Змінити режим перегляду


ГДК централізоване водопостачання ГДКНАЗВА КУО/мл
КУО/л
КУО/100мл
КУО/20 мл
БУО/л
Клітинини,цисти/50л
Клітинини, яйця, лічинки/50л
Бк/л
Бали
Градуси
НОМ
мг/л
ммоль/л
мг O2/л
Наявність
одиниці pH
1
()
Число бактерій при 20°С
100
2
()
Число бактерій при 27°С
100
3
()
індекс БГКП
3
4
()
Число термостабільних кишкових паличок
0
5
()
Число патогенних мікроорганізмів
0
6
()
Число коліфагів
0
7
()
Спори сульфітредукувальних клостридій
0
8
()
Синьогнійна паличка
9
()
Віруси
0
10
()
Число патогенних кишкових найпростіших
0
11
()
Число кишкових гельмінтів
0
12
()
Мікроміцети
0
13
()
Альфа-активність
0,1
14
()
Бета-активність
1
15
()
Запах 20
2
16
()
Запах 60
2
17
()
Смак і присмак
2
18
()
Кольоровість
20
19
()
Каламутність
2,5
20
()
Cond
1000
21
()
Жорсткість
7
22
()
Лужність
6,5
23
()
SO4
250
24
()
Cl
250
25
()
Fe
0,2
26
()
Mn
0,05
27
()
Cu
1
28
()
Zn
1
29
()
Ca
100
30
()
Mg
30
31
()
Na
200
32
()
K
20
33
()
Метил трет-бутиловий ефір
0,015
34
()
Нафтопродукти
0,05
35
()
Хлорфеноли
0,0003
36
()
Al
0,2
37
()
NH3
0,5
38
()
Ba
0,1
39
()
Be
0,0002
40
()
B
0,5
41
()
Cd
0,001
42
()
Ar
0,01
43
()
Ni
0,02
44
()
NO3
45
45
()
NO2
0,1
46
()
ClO4
0,01
47
()
Hg
0,0005
48
()
Pb
0,01
49
()
Se
0,01
50
()
St
7
51
()
Sb
0,005
52
()
Tl
0,001
53
()
F
1,2
54
()
Cr
0,05
55
()
CN
0,05
56
()
Бенз(а)пірен
0,00001
57
()
Бензол
0,001
58
()
Пестициди
0,0005
59
()
АПАР
0,1
60
()
Трихлоретилен і тетрахлоретилен
0,01
61
()
CCl4
0,002
62
()
ХСК
2
63
()
Органічний вуглець
4
64
()
Акриламід
0,0001
65
()
Br
0,01
66
()
O3
0,3
67
()
Поліфосфати залишкові
3,5
68
()
Тригалогенметани
0,1
69
()
Формальдегід
0,05
70
()
Cl залишковий вільний
0,5
71
()
Cl залишковий зв'язаний
1,2
72
()
ClO3
0,7
73
()
OCl
0,7
74
()
Хлороформ
0,06
75
()
Дибромхлорметан
0,01
76
()
Наявність плівок
-
77
()
pH
6,5-8,5
78
()
Мікробіологічні показники
79
()
Вірусологічні показники
80
()
Паразитологічні показники
81
()
Показники радіаційної безпеки
82
()
Органолептичні показники
83
()
Хімічні показники якості. що впливають на органолопетичні властивості питної води
84
()
Органічні компоненти
85
()
Токсикологічні показники води
86
()
Інтегральні показники
87
()
Речовини. що утворюються і надходять у питну воду під час водопідготовки
88
()
Мікологічні показники
89
()
Додатково
90
()
Оцінка якості води
91
()
рН

Страницы: