Змінити режим перегляду


Фізика 8 класНАЗВА Гіперпосилання
Текст
1
()
Екскурсії (2 год.)
2
()
РЕЗЕРВ (4 год.)
3
()
Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія
4
()
Абсолютна шкала температур. Теплова рівновага
5
()
Залежність розмірів фізичних тіл від температури
6
()
Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл/ рідин і газів
7
()
Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла
8
()
Види теплообміну. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла
9
()
Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення
10
()
Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл
Плавлення і тверднення тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення
11
()
Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали
12
()
Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації
13
()
Кипіння. Температура кипіння
14
()
Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
15
()
Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива
16
()
Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
17
()
Холодильні машини. Кондиціонер. Теплові насоси
18
()
№ 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури
19
()
№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини
20
()
№ 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду
21
()
Дифузія газів/ рідин
22
()
Розширення тіл під час нагрівання
23
()
Модель броунівського руху
24
()
Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи
25
()
Принцип дії теплового двигуна
26
()
Моделі різних видів теплових двигунів
27
()
Будова холодильної машини
28
()
Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування
29
()
Енергозбережувальні технології
30
()
Унікальні фізичні властивості води
31
()
Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів
32
()
Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду
33
()
Електричне поле. Силова характеристика електричного поля
34
()
Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники/ напівпровідники/ діелектрики. Струм у металах
35
()
Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи
36
()
Сила струму. Амперметр
37
()
Електрична напруга. Вольтметр
38
()
Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини/ площі перерізу та матеріалу
39
()
Залежність опору провідника від температури
40
()
Резистори. Реостати
41
()
Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл
42
()
Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца
43
()
Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії
44
()
Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу
45
()
Електричний струм у газах
46
()
Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини
47
()
Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями
48
()
Вплив електричного струму на людський організм
49
()
навчальний проект(2 год.)
50
()
№ 4. Вимірювання сили струму та електричної напруги
51
()
№ 5. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра
52
()
№ 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
53
()
№ 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
54
()
Електризація різних тіл
55
()
Взаємодія наелектризованих тіл
56
()
Два роди електричних зарядів
57
()
Подільність електричного заряду
58
()
Будова й принцип дії електроскопа
59
()
Електричний струм і його дії
60
()
Провідники і діелектрики
61
()
Джерела струму: гальванічні елементи/ аку­мулятори/ блок живлення
62
()
Вимірювання сили струму амперметром
63
()
Вимірювання напруги вольтметром
64
()
Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки
65
()
Вимірювання опору
66
()
Залежність опору провідників від довжини/ площі поперечного перерізу й матеріалу
67
()
Будова й принцип дії реостатів
68
()
Послідовне й паралельне з’єднання провідників
69
()
Електроліз
70
()
Струм у газах
71
()
Електрика в житті людини
72
()
Сучасні побутові та промислові електричні прилади
73
()
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
74
()
ДЕРЖАВНІ вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
75
()
Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год.)
76
()
ФІЗИКА 8 клас (Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів)
77
()
Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ (30 год.)
78
()
Лабораторні роботи
79
()
Демонстрації
80
()
Навчальний проект(2 год.)
81
()
лабораторні роботи
82
()
демонстрації
83
()
НАвчальний проект(2 год.)
Учень уміє здобувати інформацію під час планування/ проведення і аналізу результатів виконання проекту

Страницы: