Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Компетенції магістраНАЗВА
1
()
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей (адаптивність. комунікабельність. толерантність. правова грамотність) і відносно природи (принципи біоетики)
2
()
особистісна компетенція до самовдосконалення (здатність учитися; здатність до критики й самокритики. наполегливість у досягненні мети. турбота про якість виконуваної роботи. креативність. здатність до системного мислення)
3
()
здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (сприймати інші точки зору. створювати нормальні безконфліктні стосунки в колективі тощо)
4
()
здатність забезпечити виконання норм законодавства України відносно інте-лектуальної власності та свідомо її застосовувати для захисту прав та економічних інтересів колективу на інтелектуальну власність
5
()
здатність забезпечити (чи організувати) ефективну діяльність цивільного захисту в підпорядкованому структурному підрозділі підприємства
6
()
фундаментальні знання спеціальних розділів математики і фізики в обсязі. необхідному для володіння апаратом теорії мереж зв’язку
7
()
фундаментальні знання з інформатики. інформаційних технологій. мов про-грамування; використання програмних та технічних засобів інформаційних мереж. принципів створювання баз даних. Інтернет-ресурсів тощо
8
()
навички роботи з автоматизованими діагностичними контрольно-вимірювальними комплексами
9
()
навички роботи з комп’ютером. з його технічним та програмним забезпеченнями (носіями інформації. базами даних тощо)
10
()
здатність до ефективної комунікаційної взаємодії (спілкуватись. сприймати інші точки зору та пропозиції тощо) як державною. так і іноземною мовами
11
()
Компетенції соціально-особистісні
12
()
КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИвШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ. ТА УМІННЯ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
13
()
Компетенції загальнонаукові
14
()
Інструментальні компетенції

Страницы: