Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Освітня галузь МатематикаНАЗВА
1
()
властивості степеня
2
()
властивості функцій
3
()
властивості похідної
4
()
властивості первісної
5
()
властивості об'єктів
6
()
властивості процесів
7
()
властивості явищ
8
()
властивості фігур
9
()
властивості пропорції
10
()
властивості квадратного кореня
11
()
властивості дій
12
()
властивості лінійних рівнянь
13
()
властивості квадратних рівнянь
14
()
властивості лінійної функції
15
()
властивості квадратичної функції
16
()
властивості логарифма
17
()
власивості функцій
18
()
властивості похідної та первісної
19
()
властивості многогранників
20
()
числова функція
21
()
завдання функції
22
()
неперервна функція
23
()
класи функції
24
()
лінійна функція
25
()
квадратична функція
26
()
способи завдання функцій
27
()
графік функції
28
()
функція оберненої пропорційності
29
()
диференційована функція
30
()
лінійні рівняння
31
()
квадратні рівняння
32
()
відповідні рівняння
33
()
логарифмічні рівняння
34
()
тригонометричні рівняння
35
()
розв'язок рівнянь
36
()
застосування рівнянь
37
()
система рівнянь
38
()
іраціональні рівняння
39
()
показникові рівняння
40
()
пряма площина
41
()
координатна площина
42
()
побудова площини
43
()
площини у просторі
44
()
комбінаторна задача
45
()
навчальні задачі
46
()
практичні задачі
47
()
математичні задачі
48
()
геометричні задачі
49
()
розв'язування задач
50
()
текстові задачі
51
()
задачі прикладного змісту
52
()
завершення формування
53
()
формування поняття
54
()
формування здатності
55
()
формування культури
56
()
формування уявлень
57
()
формування знань
58
()
формування умінь
59
()
формування практичної компетентності
60
()
формування системи знань
61
()
лінійна нерівність
62
()
відповідна нерівність
63
()
квадратні нерівності
64
()
показникові нерівності
65
()
логарифмічні нерівності
66
()
теорії ймовірності
67
()
обчислення ймовірностей
68
()
ймовірність випадкової події
69
()
застосування ймовірностей
70
()
означення степеня
71
()
означення квадратного кореня
72
()
означення лінійних рівнянь
73
()
означення квадратних рівнянь
74
()
означення лінійної
75
()
означення геометричних фігур
76
()
означення синуса
77
()
означення косинуса
78
()
означення тангенса
79
()
означення котангенса
80
()
означення логарифма
81
()
означення функцій
82
()
означення похідної
83
()
означення первісної
84
()
означення середнього значення
85
()
дійсне число
86
()
числові послідовності
87
()
числові вирази
88
()
площі обертання
89
()
площа геометричної фігури
90
()
площа поверхні
91
()
диференціальне обчислення
92
()
інтегральне обчислення
93
()
обчислення площ
94
()
наближені обчислення
95
()
обчислення довжини
96
()
частота випадкової події
97
()
функціональні поняття
98
()
узагальнення поняття
99
()
поняття степеня
100
()
зміст поняття
101
()
поняття числової функції
102
()
поняття неперервної функції
103
()
поняття диференційованої функції
104
()
поняття ймовірності
105
()
означувані поняття
106
()
неозначувані поняття
107
()
степінь з натуральними показниками
108
()
степінь з цілими показниками
109
()
степінь з раціональними показниками
110
()
степінь з дійсними показниками
111
()
натуральний показник
112
()
цілий показник
113
()
правила суми
114
()
правила добутку
115
()
можливість подання
116
()
способи подання
117
()
подання даних
118
()
тіла обертання
119
()
многогранники обертання
120
()
поверхні обертання
121
()
властивості
122
()
Освітня галузь Математика
123
()
функція
124
()
рівняння
125
()
площина
126
()
задача
127
()
формування
128
()
нерівність
129
()
ймовірність
130
()
означення
131
()
число
132
()
площа
133
()
обчислення
134
()
подія
135
()
поняття
136
()
степінь
137
()
показник
138
()
правила
139
()
подання
140
()
обертання
141
()
випадкова подія

Страницы: