Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ.ПЕРВИННОЇ, ЕКСТРЕНОЇ ТА ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ.Фрагмент ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГАНАЗВА
1
()
Діагноз – Артеріальна гіпертензія
2
()
Код МКХ-10 – I10-I15
3
()
Для кого призначений протокол – Протокол призначений для лікарів загальної практики
4
()
Мета – Впровадження медико-організаційних та лікувально-діагностичних підходів. які відповідають положенням доказової медицини. в процес надання медичної допомоги пацієнтам з артеріальною гіпертензією в Україні
5
()
Дата складання протоколу – 2012 р
6
()
Дата наступного перегляду – 2015 р.
7
()
Тактика лікаря при виявленні артеріальної гіпертензії
8
()
Ресурсне забезпечення виконання протоколу
9
()
Класифікація АГ за рівнем АТ
10
()
Дієтичні рекомендації щодо правильного вибору продуктів харчування
11
()
Надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з ГК (екстрена медична допомога)
12
()
Організація надання медичної допомоги.Положення протоколу
13
()
Обов’язкові
14
()
Бажані
15
()
Первинна профілактика.Положення протоколу
16
()
Обов'язково
17
()
Тютюнопаління. Обов'язкові дії
18
()
Гіперхолестеринемія. Обов'язкові дії
19
()
Надлишкова маса тіла та ожиріння. Обов'язкові дії
20
()
Бажані дії
21
()
Фізична активність. Обов'язкові дії
22
()
Зловживання алкоголем. Обов'язкові дії
23
()
Діагностика.Положення протоколу
24
()
Обов'язкові дії лікаря
25
()
Бажані дії лікаря
26
()
Лікування.Положення протоколу
27
()
Лікування.Необхідні дії лікаря
28
()
Обов'язкові необхідні дії лікаря
29
()
Бажані необхідні дії лікаря
30
()
Медикаментозні методи лікування.Положення протоколу
31
()
Необхідні дії лікаря. Обов'язкові
32
()
Необхідні дії лікаря.Бажані дії
33
()
тіазидний діуретик + інгібітор АПФ
34
()
тіазидний діуретик + БРА
35
()
АК(БКК) + інгібітор АПФ
36
()
АК(БКК) + БРА
37
()
інгібітор АПФ (БРА) + АК(БКК)+ тіазидний діуретик
38
()
Гіпертрофія лівого шлуночка
39
()
Початкові ознаки атеросклерозу
40
()
Мікроальбумінурія
41
()
Дисфункція нирок
42
()
ХХН/протеїнурія
43
()
Перенесений інсульт
44
()
Перенесений інфаркт міокарда
45
()
ІХС. Стенокардія
46
()
Хронічна серцева недостатність
47
()
Фібриляція передсердь пароксизмальна
48
()
Фібриляція передсердь постійна
49
()
Захворювання периферичних артерій
50
()
Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія (вік 60 років і старше)
51
()
Артеріальна гіпертензія у осіб віком 60 років і старше
52
()
Метаболічний синдром
53
()
Цукровий діабет
54
()
Вагітність
55
()
УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ
56
()
Особливості процесу надання медичної допомоги для установ. що надають первинну медичну допомогу
57
()
Схема медикаментозного лікування
58
()
Організація надання медичної допомоги
59
()
Первинна профілактика
60
()
Діагностика
61
()
Лікування
62
()
Організація надання медичної допомоги.Необхідні дії лікаря
63
()
Первинна профілактика.Необхідні дії лікаря
64
()
Дії лікаря щодо корекції ФР
65
()
Діагностика.Необхідні дії лікаря щодо діагностики АГ
66
()
Немедикаментозні методи лікування
67
()
Медикаментозні методи лікування
68
()
Комбінації антигіпертензивних лікарських засобів. що довели свою ефективність
69
()
Рекомендації вибору лікарських засобів для лікування пацієнтів АГ залежно від клінічної ситуації
70
()
Ураження органів мішеней
71
()
Асоційовані клінічні стани
72
()
Особливі клінічні ситуації
73
()
Ураження нирок. а саме

Страницы: