Змінити режим перегляду


Кольоровість та прозорістьНАЗВА Опис
1
()
1. Ознайомитись з основними методами органолептичного аналізу води.
2
()
2. Дослідити пробу води за показниками: Кольоровість та мутність.
3
()
3. Зробити висновки про відповідність води допустимим показникам та доцільність вживання.
4
()
1. Фотоколориметр або спектрофотометр.
5
()
2. Кювети фотометричні.
6
()
3. Градуювальний графік.
7
()
1. Дистильована вода.
8
()
1. Серія стандартних розчинів по мутності та кольоровості.
9
()
2. Пробірки 10 мл.
10
()
1. Дихромат калію (K2Cr2O7).
11
()
2. Сірчанокислий кобальт (CoSO47H2O).
12
()
3. Сірчана кислота.
13
()
4. Дистильована вода.
14
()
1. Мірна колба на 1л.
15
()
1. Гідразин сульфат.
16
()
2. Гексаметилентетрамін.
17
()
1. Мірна колба 500 мл.
18
()
2. Мірна колба на 50 мл.
19
()
Органолептичні властивості води
Органолептичні властивості води – група показників якості, які визначаються сенсорними функціями організму (тобто не потребують використання додаткової техніки, за винятком тих випадків, коли дослідження необхідно провести з високою точністю. До таки...
Мутність та кольоровість негативно впливають на вміст кисню у водоймі, а також на проходження сонячного світла на глибину водойми, що погіршує біологічні процеси у водоймі....
20
()
Мутність
Мутність – показник обернений прозорості, який вказує на кількість речовин, що знаходяться в завислому стані (грубо дисперсні часточки). Причинами мутності може бути наявність в ній піску, глини, неорганічних речовин (гідроксиду алюмінію, карбонатів м...
Мутність води
21
()
Колір води
Колір води
Кольоровість природних води
Кольоровість водопровідної води
22
()
1. Приготуйте розчин N1.
Зважте 0,0875 г дихромату калію у мірну колбу 1л. Додайте 2 г сірчанокислого кобальту та 1мл сірчаної кислоти. Доведіть до мітки 1л дистильованою водою....
23
()
2. Приготуйте розчин N2.
До мірної колби 1л налийте 1мл сірчаної кислоти та доведіть до мітки.
24
()
3. У конічні колби налийте суміш розчинів у заданому співвідношенні.
У разі якщо немає необхідності проводити дуже точне дослідження , то серія стандартних розчинів робиться не повною (наприклад розчини з кольоровістю 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60) :...
Приготування розчинів
25
()
1. Приготуйте розчин А:
0,5г гідразин сульфату насипте у мірну колбу 50мл. і доведіть до мітки дистильованою водою.
26
()
2. Приготуйте розчин Б:
"2,5г гексаметилентетраміну насипте в колбу 500мл. і додайте 25мл дистильованої води. До мітки НЕ доводьте. У колбу з розчином Б налийте 25мл розчину А і витримують 24 години при температурі 25С. Потім доведіть дистильованою водою до мітки. Даний розчи...
27
()
3. Приготуйте робочий стандартний розчин формазину:
У колбу 500мл налийте 50мл стандартного розчину формазину та доводять дистильованою водою.
28
()
4. Приготуйте серію стандартних розчинів:
"2,5; 5,0; 10,0; 20,0 мл робочого стандартного розчину розбавляють у мірній колбі на 100 мл та доводять дистильованою водою до мітки. Перед дослідженням серію стандартних розчинів аналізують на спектрофотометрі та будують градуювальний графік."...
Градуювальний графік
29
()
1.1. Розігрійте спектрофотометр (фотоколориметр) на протязі 20-30 хвилин.
30
()
1.2. Промийте кювети дистильованою водою та протріть фільтрувальним папером_ не допускайте наявності відбитків пальців та будь-яких інших забруднень з боків проходження світла у спектрофотометрі.
31
()
1.3. Налийте у кювету досліджувану пробу та контрольну пробу (з дистильованою водою).
32
()
1.4. Відкрийте кришку спектрофотометру та поставте кювети з пробами у штатив для кювет спектрофотометра (фотоколориметра).
33
()
1.5. Оберіть довжину світла 413нм (420 для фотоколориметрів).
34
()
1.6. Закрийте кришку. Використовуючи ручку штативу поставте кювету з контрольною пробою на зону для проходження світла. Виставте покази приладу за світло поглинанням на 0.
35
()
1.7. Поставте кювету з досліджуваною пробою в зону для проходження світла.
36
()
1.8. Дослідить пробу та запишіть данні.
37
()
1.9. За градуювальним графіком знайдіть градус кольоровості
38
()
1.10. У разі наявності декількох досліджуваних проб_ повторити з п. 2.2.
39
()
1.11. Результат запишіть.
40
()
2.1. Виконайте дії 2.2.-2.4.
41
()
2.2. Оберіть довжину хвилі 530 нм.
42
()
2.3. Виконайте дії 2.6.-2.10.
43
()
2.4. Результат запишіть.
44
()
1. Налийте пробу води у пробірку на 10мл.
45
()
2. Порівняйте з серією стандартів по _ що налиті в пробірки на 10мл.
46
()
Результати перенесіть у таблицю
Оформлення результатів
47
()
1. Порівняйте кольоровість та мутність у водоймах великих міст та сільській місцевості.
48
()
2. Виявіть причину кольоровості води. Проведіть аналіз води на основні сполуки_ що спричинюють кольоровість води.
49
()
Мета роботи
50
()
Дослідження органолептичних властивостей води. Визначення кольоровості та мутності води
51
()
Обладнання та реактиви для фотометричного визначення
52
()
Обладнання та реактиви для візуально-колориметричне визначення
53
()
Обладнання та реактиви для приготування серії стандартних розчинів
54
()
Теоретичні відомості
55
()
Підготовка серії стандартних розчинів та побудова гранувального графіка
56
()
Хід дослідження
57
()
Оформлення результатів
58
()
Розвиток дослідження
59
()
Обладнання для фотометричного визначення
60
()
Хімічні речовини фотометричне визначення
61
()
а) Для серії стандартних розчинів кольоровості
62
()
б) Для серії стандартних розчинів мутності
63
()
Хімічні реактиви для серії стандартних розчинів кольоровості
64
()
Хімічне обладнання для серії стандартних розчинів кольоровості
65
()
Хімічні реактиви для серії стандартних розчинів мутності
66
()
Хімічне обладнання для серії стандартних розчинів мутності
67
()
а) кольоровість
68
()
б)мутність
69
()
Фотометричне визначення
70
()
Принцип подслідження на кольоровість та мутність методом стандартів (візуально-колориметричний)
71
()
1. Проведіть аналіз на кольоровість
72
()
2. Проведіть дослідження на мутність

Страницы: