Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Дескриптор Рівень 6НАЗВА Опис
1
()
Соціальна компетенція
"Здатність розроблювати, обґрунтовувати, описувати та виконувати завдання у контексті взаємодії у колективі (бригаді, групі, команді тощо); оцінювати та розподіляти завдання між співробітниками; нести відповідальність за результати своєї та колективно...
2
()
Особистісна компетенція
"Здатність до критичного аналізування розвитку власних компетенції; бачення розвитку колективу (команди, бригади, групи тощо) та ефективного вирішення проблем; підготовки обґрунтованих заключень щодо організації трудових процесів; прийняття заходів щод...
3
()
Розподіл груп кваліфікацій
Первинна посада фахівця. Підвищення кваліфікації. Постійне розширення професійної кваліфікації шляхом неформального та формального навчання (учіння)...
4
()
Знання
"Наявність широких і інтегрованих знань, включаючи знання базових наукових принципів і передових наукових знань у підсферах наукових суб’єктів; глибоких професійних знань, враховуючи поточні інноваційні розробки; відповідних знань в інших сферах"...
5
()
Уміння
Наявність достатньо широкого спектра методів виконання складних завдань у сфері професійної діяльності. Здатність розроблювати нові методи вирішення проблем та їх оцінювання. Наявність практичного досвіду у вирішенні стратегічних, комплексних та іннова...
6
()
Професійна (спеціальна) компетенція
7
()
Рівень 6
Наявність компетенцій, достатніх для виконання складних завдань та їх постановки іншим, компетенцій для автономної реалізації процесів управління у профільній сфері професійної діяльності. Демонстрація умінь та готовності до перенесення своїх широких і...

Страницы: