Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Освітня галузь Мови _ літературиНАЗВА
1
()
аудіювання
2
()
говоріння
3
()
галузь літератури
4
()
українська література
5
()
світова література
6
()
тенденції літератури
7
()
масова література
8
()
класична література
9
()
літератури національних меншин
10
()
література в контексті культури
11
()
література як діалог
12
()
художня література
13
()
діячі літератури
14
()
аспекти літератури
15
()
специфіка літератури
16
()
галузь мови
17
()
українська мова
18
()
мова навчання
19
()
мова вивчення
20
()
роль мови
21
()
пряма мова
22
()
непряма мова
23
()
мови національних меншин
24
()
іноземна мова
25
()
звукова система мови
26
()
граматична система мови
27
()
цінність творів
28
()
твори мистецтва
29
()
особливості творів
30
()
літературний твір
31
()
художні твори
32
()
фольклорні твори
33
()
твори морального змісту
34
()
твори про національні події
35
()
пригодницькі твори
36
()
детективні твори
37
()
фантастичні твори
38
()
казкові твори
39
()
знакові твори
40
()
актуальні твори
41
()
особливості культури
42
()
культура спілкування
43
()
культура мовлення
44
()
матеріальна культура
45
()
духовна культура
46
()
молодіжна культура
47
()
культура народу
48
()
національна культура
49
()
пам'ятки культури
50
()
світова культура
51
()
особиста культура
52
()
сучасна культура
53
()
переносне слово
54
()
граматичне слово
55
()
значення слова
56
()
етимологія слова
57
()
будова слова
58
()
словникові слова
59
()
форми мовлення
60
()
жанри мовлення
61
()
типи мовлення
62
()
писемне мовлення
63
()
усне мовлення
64
()
власне мовлення
65
()
стилі мовлення
66
()
монологічне мовлення
67
()
діалогічне мовлення
68
()
ознаки мовлення
69
()
ділове мовлення
70
()
способи передачі мовлення
71
()
поведінка учнів
72
()
заохочення учнів
73
()
розвиток учнів
74
()
словниковий запас учнів
75
()
світогляд учнів
76
()
ерудиція учнів
77
()
здібності учнів
78
()
засіб спілкування
79
()
сфера спілкування
80
()
тематика спілкування
81
()
час спілкування
82
()
міжкультурне спілкування
83
()
правила спілкування
84
()
види мистецтва
85
()
види слухання
86
()
види читання
87
()
види мовленнєвої діяльності
88
()
види читацької діяльності
89
()
види джерел
90
()
види мовних помилок
91
()
види ресурсів
92
()
види художнього перекладу
93
()
особливості національної культури
94
()
розкриття особливостей
95
()
увиразнення особливостей
96
()
особливості картини
97
()
особливості мовної форми
98
()
особливості мовлення
99
()
особливості світогляду
100
()
сфери життєдіяльності
101
()
емоційно-духовна сфера
102
()
сфера використання
103
()
естетична сфера
104
()
зміст висловлювання
105
()
зміст дискусії
106
()
зміст освіти
107
()
зміст тексту
108
()
зміст телепередач
109
()
зміст радіопередач
110
()
морально-етичний розвиток
111
()
розвиток мотивації
112
()
розвиток української літератури
113
()
розкиток цінностей
114
()
розкиток мислення
115
()
розвиток умінь
116
()
розвиток техніки читання
117
()
розвиток світової культури
118
()
розвиток філософської думки
119
()
засіб вираження думок
120
()
засоби бачення
121
()
синтсксичні засоби
122
()
засоби художньої виразності
123
()
засоби комунікації
124
()
образотворче мистецтво
125
()
мистецтво слова
126
()
особливості мистецтва
127
()
художня складова мистецтва
128
()
важлива складова мистецтва
129
()
комунікативні стратегії
130
()
стратегії співпраці
131
()
стратегії оволодіння
132
()
система навчання
133
()
звукова система
134
()
система дистанційного навчання
135
()
граматична система
136
()
система транскрипційних знаків
137
()
стилі мови
138
()
звукове значення
139
()
лексичне значення
140
()
пряме значення
141
()
переносне значення
142
()
граматичне значення
143
()
значення слів
144
()
значення твору
145
()
орфоепічний словник
146
()
орфографічний словник
147
()
літературознавчі словники
148
()
члени речення
149
()
просте речення
150
()
складне речення
151
()
речення різних видів
152
()
проблеми сьогодення
153
()
проблема забруднення
154
()
життєві проблеми
155
()
проблеми особистісного характеру
156
()
проблеми суспільного характеру
157
()
проблеми сучасності
158
()
актуальні проблеми
159
()
моральні проблеми
160
()
діалогічні висловлювання
161
()
монологічні висловлювання
162
()
мовленнєві висловлювання
163
()
висловлювання вчителів
164
()
вислолювання учнів
165
()
освітня галузб
166
()
кола читання
167
()
розширення читання
168
()
техніки читання
169
()
умови навчання
170
()
навчальні уміння
171
()
формування умінь
172
()
лексичні уміння
173
()
граматичні уміння
174
()
стилістичні уміння
175
()
орфоепічні уміння
176
()
правописні уміння
177
()
уміння міжкультурного спілкування
178
()
характеристики частин мови
179
()
важливість оволодіння
180
()
підхід оволодіння
181
()
оволодіння мовами
182
()
оволодіння іноземною мовою
183
()
час інтерпретації твору
184
()
складова літературного компонента
185
()
складова змісту освіти
186
()
складова літературного твору
187
()
розширення ерудиції
188
()
стійка мотивація
189
()
формування стійкої мотивації
190
()
сучасні тенденції
191
()
тенденції літературного процесу
192
()
література
193
()
Освітня галузь Мови і літератури
194
()
мова
195
()
твір
196
()
культура
197
()
слово
198
()
мовлення
199
()
учень
200
()
спілкування
201
()
вид
202
()
особливості
203
()
сфера
204
()
зміст
205
()
розвиток
206
()
засіб
207
()
мистецтво
208
()
стратегії
209
()
система
210
()
стилі
211
()
значення
212
()
словник
213
()
речення
214
()
проблема
215
()
висловлювання
216
()
галузь
217
()
читання
218
()
навчання
219
()
уміння
220
()
частини
221
()
оволодіння
222
()
час
223
()
складова
224
()
розширення
225
()
мотивація
226
()
тенденції
227
()
система мови
228
()
частини мови
229
()
складова мистецтва

Страницы: