Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фармація.Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістраНАЗВА
1
()
ОСВІТНій СТУПІНЬ(КВАЛІФІКАЦІЯ) - МАГІСТР(ПРОЕКТ)
2
()
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 1102 Фармація
3
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 1102 Фармація
4
()
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.110201 Фармація
5
()
КВАЛІФІКАЦІЯ 7.110201 провізор
6
()
освітній рівень - повна вища освіта
7
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності та уміння. якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу за фахом “Фармація”
8
()
лікарські засоби
9
()
аптека
10
()
фармацевтична фірма
11
()
аптечний склад (база)
12
()
аптечний пункт
13
()
контрольно-аналітична лабораторія
14
()
фармацевтична фабрика
15
()
хіміко-фармацевтичні підприємства
16
()
лікувально-профілактичні заклади
17
()
бюро судово-медичної експертизи
18
()
Виробництво основних фармацевтичних продуктів
19
()
Виробництво фармацевтичних препаратів
20
()
Оптова торгівля фармацевтичними товарами
21
()
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами
22
()
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами
23
()
Дослідження ринку та вивчення суспільної думки
24
()
Охорона здоров’я та соціальна допомога
25
()
Діяльність з охорони здоров’я людини
26
()
Діяльність лікувальних закладів
27
()
Завідувач відділу (структурного підрозділу) закладу охорони здоров’я
28
()
Завідувач аптеки (аптечного закладу)
29
()
Завідувач відділу безрецептурного відпуску
30
()
Провізор
31
()
Токсиколог
32
()
Фармаколог
33
()
Науковий співробітник (маркетинг. ефективність підприємства. раціоналізація виробництва)
34
()
Науковий співробітник (фармація)
35
()
Науковий співробітник (хімія)
36
()
Хімік-аналітик в сфері фармації
37
()
Консультант з ефективності підприємництва у сфері фармації
38
()
Консультант з раціонального виробництва фармацевтичної продукції
39
()
Рекламіст у фармації
40
()
Фахівець з методів розширення ринку збуту фармацевтичної продукції
41
()
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку фармацевтичної продукції
42
()
Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
43
()
Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
44
()
Лаборант хімічного аналізу
45
()
Лаборант (фармація)
46
()
Лаборант спектрального аналізу
47
()
Диспетчер з постачання фармацевтичної про-дукції
48
()
Ревізор комерційний у сфері фармації
49
()
Референт керівника фармацевтичної установи
50
()
Агент комерційний в сфері фармації
51
()
Агент торговельний в сфері фармації
52
()
Представник торговельний в сфері фармації
53
()
Товарознавець в сфері фармації
54
()
Список 1А
55
()
Список 1Б
56
()
Список 2
57
()
Список 3
58
()
Список 4
59
()
КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ. ТА УМІННЯ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
60
()
Фармація.Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра
61
()
з узагальненим об’єктом діяльності
62
()
Фахівець підготовлений до роботи за наступними видами економічної діяльності
63
()
фармацевтичні заклади
64
()
професійна робота
65
()
первинні посади
66
()
Додатки

Страницы: