Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Екология человекаНАЗВА Опис
1
()
Вступ
Вступ
Вступ
2
()
Список літератури
Список літератури
Список літератури
3
()
Лабораторна робота 1. Визначення індивідуального енергетичного балансу організму людини
Лабораторна робота 1. Визначення індивідуального енергетичного балансу організму людини
Калькулятор базового метаболізму
Дифіцит і надлишок добових калорій
Обмін речовин
Титульна картинка
О?бмін речови?н або метаболі?зм — сукупністьхімічних реакцій, що відбуваються в живихорганізмах. Метаболізм поділяється на дві гілки:катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіши...
4
()
Лабораторна робота 2. Складання індивідуальної схеми харчування залежно від фізичного навантаження
Лабораторна робота 2. Складання індивідуальної схеми харчування залежно від фізичного навантаження
5
()
Лабораторна робота 3. Визначення індивідуального харчового балансу людини
Лабораторна робота 3. Визначення індивідуального харчового балансу людини
6
()
Лабораторна робота 4. Вплив різного виду харчування на енергетичний та харчовий баланс людини
Лабораторна робота 4. Вплив різного виду харчування на енергетичний та харчовий баланс людини
7
()
Лабораторна робота 5. Визначення рівня антропоекологічних знань різних груп населення
Лабораторна робота 5. Визначення рівня антропоекологічних знань різних груп населення
8
()
Лабораторна робота 6. Загальна оцінка комфортності природних умов з урахуванням різних факторів впливу
Лабораторна робота 6. Загальна оцінка комфортності природних умов з урахуванням різних факторів впливу
9
()
Лабораторна робота 7. Визначення коефіцієнтів значущості елементів природних умов
Лабораторна робота 7. Визначення коефіцієнтів значущості елементів природних умов
10
()
Лабораторна робота 8. Диференційована оцінка комфортності природних умов
Лабораторна робота 8. Диференційована оцінка комфортності природних умов
11
()
Лабораторна робота 9. Сумарна диференціація визначення комфортності природних умов
Лабораторна робота 9. Сумарна диференціація визначення комфортності природних умов
12
()
Лабораторна робота 10. Визначення інтенсивності відбору в популяції людини
Лабораторна робота 10. Визначення інтенсивності відбору в популяції людини
13
()
Лабораторна робота 11. Визначення індексу неспецифічних симптомів для населення. що мешкає в зоні впливу автотранспорту
Лабораторна робота 11. Визначення індексу неспецифічних симптомів для населення. що мешкає в зоні впливу автотранспорту
14
()
Лабораторна робота 12. Визначення індексу забруднення автотранспортом навколишнього середовища
Лабораторна робота 12. Визначення індексу забруднення автотранспортом навколишнього середовища
15
()
Лабораторна робота 13. Експрес-оцінка ризику в системі «транспортні магістралі – навколишнє середовище – здоров’я населення»
Лабораторна робота 13. Експрес-оцінка ризику в системі «транспортні магістралі – навколишнє середовище – здоров’я населення»
16
()
Лабораторна робота 14. Характеристика регіональних відмінностей рівня популяційного здоров’я населення України
Лабораторна робота 14. Характеристика регіональних відмінностей рівня популяційного здоров’я населення України
17
()
Лабораторна робота 15. Використання коефіцієнта сумарної оцінки здоров’я населення (КСОЗН) для характеристики регіональних відмінностей рівня популяційного здоров’я
Лабораторна робота 15. Використання коефіцієнта сумарної оцінки здоров’я населення (КСОЗН) для характеристики регіональних відмінностей рівня популяційного здоров’я...
18
()
Лабораторна робота 16. Картографування областей України за станом здоров’я населення
Лабораторна робота 16. Картографування областей України за станом здоров’я населення
19
()
Лабораторна робота 17. Визначення фази фізичного. емоційного та інтелектуального циклів
Лабораторна робота 17. Визначення фази фізичного. емоційного та інтелектуального циклів
20
()
Лабораторна робота 18. Вплив перебігу фотосинтезу на самопочуття людини
Лабораторна робота 18. Вплив перебігу фотосинтезу на самопочуття людини
21
()
Додаток 1. Коефіцієнти фізичної активності при різних видах діяльності
Додаток 1. Коефіцієнти фізичної активності при різних видах діяльності
Додаток 1. Коефіцієнти фізичної активності при різних видах діяльності
22
()
Додаток 2. Порівняльна таблиця міри маси та об`єму харчових продуктів
Додаток 2. Порівняльна таблиця міри маси та об`єму харчових продуктів
Додаток 2. Порівняльна таблиця міри маси та об`єму харчових продуктів
23
()
Додаток 3. Відомості про масу одиниці харчових продуктів
Додаток 3. Відомості про масу одиниці харчових продуктів
Додаток 3. Відомості про масу одиниці харчових продуктів
24
()
Екологія людини лабораторний практикум
Екологія людини лабораторний практикум
Екологія людини лабораторний практикум
25
()
І. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА–ПРИРОДА»
26
()
ІІ. МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
27
()
Додатки

Страницы: