Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

ОКХ_БАКАЛАВР_ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯНАЗВА
1
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ-БАКАЛАВР
2
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.050103 – Програмна інженерія
3
()
КВАЛІФІКАЦІЯ-3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
4
()
з узагальненим об’єктом діяльності: програмне забезпечення систем
5
()
освітній рівень-базова вища освіта
6
()
Соціально-особистісні. інструментальні. загально-наукові та професійні компетенції
7
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності. уміння та компетенції. якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу
8
()
Компетенції випускників вищого навчального закладу. що вимагається. та система умінь. що їх відображає
9
()
Комп'ютерне програмування. консультування та пов'язана з ними діяльність
10
()
Комп'ютерне програмування
11
()
Консультування з питань інформатизації
12
()
Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
13
()
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
14
()
Видання програмного забезпечення
15
()
Видання комп'ютерних ігор
16
()
Видання іншого програмного забезпечення
17
()
Оброблення даних. розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
18
()
Оброблення даних. розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
19
()
Веб-портали
20
()
Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
21
()
технік ІІ категорії
22
()
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009-2010
23
()
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003 2005
24
()
первинна посада
25
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Страницы: