Змінити режим перегляду


ОКХ МАГИСТРНАЗВА Онтологія
1
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ - МАГІСТР
2
()
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ - 0509 Радіотехніка. радіоелектронні апарати та зв’язок
3
()
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ - 050903 Телекомунікації
4
()
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - 7.05090301 Інформаційні мережі зв’язку
5
()
КВАЛІФІКАЦІЯ - 2144.2 Інженер електрозв‘язку
6
()
з узагальненим об’єктом діяльності – інформаційна мережа зв’язку
7
()
освітній рівень – повна вища освіта
8
()
КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ. ТА УМІННЯ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ЗАДАЧ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ І ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ЗАДАЧ. ТА УМІННЯ. ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ЦИХ КОМПЕТЕНЦІЙ...
9
()
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10
()
2144.1 – Науковий співробітник (електроніка. телекомунікації)
11
()
2149.2 – Інженер (інші галузі інженерної справи)
12
()
молодший науковий співробітник (електроніка. телекомунікації)
13
()
науковий співробітник (електроніка. телекомунікації)
14
()
науковий співробітник-консультант (електроніка. телекомунікації)
15
()
інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку
16
()
інженер із впровадження нової техніки і технології
17
()
інженер з налагоджування і випробувань
18
()
інженер-дослідник (у галузі телекомунікацій)
19
()
консультант (у галузі телекомунікацій)
20
()
виконанні наукових досліджень у сфері інформаційних мереж зв’язку
21
()
прийнятті рішень із забезпечення безперебійного функціонування об-ладнання інформаційних мереж зв’язку в межах своєї компетенції
22
()
виконанні робіт по проектуванню нових. модернізації існуючих інфо-рмаційних мереж зв’язку
23
()
керівництві підлеглими. компетенція яких не вища за молодших спеціалістів. бакалаврів та спеціалістів
24
()
науково-дослідна
25
()
організаційна
26
()
технологічна
27
()
проектувальна
28
()
підготовлений до роботи за видами економічної діяльності за ДК 003 : 2010
29
()
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
30
()
професійна робота
31
()
первинні посади
32
()
Основні напрями професійної діяльності
33
()
професійна діяльність

Страницы: