будова
53
()
властивості організмів
54
()
неживі
55
()
взаємозв’язки
56
()
співіснування
57
()
угруповання
58
()
відмінності
59
()
умови життя на планеті Земля
60
()
гриби
61
()
до життя у воді
62
()
до життя у ґрунті
63
()
до життя у наземно-повітряному середовищі
64
()
до періодичних змін умов середовища
65
()
вплив на організми чинників неживої природи
66
()
вплив на організми чинників живої природи
67
()
природне середовище і життя
68
()
місце людини у Всесвіті
69
()
використання води
70
()
на планеті Земля
71
()
діяльність
72
()
вплив людини на природу і природи на людину
73
()
вплив природи на людину
74
()
навколишнє
75
()
природне
76
()
періодичні зміни умов середовища
77
()
наземно-повітряне середовище
78
()
водне середовище
79
()
Ґрунтове середовище
80
()
День Землі
81
()
гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі
82
()
внутрішня будова Землі
83
()
способи зображення Землі
84
()
нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі
85
()
фотографії Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів
86
()
Ж. Бюффон
87
()
І. Кант
88
()
Д. Джинс
89
()
О. Шмидт
90
()
обертання Землі навколо осі
91
()
обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія
92
()
заповідники
93
()
заказники
94
()
національні парки
95
()
експеримент
96
()
за природою
97
()
природничонаукові
98
()
власні спостереження
99
()
біології
100
()
хімії
101
()
географії
102
()
фізики
103
()
Всесвіту
104
()
порядок вивчення тем
105
()
послідовність вивчення питань у межах теми
106
()
методи вивчення Всесвіту
107
()
час вивчення
108
()
глини
109
()
олії
110
()
лимонної кислоти
111
()
Особливості організації вивчення навчального матеріалу
112
()
лабораторне обладнання
113
()
збільшувальні прилади
114
()
вимірювальні прилади
115
()
лупа
116
()
термометр
117
()
лінійка
118
()
мірний циліндр
119
()
пристосування до життя
120
()
планета Земля як середовище життя організмів
121
()
людина на планеті Земля
122
()
планети та планетні системи
123
()
відмінності між планетами
124
()
Земля як планета
125
()
атласи-визначники рослин
126
()
роль
127
()
назви
128
()
гербарії
129
()
найпоширеніші
130
()
отруйні
131
()
колекцій зображень
132
()
рідкісні
133
()
атласи-визначники
134
()
фізичні властивості речовин
135
()
властивості ґрунту
136
()
властивості повітря
137
()
властивості води
138
()
твердих тіл
139
()
рідин
140
()
газів
141
()
загальнонавчальних умінь і навичок
142
()
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
143
()
називає
144
()
наводить приклади
145
()
описує
146
()
пояснює
147
()
уміє
148
()
використовує
149
()
дотримується правил
150
()
проектна та дослідницька діяльності учнів
151
()
робота з додатковими джерелами інформації
152
()
робота учнів у позаурочний час
153
()
комунікативна
154
()
соціальна
155
()
вода на Землі
156
()
кругообіг води
157
()
вода – розчинник
158
()
використання води людиною
159
()
де ми втрачаємо воду?
160
()
власні дослідження
161
()
природознавчі дослідження
162
()
астрономічні дослідження
163
()
повітря – суміш газів
164
()
розділення сумішей фільтруванням
165
()
небо і небесна сфера
166
()
значення зоряного неба в історії людства
167
()
карта зоряного неба
168
()
біологія
169
()
фізика
170
()
хімія
171
()
географія
172
()
астрономія
173
()
екологія
174
()
нові знання
175
()
природничі знання
176
()
ситуативні завдання
177
()
творчі завдання
178
()
уміння проводити
179
()
нескладні
180
()
природничо-наукові
181
()
ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року
182
()
власні
183
()
ґрунту
184
()
практичні роботи
185
()
практичні заняття
186
()
міні-проекти
187
()
дослідницькі уміння у процесі розв’язування задач практичного спрямування
188
()
здійснення вимірювання
189
()
маси та розмірів різних тіл
190
()
особливості організації вивчення навчального матеріалу
191
()
за тілами живої природи
192
()
за тілами неживої природи
193
()
за явищами природи
194
()
за змінами вигляду зоряного неба впродовж календарного року
195
()
за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці
196
()
за повертанням листя і квітів рослин до Сонця
197
()
за нагріванням тіл променями Сонця
198
()
за основними властивостями живих організмів
199
()
за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості
200
()
екскурсій
201
()
проектної та дослідницької діяльності учнів
202
()
роботи з додатковими джерелами інформації
203
()
корекції та узагальнення знань
204
()
з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань
205
()
фронтальна форма
206
()
індивідуальнаи форма
207
()
парна робота
208
()
групова робота
209
()
джерела інформації
210
()
навколишнього середовища
211
()
умови проведення спостереження
212
()
за яких відбувається горіння
213
()
змін умов середовища
214
()
місцеві
215
()
на Землі
216
()
різних методів і прийомів
217
()
природничо-наукових методів
218
()
лабораторного обладнання
219
()
вимірювальних і збільшувальних приладів
220
()
додаткових джерела інформації
221
()
вивченої природничо-наукової лексики в самостійних усних повідомленнях
222
()
води людиною
223
()
електронного планетарію
224
()
відеосюжетів
225
()
віртуальних екскурсій
226
()
навчальні заняття
227
()
побутові вимірювальні прилади
228
()
збільшувальні прилади
229
()
для вимірювання розмірів та маси тіл
230
()
нагрівальні
231
()
для вивчення Всесвіту
232
()
простих речовин від складних
233
()
чистих речовин від сумішей
234
()
між зорями
235
()
між планетами
236
()
між галактиками
237
()
між планетою і зорею
238
()
між туманностями різних типів
239
()
між галактиками різних типів
240
()
відмінності між гіпотезами походження Землі
241
()
відмінності рослин. тварин.грибів.бактерій
242
()
твердим
243
()
рідким
244
()
газуватим
245
()
самосвітне небесне тіло
246
()
Сонце
247
()
сузір’я
248
()
зоряне небо
249
()
Полярна зоря
250
()
сузір’я Великої та Малої Ведмедиці
251
()
зоряна система
252
()
скупчення
253
()
світ
254
()
фотографії галактик
255
()
складові
256
()
людина і Всесвіт
257
()
потреби пізнання Всесвіту
258
()
приладів для вивчення Всесвіту
259
()
Птолемей
260
()
М. Коперник
261
()
Г. Галілей
262
()
Е. Габбл
263
()
супутник Землі
264
()
один бік
265
()
фази Місяця
266
()
суміш газів
267
()
значення повітря
268
()
рух повітря
269
()
зв’язок
270
()
корисні
271
()
шкідливі
272
()
природознавчої компетентності учнів
273
()
ключових і предметних компетентностей
274
()
цілісної природничо-наукової картини світу
275
()
комунікативної та соціальної компетентностей
276
()
емоційного ставлення до природи
277
()
навчальний
278
()
позаурочний
279
()
резервний
280
()
властивості та рух повітря
281
()
вимірювальних і збільшуваних приладів
282
()
зразків природних і рукотворних тіл
283
()
чистих речовин
284
()
сумішей
285
()
моделей молекул
286
()
способів розділення сумішей
287
()
фізичних і хімічних явищ
288
()
карти зоряного неба
289
()
моделі Сонячної системи
290
()
фотографій галактик. Планет. Місяця
291
()
залежності освітлення від кута падіння сонячних променів
292
()
Місяця у різні фази
293
()
місячного і сонячного затемнення
294
()
клітинної будови організмів
295
()
колекцій зображень (у тому числі електронних) рослин. грибів. тварин. бактерій
296
()
зображень рідкісних рослин та тварин своєї місцевості. занесених до Червоної книги України
297
()
відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язування
298
()
охорону природи
299
()
які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року
300
()
що демонструють властивості ґрунту
301
()
молекул
302
()
видимі рухи світил
303
()
Землі
304
()
далекий
305
()
близький
306
()
Ю. Гагарін
307
()
Н. Армстронг
308
()
Л. Каденюк
309
()
природа
310
()
Природознавство
311
()
тіло
312
()
речовини
313
()
організм
314
()
людина
315
()
середовище
316
()
земля
317
()
методи вивчення природи
318
()
вивчення
319
()
життя
320
()
властивості
321
()
учень
322
()
вода
323
()
дослідження
324
()
небо
325
()
наука
326
()
знання
327
()
завдання
328
()
дослід
329
()
практикум
330
()
організація
331
()
робота
332
()
джерела
333
()
умови
334
()
використання
335
()
заняття
336
()
прилад
337
()
відмінність
338
()
Всесвіт
339
()
Місяць
340
()
повітря
341
()
формування
342
()
час
343
()
демонстрації
344
()
рух
345
()
космос
346
()
явища природи
347
()
особливості природи
348
()
частина природи
349
()
охорона природи
350
()
обладнання для вивчення природи
351
()
збереження природи Землі
352
()
природні явища
353
()
екологічні проблеми
354
()
$1
355
()
характеристики тіла
356
()
властивості твердих тіл
357
()
нагрівання тіл
358
()
небесні тіла
359
()
прилади та інструменти для вимірювання
360
()
$2
361
()
дослідження нагрівання тіл
362
()
фізичні властивості
363
()
суміш
364
()
розчинність речовин
365
()
агрегатний стан
366
()
способи розділення сумішей
367
()
властивості газів
368
()
властивості рідин
369
()
живі
370
()
пристосування
371
()
чинники середовища
372
()
рослина
373
()
$3
374
()
тварина
375
()
бактерії
376
()
зв’язок людини з природою
377
()
планета
378
()
$4
379
()
зоря
380
()
галактика
381
()
середовище життя
382
()
різноманітність середовищ життя
383
()
рухи Землі
384
()
вчені. які пояснювали походження Землі
385
()
спостереження
386
()
$5
387
()
вимірювання
388
()
розчинності речовин
389
()
навчального матеріалу
390
()
просте обладнання
391
()
умови життя
392
()
$6
393
()
$7
394
()
властивості речовин
395
()
компетентність учнів
396
()
діяльність учнів
397
()
розділення сумішей
398
()
природничі науки
399
()
демонструють властивості
400
()
дослідницький практикум
401
()
різноманітних форм навчальної діяльності
402
()
організація спостережень
403
()
колективна діяльність
404
()
джерела забруднення
405
()
інформаційно-комунікаційних засобів
406
()
між станом речовин
407
()
астрономія – наука. що вивчає Всесвіт
408
()
$8
409
()
$9
410
()
дослідів
411
()
дослідники космосу

Страницы: