Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Біологічні способи очисткиНАЗВА
1
()
Градки за шириною прорізів
2
()
Грубі (розмір прорізів від 30 до 200мм)
3
()
Звичайні (від 5 до 25мм)
4
()
Нерухомі
5
()
Періодичні
6
()
Безперевні
7
()
Ручні
8
()
Механічні
9
()
Горизонтальні пісковловлювачі
10
()
тангенціальні
11
()
аеровані
12
()
Первинні
13
()
Вторинні
14
()
Горизонтальні відстійники
15
()
Вертикальні відстійники
16
()
Радіальні відстійники
17
()
Кварцевий пісок
18
()
Пісок крупних фракцій
19
()
Гравій фільтрувальний
20
()
Щебінь фільтрувальний
21
()
Керамзит фільтрувальний
22
()
Полістирол
23
()
Водою
24
()
Хімічними реактивами
25
()
Природна основа
26
()
Природна основа з дренажем
27
()
Майданчики-ущільнювачі
28
()
Електрокоагуляція
29
()
Застосування
30
()
Механічна
31
()
Напірна
32
()
Пневамтична
33
()
Електрофлотація
34
()
Реакція
35
()
Солі алюмініню
36
()
Солі заліза
37
()
Суміші солей алюмінію та заліза
38
()
Крохмаль
39
()
Оксиетилцелюлоза
40
()
Полівініловий спирт
41
()
Натрій поліакрилат
42
()
Натрій альгінат
43
()
Лігносульфонати
44
()
Поліетиленімін
45
()
Полімери вінілпіридину
46
()
Поліакриламід
47
()
Білки
48
()
Змішування
49
()
Фільтрація
50
()
Вапно
51
()
Крейда
52
()
Магнезит
53
()
Відходи лугів
54
()
Технічна сульфатна кислота
55
()
Електроліз
56
()
Ульрафіолетове опромінення
57
()
Хлорування
58
()
Поля фільтрації
59
()
З природною аерацією
60
()
З штучною аерацією
61
()
Азот -100 мг/л
62
()
Фосфор-30мг/л
63
()
Калій-70 мг/л
64
()
Крохмале-патокові
65
()
Маслосироробні
66
()
Мясокомбінати
67
()
Азот 50-100 мг/л
68
()
Фосфор 10-30 мг/л
69
()
Калій 30-70 мг/л
70
()
Цукрові
71
()
Дріжджові
72
()
Консервні
73
()
Метантенки
74
()
Співвідношення БСКп./ХСК=0.75
75
()
рН 6.5-8.5
76
()
Відсутність токсичних речовин
77
()
Для аеробних умов менше 2000мгО2/л
78
()
Для анаеробних умов більше 2000мгО2/л
79
()
для аеробних умов БСК повн : N : P =100 :5:1
80
()
Для анаеробних умов БСК повн : N : P =(300 ?500 ): 7 :1
81
()
Періодичні біофільтри
82
()
Крапельні біофільтри
83
()
Дискові біофільтри
84
()
1. Збільшення крупності елементів завантаженого матеріалу (40 – 70 мм за всією висотою завантаження)
85
()
2. Використання штучної подачі повітря. яке вводиться вентиляторами у
86
()
1. Обов’язкове зрошення всієї поверхні біофільтра стічною водою.
87
()
2. Збільшення навантаження стічних вод на 1 м2 поверхні з метою створення природних умов для самовільного промивання фільтрів. Для таких біофільтрів навантаження становить 10 – 30 м3 /(м2. добу). тобто в 10 – 15 разів більше. ніж для крапельних.
88
()
3. Розбавлення (за необхідності) стічних вод очищеною рідиною. тобто
89
()
З повним очищенням
90
()
З неповним очищенням
91
()
Природна подача повітря
92
()
Штучна подача повітря
93
()
З рециркуляцією
94
()
Без рециркуляції
95
()
Одноступеневі
96
()
Двоступеневі
97
()
Низкі до 2м.
98
()
Високі від 2м.
99
()
Щебінь
100
()
Керамзит
101
()
Гравій
102
()
Металеві сітки
103
()
Пластмасові сітки
104
()
Синтетичні тканини
105
()
Кільця з керамічних та пластмасових елементів
106
()
Технологічна схема
107
()
1. Змішування забруднючих речовин з активним мулом та окиснення легкоокиснювальних речовин
108
()
2. Оксення повільноксинювальних речовин.
109
()
3. Нітрифікація амонійних солей
110
()
Мікрофлора з усіма активними ферментними системами для деструкції органічних речовин
111
()
Має поверхню з високою адсорбтивністю
112
()
Здатність до утворення флокул. які легко відстоюються
113
()
Аеротенки-витискувачі
114
()
Аеротенки-змішувачі
115
()
Аеротенки з розосередженим випуском стічної води
116
()
Аеротенк з нерівномірно розподіленою подачею рідини
117
()
З окремо розташованими регенраторами
118
()
Сполучені з регенераторами
119
()
Високонавантажені (N більше 0.5 кг БСК на добу на 1 кг мулу)
120
()
Звичайні (0.2 < N < 0.5. кг/(кг.добу))
121
()
Низьконаватажені 0.07 < N < 0.2. кг/(кг.
122
()
Одноступеневі аеротенки
123
()
Двоступеневі аеротенки
124
()
Багатоступеневі аеротенки
125
()
Прямокутні
126
()
Круглі
127
()
Комбіновані
128
()
З пневаматичною аерацією
129
()
З механічною аерацією
130
()
З комбінованою аерацією
131
()
Механічний
132
()
Методи очищення стічних вод
133
()
Фізико-хімічний
134
()
Хімічне
135
()
Біологічне
136
()
Градки
137
()
Пісковловлювачі
138
()
Відстійники
139
()
Фільтри
140
()
Мулові майданчики
141
()
Градки за конструктивними особливостями
142
()
Градки за способом очищення від віходів
143
()
Рухомі
144
()
Вертикальні пісковловлювачі
145
()
Відстійники за порядком використання
146
()
Відстійники за типом
147
()
Матеріал фільтрів
148
()
Регенерація
149
()
Основа
150
()
Флотація
151
()
Коагуляція
152
()
Коауглянти
153
()
Флокулянти
154
()
Неіоногенні
155
()
Аніонні
156
()
Катіонні
157
()
Амфотерні
158
()
Нейтралізація
159
()
Дизінфекція
160
()
Реагенти
161
()
Для нейтралізації кислих стічних вод
162
()
Для нейтралізації лужних стічних вод
163
()
Природне біологічне очищення
164
()
Біологічне очищення у штучних умовах
165
()
Біологічні ставки
166
()
Поля зрошення
167
()
Категорії вод для зрошення
168
()
1 група
169
()
2 група
170
()
1 група Характеристики
171
()
1 група Підприємства. що володіють
172
()
2 група Характеристики
173
()
2 група Підприємства. що володіють
174
()
Придатність стічних вод до біологічого очищення
175
()
Біофільтри
176
()
Аеротенки
177
()
ХСК
178
()
Співвідношення біогенних елементів
179
()
Безперевні фільтри
180
()
Високонавантажені біофільтри
181
()
Контруктивні відмінності
182
()
Експлуатаційні відмінності
183
()
Класифікація високонавантажених біофільтрів
184
()
За принципом дії
185
()
За способом подачі повітря
186
()
За режимом роботи
187
()
За кількістю ступенів
188
()
За висотою
189
()
За конструктивними особливостями завантаження
190
()
З об’ємним завантаженням
191
()
З площинним завантаженням
192
()
Стадії аеробного очищення
193
()
"Активний мул"
194
()
Класифікація аеротенків
195
()
За структурою потоку
196
()
За способом регенерації мулу
197
()
За навантаженням на мул
198
()
За кількістю ступенів аеротенку
199
()
За конструктивними ознаками
200
()
За типом систем аерації

Страницы: