Змінити режим перегляду


Дескриптор Рівень 2НАЗВА Опис
1
()
Соціальна компетенція
"Здатність до інтеграції до соціальних груп (колективів, бригад тощо) для виконання завдань; спілкування щодо основних професійних питань; сприйняття критики, порад і вказівок "...
2
()
Особистісна компетенція
"Здатність до застосування навчальних засобів і отриманих знань на практиці, розуміння власного прогресу в навчанні (учінні) і розвитку компетенцій; оцінки своїх та чужих дій; використання допомоги інструкторів і навчальних посібників "...
3
()
Розподіл груп кваліфікацій
"підготовка до професійної освіти (початкова професійна кваліфікація) із здаванням іспиту; навчальна професійна підготовка, в т.ч. у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, на виробництві; кваліфікація за професіями робітників із низькою кваліфі...
4
()
Знання
Наявність загальної освіти та базових професійних знань у сфері освіти та праці.
5
()
Уміння
"Наявність когнітивних і практичних навичок, необхідних для виконання завдань. Здатність оцінювати результати цих завдань згідно із заздалегідь обумовленими критеріями; встановлювати професійні взаємозв’язки у роботі"...
6
()
Професійна (спеціальна) компетенція
7
()
Рівень 2
Здатність вирішувати нескладні завдання, наявність компетенцій, необхідних для їх виконання у простій незмінній формі та контекстах, під суттєвим контролем (наглядом). Демонстрація навичок і готовності до правильного виконання завдань у колективі із за...

Страницы: