Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Освітня галузь ПриродознавствоНАЗВА
1
()
взаємодія природи
2
()
явища природи
3
()
повторюваність природи
4
()
вивчення природи
5
()
біосоціальна природа людини
6
()
єдність природи
7
()
розвиток природи
8
()
закономірності природи
9
()
місце людини
10
()
природа людини
11
()
єдність людини
12
()
хвороби людини
13
()
існування людини
14
()
діяльність людини
15
()
здоров’я людини
16
()
походження людини
17
()
життєдіяльність людини
18
()
організм людини
19
()
предметні знання
20
()
природничо-наукові знання
21
()
біологічні знання
22
()
фізичні знання
23
()
астрономічні знання
24
()
знання культури
25
()
еволюційні знання
26
()
теоретичні знання
27
()
хімічні знання
28
()
здобуті знання
29
()
природничі знання
30
()
географічні знання
31
()
суспільний розвиток
32
()
розвиток астрономії
33
()
розвиток Всесвіту
34
()
розвиток суспільства
35
()
розвиток організмів
36
()
розвиток України
37
()
розвиток біологічних систем
38
()
розвиток хімічної науки
39
()
будова речовини
40
()
властивості речовини
41
()
застосування речовин
42
()
багатоманітність речовин
43
()
теоретичні речовини
44
()
зв'язки між речовинами
45
()
надорганізм системи
46
()
система наук
47
()
періодична система
48
()
саморегулівна система
49
()
політична система
50
()
економічна система
51
()
суспільні системи
52
()
повсякденне життя
53
()
умови життя
54
()
безпека життя
55
()
форми життя
56
()
походження життя
57
()
організація життя
58
()
спосіб життя
59
()
природне середовище
60
()
фактори середовища
61
()
компоненти середовища
62
()
середовище існування
63
()
географічне середовище
64
()
методи дослідження
65
()
методи мікроскопії
66
()
методи збереження
67
()
методи географії
68
()
методи астрономічних досліджень
69
()
методи генетичних досліджень
70
()
методи біологічних досліджень
71
()
сучасні методи досліджень
72
()
клітини організмів
73
()
поведінка організмів
74
()
властивості організмів
75
()
механізми організму
76
()
біологічні організми
77
()
живі організми
78
()
життєві цикли організмів
79
()
взаємозалежність організмів
80
()
еволюція організмів
81
()
систематика організмів
82
()
гомеостаз організму
83
()
практичне значення
84
()
значення вивчення
85
()
значення всесвіту
86
()
значення астрономії
87
()
біологічне значення
88
()
значення хімії
89
()
значення природних умов
90
()
значення стабільності
91
()
значення організмів
92
()
значення сталого розвитку
93
()
значення валентності
94
()
значення періодичного закону
95
()
значення розчинів
96
()
значення клітинної теорії
97
()
закони дослідження
98
()
наукові дослідження
99
()
природничі дослідження
100
()
астрономічні дослідження
101
()
результати дослідження
102
()
цитологічні дослідження
103
()
моніторингові дослідження
104
()
методи пізнання
105
()
методи наукового пізнання
106
()
методи пізнання природи
107
()
етапи пізнання
108
()
способи пізнання
109
()
пізнання Землі
110
()
основи ставлення
111
()
формування ставлення
112
()
бережливе ставлення
113
()
ставлення до природокористування
114
()
ставлення до екологічних проблем
115
()
ставлення до фізичної картини світу
116
()
ставлення до об’єктів живої природи
117
()
ставлення до об’єктів неживої природи
118
()
ставлення до біологічних знань
119
()
закон збереження
120
()
закони астрономії
121
()
фізичні закони
122
()
хімічні закони
123
()
періодичний закон
124
()
закон збереження маси
125
()
закономірності спадковості
126
()
закономірності мінливості
127
()
властивості тіл
128
()
план будови
129
()
будова прокаріотів
130
()
будова атома
131
()
будова Всесвіту
132
()
сфера взаємодії
133
()
взаємодія суспільства
134
()
закономірності формування
135
()
фактори формування
136
()
формування наукового світогляду
137
()
формування екологічної свідомості
138
()
елемент культури
139
()
колообіг елементів
140
()
елементи атомів
141
()
окиснення елементів
142
()
хімічні елементи
143
()
металічні елементи
144
()
неметалічні елементи
145
()
загальна характеристика елемента
146
()
біологічна інформація
147
()
природничо-наукова інформація
148
()
життєдіяльність клітин
149
()
склад клітини
150
()
клітини прокаріотів
151
()
клітини еукаріотів
152
()
хімічні реакції
153
()
типи реакцій
154
()
класифікація реакцій
155
()
рівняння хімічних реакцій
156
()
перебіг хімічних реакцій
157
()
особливості материків
158
()
особливості океанів
159
()
особливості населення
160
()
особливості світу
161
()
особливості будови царств
162
()
особливості розвитку царств
163
()
соціально-економічні особливості
164
()
природні особливості
165
()
географічні особливості
166
()
особливості полів
167
()
особливості мітозу
168
()
особливості мейозу
169
()
особливості живих систем
170
()
особливості населення світу
171
()
особливості перебігу хімічних реакцій
172
()
перспективи використання
173
()
проблеми використання
174
()
практик використання
175
()
принципи використання
176
()
раціональне використання
177
()
використання природних ресурсів
178
()
використання фізичних явищ
179
()
використання енергії
180
()
використання небесних світил
181
()
екологічні проблеми людства
182
()
завдання людства
183
()
розвиток людства
184
()
виклики людства
185
()
сфера застосування
186
()
застосування знань
187
()
застосування фізичних законів
188
()
застосування теорій
189
()
застосування біотехнологій
190
()
астрономічний фактор
191
()
фактор культури
192
()
значення факторів
193
()
вплив факторів
194
()
небезпечні фактори
195
()
екологічні фактори
196
()
соціально-економічні факторів
197
()
фундаментальні теорії
198
()
сучасна теорія
199
()
клітинна теорія
200
()
фізичні теорії
201
()
форми існування
202
()
існування матерії
203
()
існування біосфери
204
()
факти астрономії
205
()
вплив астрономії
206
()
роль хімії
207
()
сучасна хімія
208
()
молекулярна фізика
209
()
атомна фізика
210
()
ядерна фізика
211
()
природа
212
()
Освітня галузь Природознавство
213
()
людина
214
()
знання
215
()
розвиток
216
()
речовина
217
()
система
218
()
життя
219
()
середовище
220
()
методи
221
()
організм
222
()
значення
223
()
дослідження
224
()
пізнання
225
()
ставлення
226
()
закон
227
()
властивості
228
()
будова
229
()
взаємодія
230
()
формування
231
()
елемент
232
()
інформація
233
()
клітина
234
()
реакція
235
()
особливості
236
()
використання
237
()
людство
238
()
застосування
239
()
фактор
240
()
теорія
241
()
існування
242
()
астрономія
243
()
хімія
244
()
фізика
245
()
$1

Страницы: