Змінити режим перегляду


КислотністьНАЗВА Опис
1
()
Теоретичні відомості
"Вміст іонів водню у природних водах визначається в основному кількісним співвідношенням концентрацій вугільної кислоти і її іонів.CO2+ H20 <---> H++ HCO3-<---> 2 H++ CO32-Для зручності вираження вмісту водневих іонів був ведений розмір, що являє собою...
Фенолфталеїн в нейтральному середовищі
Фенолфталеїн в лужному середовищі
2
()
Обробка отриманих даних
" Кз=V(NaOH)*C(NaOH)*1000/V, ммоль/л V(НСl) - концентрація гідроксиду натрію C(HCl) - концентрація гідроксиду натрію V – об’єм проби "
3
()
Розвиток дослідження
1. Застосуйте дану методику для дослідження складу питних та мінеральних вод, що представлені у торгівельних мережах Вашого міста. Зробіть висновки про причини таких значень лужності та кислотності, виходячи зі складу води, зазначеного на етикетці....
4
()
1. Ознайомитись з основними показниками_ що впливають на кислотність.
5
()
2. Дослідити пробу води за показником загальна кислотність.
6
()
3. Зробити висновки про відповідність води допустимим показникам та доцільність вживання.
7
()
1. Бюретка.
8
()
2. Колба 250 мл конічна для титрування.
9
()
3. Піпетка мора 50 мл.
10
()
1. Гідроксид натрію 0.1н.
Наважку масою (4,0 ± 0,1) г гідроксиду натрію розчиняють у дистильованій воді, яка не містить вуглекислого газу, у мірній колбі об'ємом 1 л, розчин доводять до мітки. Розчин можна приготувати з стандарт-титру....
11
()
2. Фенолфталеїн.
Наважку масою (1,00 ± 0,01) г фенолфталеїну розчиняють у 80 мл етилового спирту, переносять у мірну колбу місткістю 100 мл до доводять об'єм розчину до мітки дистильованою водою....
12
()
Гідроокис натрію 0_1 н.
13
()
Фенолфталеїн
14
()
1. Залийте до бюретки гідроксид натрію.
15
()
2. Промийте колбу 250мл. для титрування дистильованою водою та налийте в неї 100мл. досліджуваної проби.
16
()
3. Додайте 3 краплі фенолфталеїну
17
()
4. Проведіть титрування до появи фіолетового забарвлення.
18
()
5. Результати розрахуйте за формулою.
19
()
Мета роботи
20
()
Титриметричний аналіз води. Визначення кислотності води.
21
()
Обладнання
22
()
Хімічні речовини
23
()
Приготування розчинів
24
()
Хід дослідження

Страницы: