Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Фармація.Магістр.Виробничі функціїНАЗВА
1
()
Враховуючи вимоги нормативної документації. використовуючи спеціальну медичну та фармакологічну літературу визначати товарні групи з асортименту наявних препаратів та іншої фармацевтичної продукції за їх функціональними ознаками. маркуванням тощо
2
()
за допомогою міжнародної. торгової. хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи лікарських препаратів. ідентифікувати ліки відповідно списку 1а. 1б та нові лікарські препарати
3
()
розподіляти лікарські препарати відповідно спискам 1б на групи за напрямками фармакотерапевтичного втручання (етіологічні. патогенетичні. симптоматичні. замісні та інші) для забезпечення сучасних схем терапії
4
()
користуючись переліком зареєстрованих лікарських засобів. фармакологічними довідниками тощо. за результатами порівняльної характеристики визначати аналоги вітчизняних та закордонних ліків
5
()
Згідно вимог аналітично-нормативної документації ідентифікувати лікарську рослинну сировину відповідно списку 2 за морфологічними ознаками у свіжому та висушеному вигляді
6
()
з метою отримання офіційної лікарської рослинної сировини. розпізнавати домішки ботанічно близьких рослин за морфологічними ознаками
7
()
Грунтуючись на знаннях фізико-хімічних властивостей лікарських препаратів відповідно списку 1 визначати умови та терміни зберігання їх у фармацевтичних закладах
8
()
враховуючи фізико-хімічні. технологічні властивості лікарських і допоміжних речовин та керуючись інструкціями. наказами. іншою документацією. визначати вплив таропакувальних матеріалів на стабільність лікарських форм
9
()
визначати відповідні терміни і способи заготівлі. сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини відповідно списку 2. залежно від хімічного складу та динаміки накопичення біологічно активних речовин в лікарській рослинній сировині
10
()
Використовуючи дані статистичної. відомчої інформації здійснювати сегментування ринку за демографічними. психографічними та ін. характеристиками. захворюваністю. профілем надання лікарської та медичної допомоги
11
()
аналізувати наявність лікарських засобів на конкретному сегменті ринку за асортиментною. ціновою характеристиками. за підприємствами-виробниками. визначати їх конкурентоспроможність. оформляти зведені аналітичні таблиці
12
()
визначати асортимент найбільш необхідних лікарських препаратів та медичних засобів для певних груп населення на підставі аналізу даних щодо регіональної захворюваності
13
()
Використовуючи дані товарного асортименту лікарських препаратів та номенклатури фармацевтичного товару. а також інформаційно-пошукові системи та відповідні технічні засоби. аналізувати прайс-листи та інші джерела маркетингової інформації фірм і підприємст
14
()
На основі методів анкетування. опитування. інтерв’ювання споживачів з оформленням їх зведених результатів для прийняття управлінських рішень. проводити маркетингові дослідження окремих лікарських засобів та їх фармакотерапевтичних груп
15
()
Згідно з перевагами споживачів та положенням конкурентів на ринку на основі даних експертної оцінки. проводити позиціювання лікарських препаратів
16
()
вивчати та аналізувати вимоги та мотивації споживачів лікарських засобів та виробів медичного призначення. використовуючи анкетування та опитування їх з метою визначення переліку пропозицій для фармацевтичного підприємства щодо зміни асортиментної політик
17
()
Використовуючи банк даних маркетингової інформації та автоматизовані інформаційно-маркетингові системи складати прогнози закупівлі лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп відповідно до тенденцій етапу їх життєвого циклу. залишків у вигляді пер
18
()
на основі знань відповідних методик та статистичної. відомчої інформації визначати та розраховувати: потребу у лікарських препаратах різних фармакотерапевтичних груп і асортиментних позицій на фармацевтичному ринку
19
()
визначати та застосовувати ефективні канали товаропросування фармацевтичної продукції в залежності від економічної ситуації на ринку виробників. фірм-посередників. постачальників
20
()
відстежувати товаропросування. визначати проблемний препарат та здійснювати заходи стимулювання збуту. використовуючи банк даних маркетингової інформації
21
()
аналізувати причини зниження продажу лікарських препаратів та виробів медичного призначення з урахуванням даних про наявність на фармацевтичному ринку конкурентної продукції. захворюваності населення. рівня лікувально-профілактичної допомоги. сезонності т
22
()
Використовуючи банк даних маркетингової інформації визначати структуру та перевагу конкурентів. аналізувати їх асортиментну. товарну. цінову. збутову політику для визначення рівня конкурентоспроможності фармацевтичного закладу чи підприємства
23
()
проводити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного ринку за фармакотерапевтичними групами. асортиментними позиціями. виробником та узагальнювати у вигляді аналітичного звіту
24
()
визначати та аналізувати порівняльні характеристики збуту окремих груп та найменувань лікарських засобів та оформляти аналітичні звіти на основі даних про їх реалізацію
25
()
розраховувати місткість ринку лікарських препаратів за економічними показниками (обсяг виробництва. товарні запаси. показники експорту та імпорту) для конкретного його сегменту
26
()
проводити попередню експертизу договорів купівлі-продажу. контрактів з позицій умов постачання (обсяг партії товару. ціна. умови розрахунків: передплата. відстрочка платежу. знижки тощо) з оформленням висновків експертизи
27
()
Згідно порядку встановленого наказом МОЗ України визначати у пропису та усувати несумісності лікарських речовин та лікарської рослинної сировини
28
()
перевіряти і. якщо необхідно. виправляти разові. добові і курсові дози отруйних. наркотичних. сильнодіючих речовин та норми відпуску наркотичних і прирівнених до них речовин. враховуючи індивідуальні особливості людини (вік. маса тіла та ін.)
29
()
На підставі даних довідкової фармакологічної літератури та супроводжуючої документації проводити порівняльну характеристику лікарських засобів відповідно списку 1б з урахуванням хімічної будови. механізму дії та фармакологічних властивостей з метою визнач
30
()
надавати порівняльну характеристику оригінальним лікарським засобам (брендам) та їх копіям – генеричним лікам. керуючись даними клініко-фармакологічних досліджень. фармакоекономічних показ¬ників та інформаційною базою даних про лікарські засоби для обгрун
31
()
визначати переваги та недоліки тієї чи іншої ліка¬рської форми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп з урахуванням біофармацевтичних. фармакокінетичних та фармакологічних особливостей лікарського засобу. а також анатомо-фізіологічни
32
()
визначати вплив факторів. які залежать від стану і особливості організму людини (фізіологічні. патологічні тощо) на процеси всмоктування. розподілу. депонування. метаболізму та виведення лікарського засобу. грунтуючись на результатах опитування та анамнез
33
()
на основі анатомо-фізіологічних особливостей людини. фармакологічних властивостей лікарських препаратів та лікарських форм визначати оптимальний режим введення ліків (час. кратність. тривалість)
34
()
визначати можливий вплив їжі на фармакокінетичні та фармакологічні властивості лікарських засобів (час та кількість всмоктування. тривалість дії. шлях виведення. можливість прояву небажаної дії та ін.) для підвищення ефективності та зменшення побічних ефе
35
()
на основі фармакологічних і токсикологічних властивостей лікарських засобів визначати можливі негативні ефекти ліків (прояви алергії. гематотоксична і гепатотоксична дія. виникнення звикання та пристрасті тощо) для проведення заходів щодо їх запобігання
36
()
Згідно технологічних правил і вимог нормативної документації обирати оптимальну технологію виготовлення лікарських форм (список 3). використовуючи необхідне обладнання
37
()
проводити підбір допоміжних речовин (стабілізаторів. емульгаторів. пролонгаторів. мазевих та супозиторних основ. наповнювачів для таблеток тощо) для приготування та подовження строків придатності лікарських форм на основі біофармацевтичних досліджень
38
()
обирати моделі експериментальних досліджень різноманітних лікарських форм для наукового обґрунтування технології виробництва лікарських препаратів
39
()
розробляти нові та удосконалювати існуючі методи аналізу лікарських засобів для підвищення якості виготовленої продукції та скорочення часу проведення аналізу. використовуючи необхідне обладнання та керуючись нормативними матеріалами. враховуючи фізико-хі
40
()
розробляти та переглядати фармакопейні статті та стандарти підприємства на нові та існуючі лікарські препарати з урахуванням фізико-хімічних властивостей компонентів
41
()
розробляти технологічні регламенти виробництва окремих лікарських засобів малими серіями за часто повторюваними прописами. враховуючи фізико-хімічні властивості інгредієнтів
42
()
складати технологічні схеми та інструкції дрібносерійного виробництва ін’єкційних та інфузійних розчинів в умовах малих підприємств та лікарняних аптек. використовуючи необхідне обладнання згідно вимог GMP та іншої нормативної документації.
43
()
З урахуванням розподілу отрути в організмі. метаболізму. інших факторів вибирати біологічні об’єкти аналізу та давати оцінку отриманим результатам. використовуючи фізико-хімічні та фармакологічні особливості отруйних речовин
44
()
Згідно наказів МОЗ України читати і аналізувати рецепт на правильність виписування та відповідність рецептурного бланку
45
()
розраховувати кількість лікарських та допоміжних речовин пропису. загальний об’єм або масу лікарського препарату
46
()
протаксувати рецепт за допомогою прейскурантів та тарифів. враховуючи особливості виду лікарської форми. для визначення кінцевої вартості ліків
47
()
зареєструвати рецепт у відповідних журналах. що визначені нормативною документацією
48
()
здійснювати контроль при відпуску лікарського препарату на відповідність складу та технологічного порядку. правильність оформлення до відпуску
49
()
проводити вилучення та утилізацію невірно виготовлених та своєчасно неотриманих хворими лікарських форм з наступним складанням акту
50
()
Згідно з вимогами нормативно-технічної документації та аналітично-нормативної документації проводити відповідно списку 2 заготівлю. первинну обробку і сушіння коренів. кореневищ. трав. квіток. листя. плодів. насіння відповідними методами. використовуючи с
51
()
приводити нестандартну лікарську рослинну сировину до стандартного стану за допомогою необхідних технологічних операцій. використовуючи відповідне обладнання
52
()
Згідно вимог аналітично-нормативної документації. використовуючи необхідне обладнання з метою вибору найбільш оптимальної технології класифікувати та характеризувати лікарські форми за типами дисперсних систем. способом вживання. місцем призначення. агрег
53
()
визначати технологічні та фізико-хімічні властивості порошків та гранулятів. які впливають на технологію виготовлення твердих лікарських форм
54
()
особисто відважувати точні кількості отруйних. наркотичних та прирівнених до них речовин з метою запобігання помилок при виготовленні лікарських засобів
55
()
відважувати. відмірювати та дозувати різноманітні лікарські засоби за масою та об’ємом згідно з прописом
56
()
отримувати воду для ін’єкцій. демінералізовану та очищену
57
()
готувати екстрагенти необхідної концентрації. користуючись різними розрахунковими методами
58
()
проводити підготовку та випробування ампул і флаконів для ін’єкційних розчинів
59
()
стабілізувати фармацевтичні препарати. враховуючи біологічні. фізикохімічні. технологічні властивості діючих і допоміжних речовин (список 1). використовуючи необхідні реактиви
60
()
готувати різноманітні лікарські форми та внутрішньоаптечні заготовки (список 3) з лікарських і допоміжних речовин
61
()
здійснювати стерилізацію лікарських форм (список 3. № 44-47) враховуючи фізико-хімічні властивості та стабільність лікарських речовин
62
()
оформляти до відпуску виготовлені лікарські препарати з отруйними. наркотичними та прирівненими до них речовинами
63
()
оформляти паспорти письмового контролю на всі виготовлені лікарські препарати з метою перевірки дотримання вимог технології та точності дозування лікарських засобів
64
()
Виділяти за допомогою відповідного обладнання та існуючих інструкцій леткі отрути з біологічного матеріалу різними методами
65
()
металеві отрути з біологічних об’єктів із застосуванням загальних та часткових методів мінералізації
66
()
«лікарські отрути» та їх метаболіти з біологічного матеріалу (ізолювати. очищати. концентрувати)
67
()
отрутохімікати з об’єктів біологічного походження. використовуючи оптимальні методи очищення виділених речовин
68
()
Згідно з наказами МОЗ України здійснювати види контролю індивідуально виготовлених лікарських форм та реєструвати їх результати у відповідних журналах
69
()
складати аналітичні паспорти якості. враховуючи результати проведеного контролю
70
()
Використовуючи необхідне обладнання та вимоги аналітично-нормативної документації визначати наявність сторонніх речовин (домішок) у сировині. матеріалах та готовій продукції
71
()
визначати основні фізичні характеристики лікарських речовин (температуру топлення. температуру кипіння і температуру застигання) фізичними методами
72
()
визначати основні показники готових лікарських засобів отриманих з лікарських та допоміжних речовин. візуальними та інструментальними методами
73
()
визначати фізичними та фізико-хімічними методами показники якості парентеральних лікарських форм
74
()
показники якості твердих лікарських форм
75
()
показники якості м’яких лікарських форм
76
()
показники якості аерозолів
77
()
проводити контроль води очищеної. для ін’єкцій. отриманої з питної води. хімічними та інструментальними методами. а також інших розчинників
78
()
визначати концентрацію спирту у водно-спиртових розчинах. користуючись різними розрахунковими методами. приладами
79
()
визначати основні показники скла ампул. капсул і флаконів. використовуючи необхідні прилади і обладнання
80
()
Згідно з вимогами аналітично-нормативної документації відбирати проби та зразки лікарських речовин. лікарської рослинної сировини. допоміжних матеріалів. напівфабрикатів для аналізу у тому числі на апірогенність та бактеріологічний аналіз
81
()
відбирати проби для виконання аналізу стічних вод. газових викидів до атмосферного повітря. рідких та твердих відходів на вміст шкідливих речовин і оформляти результати аналізу. вести їх облік та складати карту перевищень ГДК
82
()
оформляти відповідний паспорт якості. здійснювати вибірковий посерійний контроль готової продукції на відповідність її якості аналітичній документації з метою запобігання браку
83
()
здійснювати арбітражний контроль виготовленої продукції у разі пред’явлення претензій
84
()
створювати та дотримуватись вимог асептики. санітарного режиму та техніки безпеки на робочих місцях при виготовленні лікарських засобів в аптеках та на фармацевтичних підприємствах
85
()
Згідно з вимогами аналітично-нормативної документації визначати катіони і аніони діючих речовин неорганічної природи відповідно списку 1а у сировині. матеріалах. напівпродуктах та готовій продукції хімічними методами
86
()
визначати функціональні групи діючих речовин органічної природи відповідно списку 1а у сировині. матеріалах. напівпродуктах. готовій продукції
87
()
готувати титровані. робочі розчини і розчини індикаторів з хімічних реактивів та встановлювати процентну концентрацію і молярність титриметричними та фізико хімічними методами
88
()
визначати кількісний вміст діючих речовин відповідно списку 1а у сировині. напівпродуктах. та готовій продукції та отрут. виділених із біологічного матеріалу. за допомогою хімічних методів
89
()
проводити статистичну обробку результатів кількісного аналізу та реєструвати результати у відповідних журналах обліку
90
()
проводити якісний та кількісний експрес-аналіз діючих речовин. які входять до складу лікарських форм. а також біологічних рідин при діагностиці гострих отруєнь за допомогою необхідного обладнання (рефрактометр. поляриметр та ін.)
91
()
тонкошарову хроматографію
92
()
поляриметрію
93
()
рефрактометрію
94
()
спектрофотометрію у видимій. ультрафіолетовій та інфрачервоній ділянках спектру
95
()
спектроскопію пмр
96
()
фотоелектроколориметрію
97
()
високоефективну рідинну хроматографію
98
()
газову хроматографію
99
()
флюорометрію
100
()
Згідно з вимогами аналітично-нормативної документації визначати тотожність лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп за зовнішніми ознаками у цільному. різаному та порошкованому вигляді. а також у вигляді брикетів. таблеток та ін за допомого
101
()
виявляти з метою її ідентифікації макроскопічним методом морфологічні ознаки лікарської сировини тваринного походження та природних продуктів.лікарської рослинної сировини
102
()
виявляти анатомічні ознаки лікарської рослинної сировини мікроскопічним методом на відповідному обладнанні з метою її ідентифікації
103
()
визначати та розраховувати за допомогою необхідного обладнання вміст вологи. золи. екстрактивних речовин в лікарській рослинній сировині.ступінь зараженості шкідниками лікарської рослинної сировини
104
()
виявляти. використовуючи мікрохімічні та гістохімічні реакції. окремі групи біологічно активних речовин. які містяться у лікарській рослинній сировині (полісахариди. ліпіди. вітаміни. ферменти. глікозиди. фенольні сполуки. антраценпохідні. флавоноїди. кум
105
()
визначати морфологічні. анатомічні ознаки окремих компонентів. а також числові показники офіцинальних лікарських зборів методами макро-. мікроскопічного та фармакогностичного аналізу на відповідному обладнанні
106
()
використовуючи відповідне обладнання та вимоги аналітично-нормативної документації. визначати хімічними методами. кислотне. ефірне число та ефірне число після ацетилювання для ефірних олій. кислотне. ефірне. перекисне. йодне число та число омилення для жи
107
()
Використовуючи необхідні матеріали та обладнання згідно вимог аналітично-нормативної документаціївизначати стабільність лікарських засобів та виробів медичного призначення при зберіганні протягом встановлених строків придатності
108
()
перевіряти ліки. у яких скінчився строк придатності на можливість подовження строку їх подальшого застосування у медичній практиці. оформляти відповідний паспорт якості
109
()
З урахуванням конкретної мети призначення або клінічної па-тології. існуючих інструкцій та нормативних актів формувати набори лікарських препаратів за індивідуальним призначенням (аптечка матері та дитини. «домашня аптечка». аптечка автомобіліста та інші)
110
()
Враховуючи фармакодинаміку ліків надавати консультації з питань використання нових лікарських форм. надавати консультації з питань раціонального використання безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп відповідно списку 1 (прояви клінічної дії.
111
()
надавати інформацію про режим. терміни та вимоги до зберігання лікарських препаратів та різних лікарських форм в домашніх умовах відповідно до списку 1а.використовуючи нормативну документацію та знання хімічних та фізико-хімічних властивостей
112
()
Використовуючи довідково-інформаційну та спеціальну літературу збирати та систематизувати дані про фармакологічні властивості. фармакоекономічні особливості традиційних. оригінальних. генеричних та нових лікарських препаратів. які надходять в Україну. для
113
()
складати інформаційні повідомлення для лікарів та молодших спеціалістів фармації про нові лікарські препарати та нові показання до застосування відомих лікарських препаратів. дані автоматизованих інформаційних систем та ін.)
114
()
забезпечувати лікарів та аптечних праців¬ників систематичною та оперативною фармакоекономічною інформацією про лікарські засоби та вироби медичного призначення. про перспективи медикаментозного забезпечення. наявності чи відсутності в аптеках лікарських з
115
()
інформувати лікарів про помилки в прописуванні лікарських препаратів у рецептах (неправильність оформлення. наявність несумісностей та ін.) та надавати рекомендації по їх усуненню
116
()
готувати та систематизувати рекламно-інформаційні матеріали за розрахунками фінансово-економічних показників до постійно діючих та тематичних виставок лікарських засобів. до проведення презентацій. симпозіумів. конференцій. проводити їх та оцінювати ефект
117
()
проводити заходи по впровадженню нових лікарських засобів у аптечну мережу та аналізувати їх результати за картками зворотнього зв’язку. відповідно до Державного регулювання і управління процесом розробки і виробництва лікарських препаратів. міжнародного
118
()
Надавати першу долікарську допомогу хворим та потерпілим при визначати ознаки хвороб та патологічних станів. що потребують обов’язкового втручання лікаря. які не підлягають усуненню на етапі долікарняної допомоги в умовах аптечного закладу або виробництва
119
()
непритомності. епілептичних нападах. опіках. відмороженнях. отруєннях. укусах отруйними комахами. використовуючи прості маніпуляції (внутрішньом’язові. підшкірні ін’єкції. накладення пов’язок).отруєнні лікарськими препаратами або хімічними реактивами та о
120
()
Організовувати науково-практичні семінари для медперсоналу та читання лекцій для населення з питань раціонального використання лікарських препаратів. лікарської рослинної сировини. шкідливості зловживання наркотичними та сильнодіючими ліками. заходів запо
121
()
проводити комплекс державних заходів. направлених на зберігання і примноження заростей лікарських рослин і рослин. що рідко зустрічаються або занесені до «Червоної книги України»
122
()
Враховуючи облікові дані за попередні періоди роботи для аптеки та її структурного підрозділу планувати товарообіг. торгові накладення. витрати. прибуток.інші економічні показники
123
()
складати замовлення – вимоги на аптечний склад та до інших постачальників на отримання медикаментів і товарів аптечного асортименту. враховуючи нормативні документи МОЗ України
124
()
здійснювати комплексне інформаційне забезпечення підготовки та укладання договорів купівлі-продажу. контрактів на основі своєчасного поновлення відповідних розділів бази даних інформаційно-управлінської маркетингової системи. використовуючи автоматизовані
125
()
складати комерційні угоди. угоди про співробітництво з діловими партнерами та здійснювати постійну роботу з клієнтами згідно з укладеними угодами. контролювати виконання договірних зобов’язань постачальниками продукції. сировини та матеріалів. використову
126
()
Згідно з вимогами діючих наказів та вимог аналітично-нормативної документаціїзабезпечувати відповідні умови зберігання отруйних. наркотичних та прирівняних до них лікарських засобів. а також лікарських форм з ними
127
()
забезпечувати умови для запобігання небажаних наслідків. враховуючи можливий вплив умов зберігання на якість товарів аптечного асортименту. лікарської рослинної сировини та виробів медичного призначення
128
()
контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на підприємствах фармацевтичного профілю
129
()
Використовуючи відповідні накази та нормативну документацію. оформляти документи на оплату ліків. які відпущені амбулаторним хворим безкоштовно чи на пільгових умовах
130
()
вести облік оптової та роздрібної реалізації фармацевтичної продукції у документах первинного обліку
131
()
групувати та враховувати товаро-матеріальні цінності за обліковими групами;
132
()
проводити облік витрат отруйних. наркотичних та прирівнених до них речовин у спеціальних журналах
133
()
здійснювати облік руху товару. рослинної сировини. основних засобів. малоцінного інвентарю та інших активів
134
()
реєструвати рух лікарських засобів. які підлягають предметно-кількісному обліку
135
()
документально оформляти та враховувати відпуск товарів відділам аптеки та роздрібній мережі
136
()
вести облік витрат товаро-матеріальних цінностей у відповідній документації
137
()
проводити облік лабораторних і фасувальних робіт згідно інструкцій у відповідних журналах. що визначені нормативною документацією
138
()
Згідно з наказами МОЗ України та інших законодавчих актів.складати товарний звіт та звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки та структурного підрозділу
139
()
враховуючи облікові дані. розраховувати та аналізувати для аптеки та структурного підрозділу. торгові накладення. витрати.прибуток. рентабельність.реалізовані торгові накладення.нормативи товарних запасів у днях і сумі. нормативи інших активів
140
()
проводити інвентаризацію фармацевтичних товарів та інших товаро-матеріальних цінностей. оформляти відповідні до-кументи за їх обліком. розраховувати природну витрату
141
()
відображати на рахунках бухгалтерського обліку рух товаро-матеріальних цінностей аптеки. операції з обліку грошових коштів
142
()
заповнювати регістри бухгалтерського обліку та здійснювати аналіз господарських засобів аптеки та джерел їх створення за бухгалтерським балансом
143
()
Згідно з чинним законодавством України.проводити розрахунки прибуткового податку. відрахувань у бюджетні та позабюджетні фонди.проводити для фармацевтичних товарів та медикаментів розрахунок.роздрібних цін.митної вартості.відпускних цін аптечних складів (
144
()
визначати тарифи за виготовлення і фасування лікарських препаратів. відображати їх в облікових документах
145
()
враховуючи запис у журналі лабораторних і фасувальних робіт. розраховувати і оформляти дооцінку (уцінку)
146
()
розраховувати основну та додаткову заробітну плату. сум за тимчасову непрацездатність. вагітність. оплати відпусток. за роботу у святкові дні. позаурочні роботи
147
()
Встановлювати необхідні обсяги замовлень на лікарські препарати складати щорічний і перспективний плани заготівлі сировини за окремими видами і всьому номенклатурному списку лікарських рослин регіону. користуючись базою даних про запаси сировини в регіоні
148
()
планувати асортимент лікарських засобів та виробів медичного призначення з урахуванням встановленого переліку життєво необхідних лікарських засобів. відомостей про швидкість реалізації лікарських засобів. ціни. наявності у аптеці. тощо
149
()
Згідно з наказами. інформаційними документами здійснювати приймання лікарських засобів та виробів медичного призначення за кількістю та якістю складати акти про розходження під час цих операцій
150
()
Згідно з чинним законодавством. наказами МОЗ України.складати паспорти аптечного пункту. кіоску або аптеки. а також організаційні документи. необхідні для їх діяльності.організовувати робоче місце провізора-технолога з приймання рецептів і відпуску ліків.
151
()
Згідно з вимогами до розробки нормативно-правових. організаційно-розпорядчих. довідково-інформаційних документів складати накази. розпорядження. інструкції. положення. правила. ділові листи та інші документи стосовно діяльності фармацевтичного підприємств
152
()
організовувати ефективний документообіг фармацевтичних закладів. контроль. систематизацію та зберігання документів
153
()
організовувати заключення угод про матеріальну відповідальність з фармацевтичними працівниками
154
()
Керуючись нормативними документами. які регламентують обіг грошових коштів в Україні.організовувати та контролювати ведення касових операцій. роботу електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА). облікових операцій в журналі ЕККА
155
()
організовувати ведення безготівкових операцій. проводити контроль їх здійснення в оборотній відомості та банківських документах
156
()
Використовуючи нормативні документи. які регламентують точність вимірювань та методів.організовувати метрологічне забезпечення. контролювати стан контрольно-вимірювальних приладів та лабораторного обладнання із своєчасним наданням їх для державної повірки
157
()
здійснювати нагляд за дотриманням технологічного процесу приготування лікарських засобів. своєчасним заповненням паспортів письмового контролю; в разі необхідності надавати допомогу фармацевтам з питань особливостей технології окремих препаратів. керуючис
158
()
виявляти часто повторювані прописи ліків для приготування їх малими серіями з використанням відповідного технологічного обладнання
159
()
організовувати виконання санітарних норм та правил фармацевтичної діяльності. а також вимог до особистої гігієни персоналу аптеки та структурних підрозділів закладу
160
()
розробляти та впроваджувати заходи з охорони та техніки безпеки праці. протипожежної безпеки
161
()
впроваджувати нові технології та засоби малої механізації в технологічний процес аптечного виробництва на основі наукових теоретичних розробок та інформаційних матеріалів з технології ліків
162
()
проводити підготовку та оснащення технологічного процесу виготовлення різноманітних лікарських препаратів матеріалами і технічними засобами (лікарські та допоміжні речовини. посуд. допоміжний матеріал. засоби малої механізації)
163
()
Використовуючи елементи комунікативного процесу. фармацевтичної етики та деонтології.забезпечувати здоровий соціально-психологічний клімат у колективі
164
()
формувати відносини з хворими та лікарями з метою виконання етичних критеріїв ВООЗ та принципів належної аптечної практики щодо просування лікарських засобів на ринку. мінімізації зловживання та невірного використання лікарських засобів
165
()
готувати матеріали з використанням відомчої та виробничої інформації для проведення виробничих нарад. організовувати їх проведення та оформляти результати у вигляді протоколу
166
()
Використовуючи основні принципи взаємозв’язку внутрішніх змінних організацій та враховуючи місію та цілі організації.обґрунтовувати та визначати оптимальну форму господарювання. готувати засновницькі документи
167
()
визначати та формувати організаційну структуру фармацевтичного закладу. створювати положення про структурні підрозділи. визначати їх завдання та необхідні посади
168
()
Використовуючи спеціальні положення та накази Міністерства охорони здоров’я України.обгрунтовувати план організаційно-методичних та виробничих заходів. спрямованих на координацію програми діяльності. вирішення фінансових та соціальних питань. установлення
169
()
планувати. організовувати та проводити оперативні та підсумкові виробничі наради працівників закладу (підприємства) з прийняттям відповідних управлінських рішень
170
()
вирішувати виробничі. фінансові. маркетингові та інші завдання з метою підвищення показників ефективності діяльності підприємства
171
()
Згідно з вимогами законодавчих та нормативних актів та використовуючи принципи формування трудових ресурсів. основні положення Кодексу законів України про працю.здійснювати адекватний підбір кадрів з урахуванням їх професійної підготовки. ділових та особи
172
()
приймати та звільняти працівників. контролювати порядок введення та обліку записів у трудових книжках
173
()
заключати та розривати трудовий договір. брати участь у підготовці колективного договору. оформляти відповідні організаційно-розпорядні документи
174
()
розраховувати штатну чисельність працівників аптеки. складати штатний розклад. проводити аналіз продуктивності праці та ефективності використання фармацевтичних кадрів в аптеці
175
()
виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників аптеки на основі критеріїв ефективності. аналізу витрат робочого часу та побудови моделей раціонального його використання за допомогою показників ефективності
176
()
Враховуючи вимоги нормативної документації.оцінювати медичну і загальну обстановку в осередку надзвичайної ситуації
177
()
Згідно вимог керівних документів.організовувати медичне забезпечення в районі надзвичайної ситуації
178
()
скласти план медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій на рівні медичного закладу
179
()
організувати медичне постачання сил і засобів служби медицини катастроф
180
()
Для здійснення лікувально-евакуаційного. санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення.провести медичне сортування постраждалих при надзвичайних станах
181
()
Користуючись вимогами керівних документів. враховуючи спеціальні документи.організовувати та підтримувати внутрішній порядок у підрозділі. застосовувати положення і проводити заняття із статутів ЗСУ
182
()
На підставі наказів МО Україниорганізовувати та проводити виховну та гуманітарну підготовку в підрозділі.формувати у особового складу військову пильність. проводити індивідуальну виховну роботу з підлеглими
183
()
Згідно статутів Збройних Сил України. наказів МО України командувати підрозділами. підтримувати боєздатність підрозділу. організовувати всебічне забезпечення бою
184
()
Використовуючи вимоги керівних документів та спеціальну літературу розгорнути аптеку медичної бригади та військового польового пересувного госпіталю. організувати їх роботу з приготування та видачі лікарських засобів у підрозділи
185
()
На підставі даних довідкової фармацевтичної літератури. керівних документів з медичного постачання розподіляти та використовувати медичне майно медичної роти бригади та військово-польового пересувного госпіталю за функціональним призначенням
186
()
Ґрунтуючись на знаннях фізико-хімічних властивостей бойових та сильнодіючих отруйних речовин застосовувати індивідуальні та медичні засоби захисту від зброї масового ураження
187
()
Користуючись вимогами спеціальної та довідкової літератури організувати роботу системи медичної роти механізованої бригади
188
()
Ґрунтуючись на знаннях фізико-хімічних. товрознавчих властивостей класифікації медичного майна контролювати дотримання правил зберігання. обліку та витрати медичного майна. організувати розконсервацію медичної техніки
189
()
Враховуючи вимоги нормативної документації. викорис-товуючи спеціальну літературу виготовляти в польових умовах за допомогою табельного обладнання ін’єкційні. інфузійні розчини та інші лікарські засоби
190
()
Згідно вимог аналітично-нормативної документації проводити заняття з питань технології лікарських препаратів в польових умовах та контролю їх якості. перевіряти відповідність технології виготовлення лікарських препаратів. виявляти помилки. визначати причи
191
()
Використовуючи дані статистичної відомчої інформації оцінювати санітарно-епідемічний стан військової частини та району її розміщення
192
()
Згідно порядку встановленого наказами МОЗ і МОУ оцінювати санітарний стан об”єктів санітарного нагляду. виявляти факти. що сприяють виникненню та поширенню захворювань та уражень
193
()
Враховуючи вимоги нормативно-технічної документації здійснювати контроль за очисткою. знезараженням та дезактивацією води у польових умовах та при надзвичайних станах
194
()
Проектувальна
195
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності та уміння. якими повинен володіти випускник вищого фармацевтичного закладу за фахом “Фармація”
196
()
Виконавська
197
()
Організаційна
198
()
Управлінська
199
()
Військова. військова-медична та військова-фармацевтична підготовка
200
()
Проведення товарознавчої експертизи лікарських засобів
201
()
Проведення товарознавчої експертизи лікарської рослинної сировини
202
()
Визначення термінів і умов зберігання лікарських засобів з урахуванням морфологічних ознак лікарської рослинної сировини
203
()
Маркетинг лікарських препаратів
204
()
Визначення потреби в лікарських засобах
205
()
Визначення кількісних характеристик фармацевтичного ринку
206
()
Аналіз рецептів. виписаних лікарями
207
()
Забезпечення раціонального застосування лікарських засобів
208
()
Удосконалення технології ліків та розробка аналітично-нормативної документації
209
()
Виділення різноманітних отрут із біологічних об’єктів
210
()
Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску виготовлених лікарських форм і готових лікарських засобів
211
()
Заготівля дикорослої лікарської сировини і приймання її від населення
212
()
Виготовлення лікарських форм аптечного та промислового виробництва
213
()
Вилучення отрут з організму людини
214
()
Здійснення контролю якості готової продукції
215
()
Визначення основних показників лікарських речовин
216
()
Здійснення постадійного контролю технологічного процесу виробництва
217
()
Здійснення якісного ті кількісного хімічного контролю
218
()
Аналіз лікарської рослинної сировини та лікарських засобів рослинного походження
219
()
Контроль терміну придатності ліків
220
()
Формування наборів лікарських препаратів
221
()
Консультації з питань медикаментозної терапії
222
()
Проведення інформаційної роботи
223
()
Надавати першу долікарську допомогу
224
()
Організація навчання для населення
225
()
проводити ідентифікацію. визначення домішок та кількісного вмісту лікарських речовин. біологічно активних речовин лікарських рослин та отрут. виділених із біологічного матеріалу. використовуючи фізико-хімічні методи
226
()
Планування діяльності аптеки та структурних підрозділів
227
()
Забезпечення умов зберігання лікарських засобів
228
()
Ведення первинного обліку товаро-матеріальних цінностей
229
()
Ведення обліку результатів діяльності аптеки
230
()
Проведення розрахунків. пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
231
()
Планування асортименту лікарських препаратів та виробів медичного призначення
232
()
Прийом лікарських засобів та виробів медичного призначення
233
()
Організація діяльності аптек та структурних підрозділів підприємств фармацевтичної галузі
234
()
Організація діловодства фармацевтичного закладу (підприємства)
235
()
Організація та контроль касових операцій та безготівкових розрахунків з постачальниками та покупцями фармацевтичних товарів
236
()
Управління якістю виробництва лікарських засобів
237
()
Професійне спілкування з лікарями. хворими та колегами
238
()
Заснування та організація фармацевтичного закладу
239
()
Організаційно-методичне керівництво виробничою діяльністю фармацевтичних закладів та підприємств
240
()
Управління персоналом (колективом. організацією)
241
()
Виконавські функції
242
()
Організація та планування медичного забезпечення надзвичайних ситуацій
243
()
Підтримання боєздатності підрозділів
244
()
Медичне забезпечення етапів медичної евакуації
245
()
Захист особового складу військ від зброї масового ураження
246
()
Організація роботи аптек етапів медичної евакуації
247
()
Виготовлення лікарських засобів
248
()
Контроль якості лікарських засобів
249
()
Оцінка району надзвичайної ситуації
250
()
Санітарний нагляд за районом надзвичайної ситуації

Страницы: