Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

arcgis_link

arcgis_map_url

Акриламід

Алюміній (А1)

Аміак (за NН4+)

Барій (Ва)

Бенз(а)пірен

Бензол

Берилій (Ве)

Бор (В)

Бромати

Генотоксичність на Salmonella thyphimurium

Генотоксичність на Drosophila melanogaster Mg

Дибромхлорметан

Ентеровіруси. аденовіруси. ротавіруси. реовіруси та антиген вірусу гепатиту А

Жорсткість загальна

Загальний органічний вуглець

Залізо загальне (Fe)

Запах за 20 °С

Запах під час нагрівання до 60 °С

Кадмій (Сd)

Каламутність

Кальцій(Са)

Калій (К)

Карта

Кольоровість

Лужність загальна

Магній (Mg)

Марганець(Мn)

Метил третбутиловий ефір

Мікроміцети

Миш'як (As)

Мідь (Cu)

Натрій (№)

Нафтопродукти

Нітрати (за N03-)

Нітрити (за N02-)

Нікель (Ni)

Озон залишковий

Окиснюваність перманганатна

Онтологія

Перхлорати (ClO4–)

Пестициди (сума)

Поліфосфати залишкові (РО4 )

Ртуть(Hg)

Свинець(Pb)

Селен(Se)

Синтетичні аніоноактивні поверхнево-активні речовини (АПАР)

Синьогнійна паличка(Pseudomonas aeruginosa)

Смак і присмак

Спори сульфітредукувальних клостридій

Стронцій(Sr)

Сульфати

Сумарна об’ємна активність а- випромінювачів (Еа- активність)

Сумарна об’ємна активність в-випромінювачів (Ев-активність)

Сурма (Sb)

Сухий залишок (мінералізація загальна) оптимальний вміст

Т ригалогенметани: хлороформ. бромоформ. дибромхлорметан. бромдихлорметан (сума)

Талій(Tl)

Токсичність на Vibrio fischer

Токсичність на Tetrahymena pyriformis

Трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума)

Формальдегід

Фото

Фториди(F)для кліматичних районів

Хлор залишковий вільний

Хлор залишковий зв’язаний

Хлорат-йон

Хлориди

Хлорит-йон

Хлороформ

Хлорфеноли

Хром загальний(Сr)

Хронічна токсичність на Ceriodaphnia affinis

Ціаніди (CN–4).зокрема ціаноген

Цинк (Zn)

Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води. що досліджується (індекс БГКП)

Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 37°С

Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 22°С

Число кишкових гельмінтів у 50 дм3 води. що досліджуютья

Число коліфагів в 1 дм3 води. що досліджується

Число патогенних кишкових найпростіших у 50 дм3 води. що досліджується

Число патогенних мікроорганізмів в 1дм3 води. що досліджується

Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ -індекс ФК) в 100 см3 води. що досліджується

Чотирихлористий вуглець

Водосховища (оптимізація)НАЗВА Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 37°С
Число бактерій в 1 см3 води. що досліджується (ЗМЧ) при 22°С
Число бактерій групи кишкових паличок (коліформних мікроорганізмів) в 1 дм3 води. що досліджується (індекс БГКП)
Число термостабільних кишкових паличок (фекальних коліформ -індекс ФК) в 100 см3 води. що досліджується
Число патогенних мікроорганізмів в 1дм3 води. що досліджується
Число коліфагів в 1 дм3 води. що досліджується
Спори сульфітредукувальних клостридій
Синьогнійна паличка(Pseudomonas aeruginosa)
Ентеровіруси. аденовіруси. ротавіруси. реовіруси та антиген вірусу гепатиту А
Число патогенних кишкових найпростіших у 50 дм3 води. що досліджується
Число кишкових гельмінтів у 50 дм3 води. що досліджуютья
Мікроміцети
Хронічна токсичність на Ceriodaphnia affinis
Генотоксичність на Drosophila melanogaster Mg
Токсичність на Tetrahymena pyriformis
Токсичність на Vibrio fischer
Генотоксичність на Salmonella thyphimurium
Сумарна об’ємна активність а- випромінювачів (Еа- активність)
Сумарна об’ємна активність в-випромінювачів (Ев-активність)
Запах за 20 °С
Запах під час нагрівання до 60 °С
Смак і присмак
Кольоровість
Каламутність
Сухий залишок (мінералізація загальна) оптимальний вміст
Жорсткість загальна
Лужність загальна
Сульфати
Хлориди
Залізо загальне (Fe)
Марганець(Мn)
Мідь (Cu)
Цинк (Zn)
Кальцій(Са)
Магній (Mg)
Натрій (№)
Калій (К)
Метил третбутиловий ефір
Нафтопродукти
Хлорфеноли
Алюміній (А1)
Аміак (за NН4+)
Барій (Ва)
Берилій (Ве)
Бор (В)
Кадмій (Сd)
Миш'як (As)
Нікель (Ni)
Нітрати (за N03-)
Нітрити (за N02-)
Перхлорати (ClO4–)
Ртуть(Hg)
Свинець(Pb)
Селен(Se)
Стронцій(Sr)
Талій(Tl)
Сурма (Sb)
Фториди(F)для кліматичних районів
Ціаніди (CN–4).зокрема ціаноген
Хром загальний(Сr)
Бенз(а)пірен
Бензол
Пестициди (сума)
Синтетичні аніоноактивні поверхнево-активні речовини (АПАР)
Трихлоретилен і тетрахлоретилен (сума)
Чотирихлористий вуглець
Окиснюваність перманганатна
Загальний органічний вуглець
Акриламід
Бромати
Озон залишковий
Поліфосфати залишкові (РО4 )
Т ригалогенметани: хлороформ. бромоформ. дибромхлорметан. бромдихлорметан (сума)
Формальдегід
Хлор залишковий вільний
Хлор залишковий зв’язаний
Хлорат-йон
Хлорит-йон
Хлороформ
Дибромхлорметан
arcgis_map_url
1
()
Дніпродзержинське водосховище
1,945 1,148 8,793 0,541 0,327 0 0,166 3,537 0 0,503 0,381 0 5,003 1,396 0,5 4,851 0,26 0,267 0,654 1,159 2,922 0,291 7,78 2,813 530,944 3,687 9,153 212,447 119,817 0,088 0,02 0,945 0,711 90,608 25,725 48,195 28,315 0,021 0,013 0 0,069 0,255 0,048 0 0,203 0,001 0,014 0,026 38,484 0,047 0,01 0 0,012 0,011 7,719 0,004 0 1,97 0,034 0,069 0 0,001 0 0,013 0,014 0 1,07 1,478 0 0,012 0,319 3,188 0,066 0,024 0,243 0,149 0,597 0,676 0,035 0,004
2
()
Канівське водосховище
0,266 5,458 11,84 0,253 0,59 0 0 7,882 0 0,63 0,638 0 5,027 1,847 0,392 4,811 0,264 0,294 1,174 0,592 1,33 0,502 1,568 2,621 435,42 1,716 0,32 117,445 29,543 0,167 0,012 1,024 0,429 92,855 16,443 150,033 6,944 0,021 0,03 0 0,007 0,211 0,026 0 0,451 0,001 0,015 0,013 47,479 0,027 0,007 0 0,009 0,015 5,398 0,002 0 2,19 0,056 0,068 0 0 0 0,052 0,014 0,001 0,174 2,085 0 0,013 0,344 0,197 0,08 0,039 0,329 0,051 0,597 0,676 0,046 0,003
3
()
Дніпровське водосховище
0,636 3,838 11,153 0,265 0,068 0 0,545 3,175 0 0,511 0,437 0 4,975 1,047 1,494 5,53 0,238 0,266 0,43 0,774 0,905 0,749 14,242 1,835 799,077 4,47 6,664 264,672 218,372 0,071 0,032 0,829 0,472 55,147 22,214 76,089 25,697 0,013 0,009 0 0,121 0,202 0,044 0 0,154 0,001 0,006 0,001 25,946 0,068 0,014 0 0,005 0,007 7,931 0,002 0 0,123 0,031 0,063 0 0 0 0,061 0,014 0,001 0,906 1,128 0 0,007 0,33 1,876 0,038 0,027 0,394 0,828 0,826 0,827 0,039 0,005
4
()
Кременчуцьке водосховище
2,443 9,32 7,22 0,548 0 0 0 7,737 0 0 0 0 5,495 1,672 0,886 6,414 0,158 0,234 0,634 1,478 2,962 0,081 24,108 3,334 567,038 6,105 2,787 152,02 284,565 0 0,043 1,184 1,11 72,639 17,553 48,194 29,408 0,009 0,005 0 0,008 0,022 0,087 0 0,115 0,001 0,001 0 52,823 0,09 0,014 0 0,013 0 2,625 0,007 0 0,102 0,048 0,07 0 0,001 0 0,061 0,004 0 1,711 2,323
0,428
0 0,002 0,272 4,645 0,03 0,015 0,406 0,963 0,985 0,371 0,041 0,007
5
()
Каховське водосховище
2,373 6,667 11,528 0,477 0,089 0 0,254 6,685 0 0,421 0,498 0 2,953 1,443 0,958 5,042 0,227 0,27 0,926 1,352 2,514 0,705 9,218 0,823 1000,871 2,107 8,839 196,311 65,544 0,04 0,023 1,022 0,801 62,134 27,501 121,377 11,923 0,018 0,007 0 0,049 0,089 0,049 0 0,237 0,001 0,012 0,008 16,882 0,079 0,008 0 0,006 0,01 5,893 0,002 0 1,456 0,035 0,07 0 0 0 0,012 0,004 0,001 1,565 2,768 0 0,007 0,304 0,806 0,049 0,02 0,342 0,061 0,743 0,376 0,042 0,007
6
()
Київське водосховище
3,929 0,99 7,705 0,542 0 0 0,612 2,196 0 0 0 0 0,814 0,617 1,599 4,796 0,151 0,286 0,236 1,916 0,729 0,89 18,194 0,62 1091,621 6,851 9,353 318,63 13,765 0,172 0,013 0,779 0,395 41,1 30,648 180,603 25,298 0,022 0,003 0 0,132 0,462 0,033 0 0,303 0,001 0,002 0,028 1,474 0,08 0,005 0 0,002 0,007 8,42 0 0 0,241 0,023 0,025 0 0,001 0 0,007 0,008 0,001 0,617 4,298 0 0,008 0,385 1,415 0,05 0,037 0,163 1,05 1,036 0,832 0,029 0,009
7
()
Оцінка якості води водосховищ
Екологічна карта

Страницы: