Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Основи правознавства 9 класНАЗВА
1
()
ознаки права
2
()
поняття права
3
()
теорії права
4
()
джерела права
5
()
галузь права
6
()
норма права
7
()
конституційні права
8
()
захист прав
9
()
Взаємні права батьків і дітей
10
()
права неповнолітніх
11
()
правові ситуації
12
()
норми права
13
()
конституційне право України
14
()
захист прав споживачів
15
()
елементи системи права
16
()
поняття людина
17
()
права людини
18
()
обов'язки людини
19
()
теорії держави
20
()
виникнення держави
21
()
поняття держава
22
()
ознаки держави
23
()
функції держави
24
()
форми держави
25
()
державний лад
26
()
елементи державного ладу
27
()
роль держави
28
()
Основний закон держави
29
()
життя держави
30
()
поняття держави
31
()
поняття соціальних норм
32
()
поняття форма держави
33
()
поняття право
34
()
поняття джерела права
35
()
поняття галузь права
36
()
поняття норма права
37
()
поняття законодавство
38
()
поняття правопорушення
39
()
поняття юридична відповідальність
40
()
поняття правовідносини
41
()
поняття склад правовідносин
42
()
поняття юридичні факти
43
()
поняття Основний закон держави
44
()
поняття особа
45
()
поняття громадянин
46
()
поняття конституція
47
()
поняття права і свободи людини
48
()
поняття конституційні обов’язки
49
()
поняття цивільна правоздатність
50
()
поняття цивільна дієздатність
51
()
поняття сім’я
52
()
поняття шлюб
53
()
поняття адміністративне правопорушення
54
()
поняття злочин
55
()
поняття покарання
56
()
склад правовідносин
57
()
виникнення правовідносин
58
()
зміна правовідносин
59
()
припинення правовідносин
60
()
ознаки правовідносин
61
()
знання про правовідносини
62
()
роль правовідносин
63
()
кримінальні правовідносини
64
()
види правовідносин
65
()
громадянство України
66
()
органи державної влади в Україні
67
()
місцеве самоврядування в Україні
68
()
законодавство України
69
()
Структура Конституції України
70
()
статті Конституції України
71
()
значення Конституції України
72
()
ознаки конституції
73
()
Повноваження Конституційного Суду України
74
()
склад правопорушення
75
()
види правопорушень
76
()
ознаки правопорушень
77
()
ситуації.пов'язані в правопорушенням
78
()
адміністративне правопорушення
79
()
кримінальне правопорушення
80
()
кримінальна відповідальність
81
()
адміністративна відповідальність
82
()
підстави юридичної відповідальності
83
()
види юридичної відповідальності
84
()
соціальних норм
85
()
конституційних прав
86
()
свобод громадян
87
()
обов’язків громадян
88
()
звернень громадян
89
()
види адміністративних стягнень
90
()
види кримінальних покарань
91
()
рівень загальноосвітньої підготовки учнів
92
()
оцінює
93
()
соціальні норми
94
()
час розв’язування
95
()
робочий час
96
()
час відпочинку
97
()
з працівником міліції
98
()
з прокурором
99
()
зі слідчим
100
()
життя людини
101
()
життєві ситуації
102
()
пригадує
103
()
пояснює
104
()
називає
105
()
висловлює
106
()
характеризує
107
()
наводить приклади
108
()
описує
109
()
розв’язує
110
()
застосовує
111
()
аналізує
112
()
конституційні свободи
113
()
механізм захисту свобод
114
()
приклади соціальних норм
115
()
приклади юридичних фактів
116
()
приколади правопорушень
117
()
приклади видів звернень
118
()
приклади адміністративних правопорушень
119
()
приклади злочинів
120
()
прокурора
121
()
нотаріуса
122
()
адвоката
123
()
правовідносин
124
()
громадянства України
125
()
виникнення держави і права
126
()
форма держави
127
()
форми взаємозв’язку людини і держави
128
()
ознаки соціальних норм
129
()
ознаки правопорушення
130
()
ознаки юридичної відповідальності
131
()
система законодавства
132
()
цивільне законодавство
133
()
сімейне законодавство
134
()
трудове законодавство
135
()
адміністративне законодавство
136
()
кримінальне законодавство
137
()
права дітей
138
()
обов'язки дітей
139
()
влаштування дітей
140
()
розірвання трудового договору
141
()
особливості адміністративної відповідальності
142
()
особливості кримінальної відповідальності
143
()
професія юриста
144
()
судді
145
()
прокурори
146
()
слідчі
147
()
нотаріуси
148
()
адвокати
149
()
юрисконсульти
150
()
працівники міліції
151
()
професія юрист
152
()
зустріч з юристами
153
()
допомога юриста
154
()
діяльність прокурора
155
()
спілкування з прокурором
156
()
зміст програми
157
()
зміст навчального матеріалу
158
()
зміст курсу
159
()
роль права
160
()
роль соціальних норм
161
()
Цивільна правоздатність
162
()
цивільна дієздатність
163
()
Ігровий суд
164
()
право
165
()
Основи правознавства 9 клас
166
()
людина
167
()
держава
168
()
поняття
169
()
правовідносини
170
()
Україна
171
()
правопорушення
172
()
відповідальність
173
()
види
174
()
учень
175
()
норма
176
()
час
177
()
життя
178
()
учениця
179
()
свободи
180
()
приклади
181
()
підстави
182
()
виникнення
183
()
форма
184
()
ознаки
185
()
система
186
()
законодавство
187
()
склад
188
()
діти
189
()
особливості
190
()
професія
191
()
юрист
192
()
прокурор
193
()
зміст
194
()
роль
195
()
правоздатність
196
()
дієздатність
197
()
суд
198
()
право України
199
()
права споживачів
200
()
система права
201
()
свободи людини
202
()
Конституція України
203
()
Конституційний Суд України
204
()
юридична відповідальність
205
()
час спілкування
206
()
$1
207
()
приклади видів діяльності
208
()
підстави виникнення
209
()
підстави набуття
210
()
підстави припинення
211
()
підстави зміни
212
()
Світ юридичних професій

Страницы: