Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Експлуатація баз даних

Захист баз даних. Управління транзакціями

Література

Методологія проектування баз даних

Мова SQL та її використання в промислових СКБД

Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем

Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних

Нормалізація і проектування логічних схем

Обробка запитів

Основні поняття

Поняття про БД і СКБД. Моделі даних

Проектування баз даних

Реляційна модель та мови

Кредитний модуль «Програмне забезпечення створення баз даних»НАЗВА Основні поняття
Поняття про БД і СКБД. Моделі даних
Реляційна модель та мови
Проектування баз даних
Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем
Нормалізація і проектування логічних схем
Методологія проектування баз даних
Експлуатація баз даних
Мова SQL та її використання в промислових СКБД
Захист баз даних. Управління транзакціями
Обробка запитів
Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних
Література
1
()
Інформаційне забезпечення мобільних систем телекомунікацій
2
()
Системне проектування телекомунікаційних мереж
3
()
Інтелектуальна обробка інформації
4
()
Операторська платформа надання послуг
5
()
Розробка інформаційних ресурсів та систем
6
()
Системи розподіленої обробки інформації в телекомунікаційних мережах
7
()
основні принципи та методології побудови та проектування баз даних
8
()
основні операції реляційної алгебри
9
()
основні форми нормалізації
10
()
методи адміністрування баз даних
11
()
методи створення запитів до таблиць баз даних
12
()
методи розробки форм і запитів
13
()
проектувати бази даних будь-якого об’єму
14
()
визначати відношення між таблицями у базі даних
15
()
формувати запити до таблиці баз даних
16
()
вміти адмініструвати таблиці баз даних та самі бази даних
17
()
будувати форми та процедури для роботи з базами даних
18
()
з перспективними напрямками розвитку систем управління базами даних. систем проектування баз даних
19
()
Інформаційні мережі зв’язку
Розділ 1. Основні поняття: 36 годин занять Тема 1.1. Поняття про БД і СКБД. Моделі даних: 6 годин занять Тема 1.2. Реляційна модель та мови: 30 годин занять Розділ 2. Проектування баз даних: 44 години занять Тема 2.1. Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем: 21 година занять Тема 2.2. Нормалізація і проектування логічних схем: 15 годин занять Тема 2.3. Методологія проектування баз даних: 8 годин занять Розділ 3 . Експлуатація баз даних: 39 годин занять Тема 3.1. Мова SQL та її використання в промислових СКБД: 22 години занять Тема 3.2. Захист баз даних. Управління транзакціями: 9 годин занять Тема 3.3. Обробка запитів: 8 годин занять Розділ 4 . Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних: 2 години занять Література: 1
20
()
Телекомунікації
Розділ 1. Основні поняття: 26 годин занять Тема 1.1. Поняття про БД і СКБД. Моделі даних: 11 годин занять Тема 1.2. Реляційна модель та мови: 15 годин занять Розділ 2. Проектування баз даних: 49 годин занять Тема 2.1. Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем: 19 годин занять Тема 2.2. Нормалізація і проектування логічних схем: 17 годин занять Тема 2.3. Методологія проектування баз даних: 13 годин занять Розділ 3 . Експлуатація баз даних: 39 годин занять Тема 3.1. Мова SQL та її використання в промислових СКБД: 13 годин занять Тема 3.2. Захист баз даних. Управління транзакціями: 14 годин занять Тема 3.3. Обробка запитів: 12 годин занять Розділ 4 . Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних: 3 години занять Література: 2
21
()
Телекомунікаційні системи та мережі
Розділ 1. Основні поняття: 24 години занять Тема 1.1. Поняття про БД і СКБД. Моделі даних: 10 годин занять Тема 1.2. Реляційна модель та мови: 14 годин занять Розділ 2. Проектування баз даних: 34 години занять Тема 2.1. Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем: 15 годин занять Тема 2.2. Нормалізація і проектування логічних схем: 11 годин занять Тема 2.3. Методологія проектування баз даних: 8 годин занять Розділ 3 . Експлуатація баз даних: 26 годин занять Тема 3.1. Мова SQL та її використання в промислових СКБД: 11 годин занять Тема 3.2. Захист баз даних. Управління транзакціями: 9 годин занять Тема 3.3. Обробка запитів: 6 годин занять Розділ 4 . Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних: 2 години занять Література: 4
22
()
1. Мета та задачі дисципліни
23
()
2.Система баз даних
24
()
3.База даних та її призначення
25
()
4.Моделі даних
26
()
1. Реляційна модель даних
27
()
2. Відношення та змінні - відношення
28
()
3.Базові змінні-відношення та представлення
29
()
4. Реляційні ключі
30
()
5. Зв’язки між відношеннями
31
()
6. Цілісність даних
32
()
1. Синтаксис операцій реляційної алгебри
33
()
2. Унарні операції
34
()
3. Бінарні операції
35
()
4. Реляційне числення
36
()
1. Типи сутностей
37
()
2. Типи зв’язків
38
()
3. Атрибути
39
()
4. Сутності сильного та слабкого типів
40
()
5. Атрибути зв’язків
41
()
6. Структурні зв’язки
42
()
1. Надлишковість даних і аномалії оновлення
43
()
2. Функціональні залежності
44
()
3. Перша нормальна форма
45
()
4. Друга нормальна форма
46
()
5. Третя нормальна форма
47
()
6. Нормальна форма Бойса-Кодда
48
()
1. Загальний огляд етапів проектування баз даних
49
()
2. Методологія концептуального проектування баз даних
50
()
3. Методологія логічного проектування баз даних
51
()
1. Мова SQL: маніпулювання даними
52
()
2. Мова SQL: визначення даних
53
()
3. Підпрограми. збережені процедури. функції. пакети і тригери
54
()
1. Захист баз даних
55
()
2. Контрзаходи – комп’ютерні засоби контролю
56
()
3. Підтримка транзакцій
57
()
4. Захищенні електронні транзакції і технології захищених транзакцій
58
()
1. Управління паралельним доступом
59
()
2. Відновлення бази даних
60
()
3. Покращені моделі транзакцій
61
()
1. Загальний огляд методів обробки запитів
62
()
2. Декомпозиція запитів
63
()
3. Евристичний підхід до оптимізації запитів
64
()
4. Оцінка вартості операцій реляційної алгебри
65
()
1. Розподілені СКБД
66
()
2. Об’єктні СКБД
67
()
3. Об’єктно-орієнтовані СКБД
68
()
4. Об’єктно-реляційні СКБД
69
()
Дисципліни
70
()
ЗНАТИ
71
()
ВМІТИ
72
()
БУТИ ОЗНАЙОМЛЕНИМИ
73
()
Спеціальність
74
()
Лекції
75
()
Кредитний модуль «Програмне забезпечення створення баз даних»
76
()
Розділ 1. Основні поняття
77
()
Розділ 2. Проектування баз даних
78
()
Розділ 3. Експлуатація баз даних
79
()
Тема 1.1. Поняття про БД і СКБД. Моделі даних
80
()
Тема 1.2. Реляційна модель та мови
81
()
Лекція 1. Поняття про БД і СКБД. Моделі даних.
82
()
Лекція 2. Реляційна модель даних
83
()
Лекція 3. Реляційна алгебра і реляційне числення
84
()
Тема 2.1. Модель «сутність-зв’язок» і проектування концептуальних схем
85
()
Тема 2.2. Нормалізація і проектування логічних схем
86
()
Тема 2.3. Методологія проектування баз даних
87
()
Лекція 4. Модель «сутність-зв’язок»
88
()
Лекція 5. Нормалізація
89
()
Лекція 6. Загальні положення методології проектування
90
()
Тема 3.1. Мова SQL та її використання в промислових СКБД
91
()
Тема 3.2. Захист баз даних. Управління транзакціями
92
()
Тема 3.3. Обробка запитів
93
()
Лекція 7. Мова SQL. Підпрограми. збережені процедури. тригери
94
()
Лекція 8. Захист баз даних та основи управління транзакціями
95
()
Лекція 9. Транзакції
96
()
Лекція 10. Методи обробки запитів
97
()
Лекція 11. Напрями розвитку СКБД
98
()
Розділ 4. Напрями розвитку баз даних та систем керування базами даних

Страницы: