Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Виробничі функції_програмна інженеріяНАЗВА
1
()
Володіти методами системного аналізу
2
()
Визначати джерела вимог і забезпечувати процес їх витягання
3
()
Розробляти специфікації вимог користувачів
4
()
Здійснювати аналіз вимог. розробляти специфікацію програмних вимог. виконувати їхню верифікацію та атестацію
5
()
Моделювати різні аспекти системи. для якої створюється ПЗ
6
()
Проектувати компоненти архітектурного рішення
7
()
Проектувати людино-машинний інтерфейс
8
()
Володіти основами конструювання ПЗ
9
()
Володіти методами та технологіями організації та застосування даних
10
()
Володіти методами та технологіями об'єктно-орієнтованого програмування
11
()
Проектувати та реалізовувати бази даних
12
()
Застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання
13
()
Розв'язувати математичні та фізичні задачі шляхом створення відповідних застосувань
14
()
Аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення. вміти донести до інших свою позицію
15
()
Домовлятися з партнерами про базові угоди
16
()
Приймати етичні рішення при зіткненні з етичними дилемами
17
()
Володіти основами управління проектами
18
()
Визначати та вимірювати атрибути якості
19
()
Здійснювати модульне та комплексне тестування ПЗ
20
()
Застосовувати емпіричні методи та засоби інженерії ПЗ
21
()
Створювати чітку. стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів
22
()
Використовувати можливості апаратного забезпечення
23
()
Використовувати можливості операційних систем
24
()
Використовувати можливості офісних і мережевих програмних систем
25
()
Забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій
26
()
Проектувальна
27
()
Організаційна
28
()
Управлінська
29
()
Технологічна
30
()
Виробничі функції. типові задачі діяльності. уміння та компетенції. якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу
31
()
Збирання та аналіз потреб і вимог користувачів. визначення функціональних вимог системи. що проектується
32
()
Управління вимогами
33
()
Проектування ПЗ
34
()
Конструювання ПЗ
35
()
Участь у процесах професійного спілкування
36
()
Участь у процесах управління програмною інженерією
37
()
Верифікація та атестація ПЗ
38
()
Розробка документації
39
()
Застосування стандартного апаратного та програмного забезпечення
40
()
Підтримка інформаційної безпеки

Страницы: