Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального закладу(ОКХ)НАЗВА
1
()
Вміти використовувати у своєму житті норми етики та правила коректної поведінки по відношенню до людей. тварин та довкілля. методики та засоби організації здорового способу життя
2
()
При прийнятті управлінських рішень вміти враховувати особливості культури. етики. віросповідання. психології особистості членів колективу тощо
3
()
Вміти контролювати дотримання вимог безпеки праці. санітарно-гігієнічних вимог на робочому місці
4
()
Вміти дотримуватись законів екології довкілля та безпеки життєдіяльності. норм діючого чинного законодавства
5
()
Вміти приймати управлінські рішення на основі чинного законодавства. з урахуванням їх впливу на права членів колективу розробників та розумінням особистої відповідальності щодо їх наслідків
6
()
Вміти конструктивно сприймати критику. бути здатним до самокритики. вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення. використовувати методи та методики навчання. отримання нової освіти та розвитку власної особистості.
7
()
Вміти конструктивно сприймати критику. бути здатним до самокритики. вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення. використовувати методи та методики навчання. отримання нової освіти та розвитку власної особистості
8
()
Бути творчою та креативною особистістю. використовувати системний підхід для розв’язування професійних завдань. наполегливо досягати мету та якісно виконувати роботу у професійній сфері
9
()
Володіти методами міжособистісних комунікацій. дотримуючись норм толерантності. та вміти адаптуватися до різних практичних умов для ефективної праці в колективі
10
()
Вміти працювати в колективі розробників та організовувати його роботу з проектування та розроблення комп’ютеризованої системи та післяпроектного її супроводу з врахуванням етичних. філософських та релігійних позицій. історії та культури суспільства. особл
11
()
Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального закладу та система умінь. що їх відображає

Страницы: