Змінити режим перегляду


лужність водиНАЗВА Опис
1
()
Теоретичні відомості
"Вміст іонів водню у природних водах визначається в основному кількісним співвідношенням концентрацій вугільної кислоти і її іонів. CO2+ H20 <---> H++ HCO3-<---> 2 H++ CO32- Для зручності вираження вмісту водневих іонів був ведений розмір, що являє соб...
Метиловий червоний в різних середовищах
2
()
Обробка отриманих даних
"Лз=V(НСl)*C(HCl)*1000/V, ммоль/л, де V(НСl) - концентрація соляної кислоти C(HCl) - концентрація соляної кислоти V – об’єм проби. "
3
()
Розвиток дослідження
"1. Застосуйте дану методику для дослідження складу питних та мінеральних вод, що представлені у торгівельних мережах Вашого міста. Зробіть висновки про причини таких значень лужності, виходячи зі складу води, зазначеного на етикетці. "...
4
()
1. Ознайомитись з основними показниками_ що впливають на кислотність.
5
()
2. Дослідити пробу води за показником загальна лужність.
6
()
3. Зробити висновки про доцільність вживання води.
7
()
1. Бюретка_ колба 250 мл.
8
()
2. Конічна для титрування.
9
()
3. Піпетка.
10
()
1. Соляна кислота 0_1 н.
11
()
2. Метиловий оранжевий.
12
()
Приготування 0.1 н розчину сірчаної кислоти
2,8 мл сірчаної кислоти щільністю 1,84 г /мл розчиняють в дистильованої воді, переносять в мірну колбу об'ємом 1 л і доводять об'єм розчину до мітки дистильованою водою....
13
()
Приготування метилового оранжевого
Для приготування 0,1%-ного розчину метилового оранжевого 0,1 г його розчиняють в 100 мл гарячої дистильованої води, після розчинення охолоджують і розчин фільтрують через паперовий фільтр....
14
()
1. У бюретку залийте соляну кислоту.
15
()
2. У колбу 250 мл налийте 100 мл проби води.
16
()
3. Додайте 3 краплі метилового оранжевого в колбу з досліджуваною пробою.
17
()
4. Титрування проведіть соляною кислотою до зміни забарвлення з жовтого на червоне.
18
()
5. Проведіть розрахунок за формулою (див. наступний розділ).
19
()
Мета роботи
20
()
Титриметричний аналіз води. Визначення лужності води.
21
()
Обладнання
22
()
Хімічні речовини
23
()
Приготування розчинів
24
()
Хід дослідження

Страницы: