Змінити режим перегляду


аміак та іони амоніюНАЗВА Опис
1
()
Теоретичні відомості
"Аміак, амоніак, NH3 — неорганічна сполука, безбарвний газ із різким задушливим запахом, легший за повітря, добре розчинний у воді. Одержують каталітичним синтезом з азоту і водню під тиском. Використовують переважно для виробництва азотних добрив, виб...
Молекула аміаку
Хлорид амонію
2
()
Побудова градуювального графіка
"У мірні колби місткістю 50 см вносять 0; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 , 1,5, 2,0 ; 3,0 см робочого стандартного розчину і доводять об'єм до мітки безаміачної водою. Отримують розчини з вмістом 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1,0 , 1,5, 2,0 ; 3,0 мг NH4/л. Далі проводя...
3
()
1. Дослідити пробу на вміст аміаку та іонів амонію.
4
()
2. Порівняти отримані результати з допустимими нормативами.
5
()
1. Фотоколориметр
6
()
2. Кювети.
7
()
3. Піпетки мірні 1_ 2_ 5_ 10_ 25 мл.
8
()
4. Фільтри беззольні «Синяя лента».
9
()
1. Сірчанокислий натрій 0_01н.
10
()
2. Суспензія гідроокису алюмінію.
11
()
3. Калій-натрій виннокислий.
12
()
4. Реактив Неслера.
13
()
1. Аміак 25-% водний розчин.
14
()
2. Амоній хлористий.
15
()
3. Йод.
16
()
4. Калій йодистий.
17
()
5. Калій-натрій винно кислий.
18
()
6. Квасці алюмокалієві або алюмоамонійні.
19
()
7. Кислота сірчана.
20
()
8. Кислота сульфанілова.
21
()
9. Кислота оцтова.
22
()
10. Натрій азотнокислий
23
()
11. Гідроокис натрію.
24
()
12. Натрій сірчанокислий.
25
()
13. 1-нафтил амін.
26
()
14. Реактив Неслера.
27
()
15. Реактив Гріса.
28
()
16. Ртуть.
29
()
17. Ртуть йодиста.
30
()
18. Хлороформ.
31
()
19. Порошок цинковий.
32
()
20. Вода дистильована.
33
()
1. Приготування основного стандартного розчину
2,965 г хлористого амонію, зваженого з похибкою не більше 0,0005 г, попередньо висушеної до постійної маси при температурі 100-105 ° C, розчиняють у мірній колбі місткістю 1000 мл в невеликій кількості безаміачної дистильованої води і доводять цією ж в...
34
()
2. Приготування робочого стандартного розчину
50 мл основного стандартного розчину поміщають в мірну колбу місткістю 1000 мл і доводять до мітки безаміачної дистильованої водою. У 1 мл цього розчину міститься 0,05 мг NH4. Розчин застосовують свіжоприготований....
35
()
3. Приготування реактиву Неслера
Застосовують готовий реактив або готують його по ГОСТ 4517-75 на безаміачної дистильованої воді.
36
()
4. Приготування розчину виннокислого калію - натрію
500 г виннокислого калію - натрію, зваженого з похибкою не більше 0,5 г, розчиняють в дистильованої воді і доводять цією водою до 1 л. Додають 5-10 мл реактиву Неслера . Після висвітлення розчин не повинен містити іон амонію, в іншому випадку додають щ...
37
()
5. Приготування гідроокису алюмінію (суспензії)
125 г алюмокалієвих квасців, зважених з похибкою не більше 0,5 г, розчиняють в 1 л дистильованої води, нагрівають до 60 ° C і поступово додають 55 мл 25 %-ного розчину аміаку при постійному перемішуванні. Після відстоювання осад переносять у велику скл...
38
()
6. Приготування безаміачної дистильованої води
Дистильована вода перевіряється на вміст аміаку ( до 5 мл води додають 0,1 мл реактиву Неслера ) . При виявленні аміаку ( з'являється жовтувате фарбування ) дистильовану воду пропускають через колонку з активованим вугіллям марки БАУ. На цій воді готую...
39
()
1. У колбу на 500мл налити 300мл проби води.
40
()
2. Додайте 5 мл сірчанокислого натрію (уникнення впливу від залишкового хлору; Краще еквівалентну кількість по відношенню до вмісту залишкового хлору).
41
()
3. У разі утворення осаду проведіть фільтрування_ використовуючи фільтр «Синяя лента»_ попередньо промитим гарячою безаміачною водою.
42
()
4. Додайте 1мл реактиву Неслера та перемішайте.
43
()
5. Зачекайте 10 хв.
44
()
6. Проведіть фотометричний аналіз при довжині хвилі 400-425нм.(при тій самій_ на якій проводилась побудова градуювального графіку).
45
()
7. Запишіть результат.
46
()
1. Застосуйте дану методику для дослідження складу природних вод.
47
()
2. Зробіть висновки про причини таких значень вмісту аміаку та іонів амонію.
48
()
3. В разі дослідження вод природних вод або вод централізованого та децентралізованого водопостачання зробити висновки про безпеку досліджуваних вод_ порівнявши з нормативними показниками_ які зазначені в розділі «Теоретичні відомості».
49
()
Мета роботи
50
()
Визначення аміаку і іонів амонію фотометричним методом
51
()
Обладнання
52
()
Хімічні речовини(розчини)
53
()
Для приготування розчинів
54
()
Приготування розчинів
55
()
Хід дослідження
56
()
Розвиток дослідження

Страницы: