Змінити режим перегляду


СульфатиНАЗВА Опис
1
()
Теоретичні відомості
"Сульфати - поширені компоненти природних вод. Їх присутність у воді обумовлено розчиненням деяких мінералів - природних сульфатів (гіпс ) , а також перенесенням з дощами містяться в повітрі сульфатів. Останні утворюються при реакціях окислення в атмос...
Сульфат міді
2
()
Розрахунок результатів
Формула для розрахунку
"де n- кількість доданого розчину трилону Б. К- поправочний коефіцієнт до нормальності трилону Б(в разі якщо не визначався – приймати за 1) м – кількість розчину хлористого магнію К1 – поправочний коефіцієнт до нормальності розчину хлористого магнію. V...
3
()
1. Дослідити пробу на вміст сульфатів.
4
()
2. Порівняти отримані результати з допустимими нормативами.
5
()
1. Баня водяна. електроплитка
6
()
2. Піпетки 10 та 25мл
7
()
3. Бюретки місткістю 25мл
8
()
4. Воронка скляна
9
()
5. Фільтри беззольні «Синяя лента».
10
()
1. Соляна кислота(конц.)
11
()
2. Хлористий барій 0.05 н.
12
()
3. Аміак 9 н.
13
()
Трилон Б 0.05 н.
14
()
5. Аміачний буферний розчин
15
()
6. Еріохром чорний
16
()
7. Хлористий магній 0.05 н.
17
()
Хлористий барій
18
()
магній хлористий
19
()
трилон Б
20
()
магній сірчанокислий
21
()
амоній хлористий
22
()
аміак
23
()
натрій хлористий
24
()
цинк металічний
25
()
соляна кислота
26
()
еріохром чорний
27
()
спирт етиловий
28
()
1. Приготування 0.05 н. розчину хлористого барію
6,108 г BaCl2 розчиняють в дистильованої воді і розбавляють розчин до 1 л.
29
()
2. Приготування 0.05 н. розчину хлористого магнію
5,085 г розчиняють в дистильованої воді і доводять об'єм до 1 л. Поправочний коефіцієнт ( К) до нормальності розчину встановлюють по точному розчину трилону Б....
30
()
3. Приготування 0.05 н. розчину трилону Б
Розчиняють 9,30 г трилону Б в дистильованої воді і доводять об'єм до 1 л. Титр розчину трилону Б встановлюють по розчину цинку або з фіксаналів сірчанокислого магнію....
31
()
4. Приготування 0.1 н. розчину хлористого цинку
Точну наважку 3,269 г чистого гранульованого цинку розчиняють в мірній колбі місткістю 1 л у 30 мл розведеної соляної кислоти ( 1:1). Після розчинення розчин охолоджують і розбавляють дистильованою водою до позначки. При цьому отримують 0,1 н. розчин х...
32
()
5. Приготування аміачного буферного розчину
Точну наважку 3,269 г чистого гранульованого цинку розчиняють в мірній колбі місткістю 1 л у 30 мл розведеної соляної кислоти ( 1:1). Після розчинення розчин охолоджують і розбавляють дистильованою водою до позначки. При цьому отримують 0,1 н. розчин х...
33
()
6. Приготування 9 н. розчину водного аміаку
67,0 мл. 25 %-ного розчину аміаку розбавляють дистильованою водою до 100 мл.
34
()
7. Приготування 0.01 н. розчину сірчанокислого магнію
Готують з фіксаналу розчиненням вмісту ампули , що додається до набору реактивів для визначення жорсткості, в дистильованої воді і доводять об'єм розчину в мірній колбі до 1 л...
35
()
8. Приготування хромогену чорного ЕТ- 00
0,5 г індикатора розчиняють у 20 мл аміачного буферного розчину , доводять до 100 мл етиловим спиртом. Можна користуватися сухим індикатором. Для цього 0,25 г індикатора змішують з 50 г попередньо ретельно розтертого в ступці хімічно чистого хлористого...
36
()
9. Приготування основного стандартного розчину сірчанокислого калію
0,9071 г K2SO4 розчиняють в мірній колбі місткістю 1 л в дистильованої воді і доводять об'єм розчину дистильованою водою до позначки. 1 см розчину містить 0,5 мг сульфат-іона....
37
()
10. Приготування робочого стандартного розчину сірчанокислого калію
Основний розчин розбавляють 1:10 дистильованою водою. 1 см розчину містить 0,05 мг сульфат-іона.
38
()
11. Приготування 5%-ного розчину хлористого барію
"5 г ВаСl 2• 2Н Про розчиняють в дистильованої воді і доводять об'єм до 100 см. Розчин фільтрують через беззольний фільтр "синя стрічка"."
39
()
Визначення поправочного коефіцієнта до нормальності трилону Б
У конічну колбу вносять 10 мл 0,1 н. розчину цинку або 50 мл 0,01 н. розчину сірчанокислого магнію і розбавляють дистильованою водою до 100 мл, додають 5мл аміачного буферного розчину і 5-7 крапель розчину індикатора ( або ~ 0,1 г суміші сухого індика...
40
()
1. У колориметричні пробірки 14-15 мм налийте 2. 4. 8 мл сірчанокислого калію і 1.6 ; 3.2 ; 6.4 мл основного сірчанокислого калію розчину і доводять дистильованою водою до 10 мл.
41
()
2. Отримані розчини містять: 10 . 20 . 40 . 80 . 160 . 320 мг /л сульфат - іона.
42
()
3. Додайте в кожну пробірку по 0.5 соляної кислоти (1:5).
43
()
4. Додайте 2 мл 5%-ного розчину хлористого барію.
44
()
5. Перемішують і порівнюють зі стандартною шкалою.
45
()
1. У колориметричну пробірку діаметром 14-15 мм налийте10 мл досліджуваної води.
46
()
2. Додайте 0.5 мл соляної кислоти ( 1:5).
47
()
3. Додайте 2 мл 5%-го розчину хлориду барію.
48
()
4. Порівняйте з стандартною шкалою.
49
()
1. Відберіть пробу води 100мл та помістіть в колбу місткістю 250 мл.
50
()
2. Додайте 3 краплі концентрованої соляної кислоти.
51
()
3. Додайте 25мл розчину хлористого барію
52
()
4. Нагрійте колбу з сумішшю на водяній бані до кипіння та прокип’ятіть на протязі 10 хв.
53
()
5. Виключіть баню і залиште колбу з сумішшю на 1 годину у водяній бані
54
()
6. Профільтруйте пробу через беззольний фільтр. попередньо промитий гарячою дистильованою водою. При чому старайтесь не переносити осад сірчанокислого барію у колбу.
55
()
7. Колбу з осадом промивають 5-6 разів відносно теплою гарячою водою (40-50С) та пропускають через фільтр у колбу. в яку попередньо проводили фільтрування. При чому промивають колбу так. щоб осад зі стінок не перенести.
56
()
8. Фільтр 3 рази промийте дистильованою водою.
57
()
9. Після повного стікання води осад помістіть у колбу. до проводилось осадження.
58
()
10. Налийте у колбу з осадом через фільтр 5мл розчину аміаку.
59
()
11. Обережно розгорніть фільтр в до дна колби та пересипте залишений осад скляною паличкою.
60
()
12. Додайте 50 мл розчину трилону Б у колбу.
61
()
13. Отриманий розчин кип’ятіть до розчинення осаду на піщаній бані (3-5хв.). тримайте колбу в нахиленому положенні періодично. помішуючи.
62
()
14. Охолодіть розчин та прилийте 50 мл. дистильованої води.
63
()
15. Додайте 5мл аміачного буферного розчину
64
()
16. Додайте 5 крапель спиртового розчину або 0.1г суміші сухого індикатору еріохрому чорного.
65
()
17. Залийте розчин хлористого магнію до бюретки.
66
()
18. Протитруйте суміш. що знаходиться у колбі. розчином хлористого магнію.
67
()
1.1. В разі дослідження вод природних вод або вод централізованого та децентралізованого водопостачання зробити висновки про безпеку досліджуваних вод. порівнявши з нормативними показниками. які зазначені в розділі «Теоретичні відомості».
68
()
1.2. В разі якщо досліджувалась вода мінеральна або питна. придбана у торгівельній мережі результати порівняти з зазначеними на етикетці.
69
()
Мета роботи
70
()
Визначення сульфатів комплексонометричним методом
71
()
Обладнання
72
()
Хімічні речовини(розчини)
73
()
Для приготування розчинів
74
()
Приготування розчинів
75
()
Приготування серії стандартів для якісного аналізу
76
()
Хід дослідження
77
()
Розвиток дослідження
78
()
Напівкількісне визначення
79
()
Кількісне визначення
80
()
1. Застосуйте дану методику для дослідження складу питних та мінеральних вод або природних вод. Зробіть висновки про причини таких значень сульфатів.

Страницы: