Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Екологія 11 класНАЗВА
1
()
природа суспільства
2
()
взаємодія природи
3
()
як унікального природного ресурсу
4
()
жива природа
5
()
нежива природа
6
()
взаємодія суспільства і природи
7
()
деградація природи
8
()
колообігу основних речовин у природі
9
()
місце людини у природі
10
()
стійкий конвервативний
11
()
нестійки прогресивний
12
()
розвиток життя
13
()
розвиток природокористування
14
()
збалансований розвиток
15
()
міжнародна стратегія сталого розвитку
16
()
розвиток геосистем
17
()
особливості розвитку заповідної мережі України
18
()
ландшафтно-екологічні пріоритети розвитку регіону
19
()
інтелектуальних умінь і навичок
20
()
практичних умінь і навичок
21
()
категорія забруднення
22
()
багатоаспектність категорій
23
()
категорія деградована геосистема
24
()
категорія збалансований розвиток
25
()
категорії заповідних об’єктів
26
()
категорія оптимізація
27
()
багатоаспектність категорії ябіорізноманіття
28
()
заповідних об’єктів
29
()
природозаповідання
30
()
джерела забруднення
31
()
поняття забруднення
32
()
інтенсивність забруднення
33
()
забруднення природного середовища
34
()
антропогенне забруднення
35
()
структура забруднення міст України
36
()
обсяги забруднення міст України
37
()
види забруднень навколишнього середовища
38
()
типологія компонентів
39
()
деградація природних компонентів
40
()
навчальні досягнення учнів
41
()
розуміє
42
()
знає
43
()
аналізує
44
()
пояснює
45
()
характеризує
46
()
співставляє
47
()
уявляє
48
()
розглядає
49
()
вміє
50
()
основні екологічні проблеми в Україні
51
()
проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації
52
()
проблема стійкості геосистем до антропогенних навантажень
53
()
проблема забруднення природного середовища
54
()
природних компонентів
55
()
біотичного різноманіття
56
()
ландшафтного різноманіття
57
()
екосистемне біорізноманіття
58
()
генетичне видове біорізноманіття
59
()
причини деградації
60
()
наслідки деградації
61
()
міжнародні програми
62
()
національні програми
63
()
тенденція деградації
64
()
забруднення міст України
65
()
екологічні проблеми в Україні
66
()
Концепція екологічної освіти України
67
()
критерії_затверджені МОН України
68
()
розвиток природокористування України
69
()
заповідна мережа України
70
()
існуюча структура природокористування
71
()
оптимальна структура природокористування
72
()
навчальна програма
73
()
зміст програми
74
()
ідеї програми
75
()
структура програми
76
()
практична частина програми
77
()
сучасна екологія
78
()
навчальні досягнення учнів з екології
79
()
Екологія як наука
80
()
формування світоглядних знань
81
()
розкриття наукових основ вивчення
82
()
виховання почуття відповідальності
83
()
розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок
84
()
теоретичний (класичний)
85
()
прикладний
86
()
особливості природокористування
87
()
сфера природокористування
88
()
баланси природокористування
89
()
структура природокористування
90
()
збалансоване природокористування
91
()
невиснажливе природокористування
92
()
природне середовище
93
()
навколишнє середовища
94
()
територіальна структура місцевих геосистем
95
()
міст України
96
()
антропогенного впливу
97
()
змін і перетворень природних процесів
98
()
змін і перетворень компонентів природи
99
()
деградації природних компонентів
100
()
деградації компонентів природного середовища
101
()
зміненості ланок колообігу речовин і енергії
102
()
стійкість природних компонентів
103
()
стійкість до антропогенних чинників
104
()
Стійкість природних геосистем
105
()
антропогенізованих геосистем
106
()
Форми стійкості геосистем
107
()
від біорізноманіття
108
()
від біомаси і біопродуктивності
109
()
колообіг речовин
110
()
енергії
111
()
інформації
112
()
аналіз схем колообігу основних речовин
113
()
ланок колообігу речовин
114
()
ланки колообігу енергії
115
()
екологічні особливості
116
()
аналіз особливостей
117
()
особливості використання
118
()
консервативний компонент природи
119
()
прогресивний компонент природи
120
()
біогеохімічний цикл
121
()
системи інтелектуальних умінь і навичок
122
()
система практичних умінь і навичок
123
()
система наук
124
()
складні системи
125
()
природоохоронна система
126
()
ступінь напруженості
127
()
ступінь самостійності
128
()
ступінь стійкості до антропогенних чинників
129
()
ступінь деградованості геосистем
130
()
інтелектуальних умінь
131
()
загальноосвітніх умінь
132
()
специфічних умінь
133
()
зміст навчального матеріалу
134
()
правильність викладення матеріалу
135
()
науковість викладення матеріалу
136
()
стратегія збереження
137
()
програми збереження
138
()
міжнародні
139
()
національні
140
()
життя суспільства
141
()
оптимізація території
142
()
оптимізація природного каркасу території
143
()
етапність оптимізації геосистем
144
()
навчальний курс
145
()
мета курсу
146
()
завдання курсу
147
()
навчальні досягнення
148
()
між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання
149
()
між основними сферами господарської діяльності.
150
()
антропогенна діяльністю
151
()
господарська діяльність
152
()
ерозійні процесів
153
()
зміни природних процесів
154
()
перетворення природних процесів
155
()
унікальний природний ресурс
156
()
колообіг основних речовин у природі
157
()
природа
158
()
Екологія 11 клас
159
()
розвиток
160
()
категорія
161
()
забруднення
162
()
компонент
163
()
учень
164
()
проблема
165
()
біорізноманіття
166
()
деградація
167
()
Україна
168
()
програма
169
()
екологія
170
()
природокористування
171
()
середовище
172
()
структура
173
()
наслідки
174
()
стійкість
175
()
колообіг
176
()
особливості
177
()
поняття
178
()
система
179
()
ступінь
180
()
матеріал
181
()
збереження
182
()
суспільство
183
()
оптимізація
184
()
курс
185
()
досягнення
186
()
діяльність
187
()
процеси
188
()
місце природи
189
()
компонент природи
190
()
розвиток системи
191
()
категорія біорізноманіття
192
()
основні категорії
193
()
сутність категорії
194
()
проблема забруднення
195
()
забруднення міст
196
()
види забруднень
197
()
проблема деградації
198
()
проблема збереження
199
()
деградація біорізноманіття
200
()
збереження біорізноманіття
201
()
форми збереження біорізноманіття
202
()
програми збереження біорізноманіття
203
()
структура прриродокористування в Україні
204
()
частина програми
205
()
структура екології
206
()
Програма Екологія
207
()
Основні завдання програми
208
()
напрямки
209
()
структура забруднення
210
()
стійкість геосистем
211
()
залежність стійкості геосистем
212
()
ланки колообігу
213
()
ступінь сформованості
214
()
навчальний матеріалу
215
()
викладення матеріалу
216
()
форми збереження
217
()
етапність оптимізації
218
()
досягнення пропорцій
219
()
досягнення балансу
220
()
природні процесів

Страницы: