Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Опис

Національна рамка кваліфікаційНАЗВА Опис
1
()
Ключові вимоги до рівнів НРК та назви академічних кваліфікацій
2
()
Віднесення рівня НРК до розділів професій за КП(узагальнених назв професійних кваліфікацій)
3
()
Навчальні заклади та види підготовки кадрів
4
()
Рівень 1
Дескриптор рівня 1
5
()
Рівень 2
Дескриптор рівня 2
6
()
Рівень 3
Дескриптор рівня 3
7
()
Рівень 4
Дескриптор рівня 4
8
()
Рівень 5
Дескриптор рівня 5
9
()
Рівень 6
Дескриптор рівня 6
10
()
Рівень 7
Дескриптор рівня 7
11
()
Рівень 8
Дескриптор рівня 8
12
()
Національна рамка кваліфікацій
13
()
1.1
Базові загальні знання. Базова загальна середня освіта. Учень
14
()
1.2
Некваліфікований робітник
15
()
1.3
Навчання на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті
16
()
2.1
Базові професійні знання у сфері освіти та праці. Повна загальна середня освіта. Учень
17
()
2.2
Робітник із низьким рівнем кваліфікації
18
()
2.3
Навчання на виробництві, короткотермінових курсах, неформальна освіта, навчання у міжшкільному навчальному комбінаті, ліцеї
19
()
3.1
Поглиблені загальноосвітні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Учень
20
()
3.2
Робітник із середнім рівнем кваліфікації
21
()
3.3
Професійно–технічні училища, середньотермінова курсова підготовка
22
()
4.1
Фактичні та теоретичні професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності.
23
()
4.2
Робітник із високим рівнем кваліфікації
24
()
4.3
Заклади профтехосвіти
25
()
5.1
Інтегровані професійні знання у сфері освіти та професійної діяльності. Молодший спеціаліст
26
()
5.2
Робітник із високим рівнем кваліфікації. Технічний службовець. Фахівець
27
()
5.3
Коледжі технікуми
28
()
6.1
Поглиблені та інтегровані знання, широкі професійні, у т.ч. науково-теоретичні знання, у т.ч. суміжні з іншими видами діяльності. Бакалавр академічний. Бакалавр професійний....
29
()
6.2
Фахівець
30
()
6.3
Бакалаврат в інститутах, університетах і академіях, в окремих коледжах.
31
()
7.1
Високоспеціалізовані, комплексні, детальні, спеціальні, передові знання у межах наукового суб`єкта, комплексні професійні знання. Магістр академічний.* Магістр професійний* (Магістр інтегрований)...
32
()
7.2
Професіонал
33
()
7.3
Магістратура в університетах і академіях
34
()
8.1
Комплексні, спеціальні та передові знання в одній або декількох наукових сферах, у стратегічно та інноваційно орієнтованій професійній діяльності. Доктор філософії (за галузями науки)...
35
()
8.2
Професіонал
36
()
8.3
Аспірантура

Страницы: