Змінити режим перегляду


Дескриптор Рівень 1НАЗВА Опис
1
()
Соціальна компетенція
Здатність до інтеграції до соціальних груп і обміну інформацією в усній та письмовій формі
2
()
Особистісна компетенція
"Готовність до навчання (учіння) і розвитку власної компетентності; оцінки своїх дій; використання навчального керівництва (посібників)"
3
()
Розподіл груп кваліфікацій
"базова кваліфікація за видом роботи, найпростішими професіями; - первинна підготовка на виробництві, шкільні виробничі практики тощо"
4
()
Знання
Наявність базової чи повної загальної освіти. Володіння початковим розумінням сфери освіти і праці
5
()
Уміння
Наявність когнітивних і практичних навичок, необхідних для виконання найпростіших завдань за заздалегідь обумовленими правилами, у т.ч. для оцінки результатів виконання цих завдань. Здатність встановлювати елементарні взаємозв’язки у роботі...
6
()
Професійна (спеціальна) компетенція
7
()
Рівень 1
Наявність компетенцій, необхідних для виконання найпростіших завдань у зрозумілій та структурованій сфері освіти і праці. Виконання усіх завдань підлягає ретельному контролю (нагляду)....

Страницы: