Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

arcgis_link

arcgis_map_url

crit_path

Акриламід

Алюміній (А1)

Аміак (за NН4+)

Барій (Ва)

Бенз(а)пірен

Бензол

Берилій (Ве)

Бор (В)

Бромати

Генотоксичність на Drosophila melanogaster Mg

Генотоксичність на Salmonella thyphimurium

Дибромхлорметан

Ентеровіруси. аденовіруси. ротавіруси. реовіруси та антиген вірусу гепатиту А

Жорсткість загальна

Загальний органічний вуглець

Залізо загальне (Fe)

Запах за 20 °С

Запах під час нагрівання до 60 °С

Кадмій (Сd)

Каламутність

Калій (К)

Кальцій(Са)

Карта

Кольоровість

Лужність загальна

Магній (Mg)

Марганець(Мn)

Метил третбутиловий ефір

Миш'як (As)

Мідь (Cu)

Мікроміцети

Натрій (№)

Нафтопродукти

Нікель (Ni)

Нітрати (за N03-)

Нітрити (за N02-)

Озон залишковий

Окиснюваність перманганатна

Онтологія

Перхлорати (ClO4–)

Пестициди (сума)

Поліфосфати залишкові (РО4 )

Ртуть(Hg)

Свинець(Pb)

Селен(Se)

Синтетичні аніоноактивні поверхнево-активні речовини (АПАР)

Синьогнійна паличка(Pseudomonas aeruginosa)

Смак і присмак

Спори сульфітредукувальних клостридій

Стронцій(Sr)

Сульфати

Сумарна об’ємна активність а- випромінювачів (Еа- активність)

Сумарна об’ємна активність в-випромінювачів (Ев-активність)

Сурма (Sb)

Сухий залишок (мінералізація загальна) оптимальний вміст

Т ригалогенметани: хлороформ. бромоформ. дибромхлорметан. бромдихлорметан (сума)

Талій(Tl)

Токсичність на Tetrahymena pyriformis

Токсичність на Vibrio fischer

Трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума)

Формальдегід

Фото

Фториди(F)для кліматичних районів

Хлор залишковий вільний

Хлор залишковий зв’язаний

Хлорат-йон

Хлориди

Хлорит-йон

Хлороформ

Хлорфеноли

Хром загальний(Сr)

Хронічна токсичність на Ceriodaphnia affinis

Ціаніди (CN–4).зокрема ціаноген

Цинк (Zn)

Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води. що досліджується (індекс БГКП)

Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 22°С

Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 37°С

Число кишкових гельмінтів у 50 дм3 води. що досліджуютья

Число коліфагів в 1 дм3 води. що досліджується

Число патогенних кишкових найпростіших у 50 дм3 води. що досліджується

Число патогенних мікроорганізмів в 1дм3 води. що досліджується

Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ -індекс ФК) в 100 см3 води. що досліджується

Чотирихлористий вуглець

Водосховища (аудит)НАЗВА Київське водосховище
Київська ГЕС
Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 37°С
Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 22°С
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води. що досліджується (індекс БГКП)
Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ -індекс ФК) в 100 см3 води. що досліджується
Число патогенних мікроорганізмів в 1дм3 води. що досліджується
Число коліфагів в 1 дм3 води. що досліджується
Спори сульфітредукувальних клостридій
Синьогнійна паличка(Pseudomonas aeruginosa)
Ентеровіруси. аденовіруси. ротавіруси. реовіруси та антиген вірусу гепатиту А
Число патогенних кишкових найпростіших у 50 дм3 води. що досліджується
Число кишкових гельмінтів у 50 дм3 води. що досліджуютья
Мікроміцети
Хронічна токсичність на Ceriodaphnia affinis
Генотоксичність на Drosophila melanogaster Mg
Токсичність на Tetrahymena pyriformis
Токсичність на Vibrio fischer
Генотоксичність на Salmonella thyphimurium
Сумарна об’ємна активність а- випромінювачів (Еа- активність)
Сумарна об’ємна активність в-випромінювачів (Ев-активність)
Запах за 20 °С
Запах під час нагрівання до 60 °С
Смак і присмак
Кольоровість
Каламутність
Сухий залишок (мінералізація загальна) оптимальний вміст
Жорсткість загальна
Лужність загальна
Сульфати
Хлориди
Залізо загальне (Fe)
Марганець(Мn)
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)
Кальцій(Са)
Магній (Mg)
Натрій (№)
Калій (К)
Метил третбутиловий ефір
Нафтопродукти
Хлорфеноли
Алюміній (А1)
Аміак (за NН4+)
Барій (Ва)
Берилій (Ве)
Бор (В)
Кадмій (Сd)
Миш'як (As)
Нікель (Ni)
Нітрати (за N03-)
Нітрити (за N02-)
Перхлорати (ClO4–)
Ртуть(Hg)
Свинець(Pb)
Селен(Se)
Стронцій(Sr)
Талій(Tl)
Сурма (Sb)
Фториди(F)для кліматичних районів
Ціаніди (CN–4).зокрема ціаноген
Хром загальний(Сr)
Бенз(а)пірен
Бензол
Пестициди (сума)
Синтетичні аніоноактивні поверхнево-активні речовини (АПАР)
Трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума)
Чотирихлористий вуглець
Окиснюваність перманганатна
Загальний органічний вуглець
Акриламід
Бромати
Озон залишковий
Поліфосфати залишкові (РО4 )
Т ригалогенметани: хлороформ. бромоформ. дибромхлорметан. бромдихлорметан (сума)
Формальдегід
Хлор залишковий вільний
Хлор залишковий зв’язаний
Хлорат-йон
Хлорит-йон
Хлороформ
Дибромхлорметан
Опис
Канівське водосховище
Канівська ГЕС
Кременчуцьке водосховище
Кременчуцька ГЕС
Дніпродзержинське водосховище
Дніпродзержинська ГЕС
Дніпровське водосховище
Дніпровська ГЕС
Каховське водосховище
Каховська ГЕС
Великий Луг
Великі і Малі Кучугури
Фото
arcgis_map_url
Онтологія
Карта
crit_path
1
()
Київське водосховище
Київське водосховище, Київське море — водосховище на річці Дніпро в межах Київської та Чернігівської областей України. Утворене греблею Київської ГЕС. Заповнене у 1964-66 роках. Площа 922 км2, об'єм 3,73 км2, довжина 110 км, найбільша ширина — 20 км. М... Київська ГЕС — гідроелектростанція, що є 1-шим ступенем вищої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Утворює Київське водосховище. Розташована у місті Вишгороді. До складу споруд Київського гідровузла входять: окремі будівлі, бетонна водо... 3,929 0,99 7,705 0,542 0 0 0,612 2,196 0 0 0 0 0,814 0,617 1,599 4,796 0,151 0,286 0,236 1,916 0,729 0,89 18,194 0,62 1091,621 6,851 9,353 318,63 13,765 0,172 0,013 0,779 0,395 41,1 30,648 180,603 25,298 0,022 0,003 0 0,132 0,462 0,033 0 0,303 0,001 0,002 0,028 1,474 0,08 0,005 0 0,002 0,007 8,42 0 0 0,241 0,023 0,025 0 0,001 0 0,007 0,008 0,001 0,617 4,298 0 0,008 0,385 1,415 0,05 0,037 0,163 1,05 1,036 0,832 0,029 0,009 Карта: Виробники молока
2
()
Канівське водосховище
0,266 5,458 11,84 0,253 0,59 0 0 7,882 0 0,63 0,638 0 5,027 1,847 0,392 4,811 0,264 0,294 1,174 0,592 1,33 0,502 1,568 2,621 435,42 1,716 0,32 117,445 29,543 0,167 0,012 1,024 0,429 92,855 16,443 150,033 6,944 0,021 0,03 0 0,007 0,211 0,026 0 0,451 0,001 0,015 0,013 47,479 0,027 0,007 0 0,009 0,015 5,398 0,002 0 2,19 0,056 0,068 0 0 0 0,052 0,014 0,001 0,174 2,085 0 0,013 0,344 0,197 0,08 0,039 0,329 0,051 0,597 0,676 0,046 0,003 Карта: Виробники молока Канівське водосховище — одне з шести великих українських водосховищ на Дніпрі, розташовано частково у Київській і частково у Черкаській областях. Канівське водосховище є наймолодшим у каскаді водосховищ, що створені на Дніпрі. Його заповнення водою від... Канівська ГЕС — 2-й ступінь верхньої частини каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро. Гребля ГЕС утворює Канівське водосховище. 3 листопада 1965 на будівництві Канівської ГЕС у котлован гідростанції закладено перші кубометри бетону. Канівська ГЕС експ...
3
()
Кременчуцьке водосховище
2,443 9,32 7,22 0,548 0 0 0 7,737 0 0 0 0 5,495 1,672 0,886 6,414 0,158 0,234 0,634 1,478 2,962 0,081 24,108 3,334 567,038 6,105 2,787 152,02 284,565 0 0,043 1,184 1,11 72,639 17,553 48,194 29,408 0,009 0,005 0 0,008 0,022 0,087 0 0,115 0,001 0,001 0 52,823 0,09 0,014 0 0,013 0 2,625 0,007 0 0,102 0,048 0,07 0 0,001 0 0,061 0,004 0 1,711 2,323
0,428
0 0,002 0,272 4,645 0,03 0,015 0,406 0,963 0,985 0,371 0,041 0,007 Карта: Виробники молока Кременчуцьке водосховище — водосховище на річці Дніпрі в Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях України. Розташоване між Канівським та Дніпродзержинським водосховищами. Водосховище було створене греблею Кременчуцької ГЕС. Заповнено у 1959—... Кременчуцька гідроелектростанція — гідроелектростанція на Дніпрі у місті Світловодськ. Вона є 3-м ступенем каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Дамба, на якій розташована ГЕС, утворює найбільше водосховище на Дніпрі — Кременчуцьке. В експлуатац...
4
()
Дніпродзержинське водосховище
1,945 1,148 8,793 0,541 0,327 0 0,166 3,537 0 0,503 0,381 0 5,003 1,396 0,5 4,851 0,26 0,267 0,654 1,159 2,922 0,291 7,78 2,813 530,944 3,687 9,153 212,447 119,817 0,088 0,02 0,945 0,711 90,608 25,725 48,195 28,315 0,021 0,013 0 0,069 0,255 0,048 0 0,203 0,001 0,014 0,026 38,484 0,047 0,01 0 0,012 0,011 7,719 0,004 0 1,97 0,034 0,069 0 0,001 0 0,013 0,014 0 1,07 1,478 0 0,012 0,319 3,188 0,066 0,024 0,243 0,149 0,597 0,676 0,035 0,004 Карта: Виробники молока Дніпродзержинське водосховище — одне з шістьох великих українських водосховищ на Дніпрі. Розташоване частково у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Утворене в результаті спорудження Дніпродзержинської ГЕС. Площа Дніпродзержинськ... Дніпродзержинська ГЕС — є 4-тим ступенем середньої частини каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро. Утворює Дніпродзержинське водосховище. Розташована у м. Дніпродзержинськ. В експлуатації з 1963–1964 років, коли був введений поступово в дію перший з ...
5
()
Дніпровське водосховище
0,636 3,838 11,153 0,265 0,068 0 0,545 3,175 0 0,511 0,437 0 4,975 1,047 1,494 5,53 0,238 0,266 0,43 0,774 0,905 0,749 14,242 1,835 799,077 4,47 6,664 264,672 218,372 0,071 0,032 0,829 0,472 55,147 22,214 76,089 25,697 0,013 0,009 0 0,121 0,202 0,044 0 0,154 0,001 0,006 0,001 25,946 0,068 0,014 0 0,005 0,007 7,931 0,002 0 0,123 0,031 0,063 0 0 0 0,061 0,014 0,001 0,906 1,128 0 0,007 0,33 1,876 0,038 0,027 0,394 0,828 0,826 0,827 0,039 0,005 Карта: Виробники молока Дніпровське водосховище — водосховище в Україні, в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Створене на річці Дніпрі в 1932 році греблею Дніпровської ГЕС. Під час Другої світової війни протягом певного часу водосховища не існувало, оскільки бул... Дніпровська ГЕС, ДніпроГЕС — 5-тий ступінь нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро. Розташована у м. Запоріжжі. Утворює найстаріше на Дніпрі Дніпровське водосховище. Водосховище Дніпровської ГЕС — руслове, річкового типу, з тижневим, до...
6
()
Каховське водосховище
2,373 6,667 11,528 0,477 0,089 0 0,254 6,685 0 0,421 0,498 0 2,953 1,443 0,958 5,042 0,227 0,27 0,926 1,352 2,514 0,705 9,218 0,823 1000,871 2,107 8,839 196,311 65,544 0,04 0,023 1,022 0,801 62,134 27,501 121,377 11,923 0,018 0,007 0 0,049 0,089 0,049 0 0,237 0,001 0,012 0,008 16,882 0,079 0,008 0 0,006 0,01 5,893 0,002 0 1,456 0,035 0,07 0 0 0 0,012 0,004 0,001 1,565 2,768 0 0,007 0,304 0,806 0,049 0,02 0,342 0,061 0,743 0,376 0,042 0,007 Карта: Виробники молока Каховське водосховище, Каховське море — водосховище на річці Дніпро, в Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях України. Створене греблею Каховської ГЕС (гребля — біля міста Нової Каховки). Заповнено в 1955–1958 роках. Довжина водосховища ... Каховська ГЕС є 6-м і останнім ступенем нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро. Входить до складу ВАТ «Укргідроенерго». Утворює на Дніпрі найбільше за обсягами води Каховське водосховище. Каховська ГЕС експлуатується з 1955 р., коли бу... Великий Луг — національний природний парк в Україні, в межах Василівського району Запорізької області. Створений відповідно до Указу Президента України від 10.02.2006 р. № 121/2006 з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і... Великі і Малі Кучугури — орнітологічний заказник загальнодержавного значення. Розташований у межах Василівського району Запорізької області, на північний захід від міста Василівки. Площа природоохоронної території 400 га. Статус з 1974 р. Кучугури — це... Каховське море
7
()
Оцінка якості води водосховищ
Екологічна карта Водний кодекс України Екологічна класифікація якості вод по пунктах Гідромету 1997 рік
Екологічна класифікація якості вод по пунктах Гідромету 2000 рік
Екологічна класифікація якості вод по пунктах Гідромету 2003 рік
Проінтерпольовані субкатегорії якості вод
http://editor3.inhost.com.ua/show-xml/?fname=vimogi-po-pokaznikam-dstu

Страницы: