Змінити режим перегляду


АНАЛІЗ
 Властивості об’єктів:

Звязані документи

Напрямок

Номер

Підтип

Рік

Статус

Теги

Тип

нормативні документи ЄСНАЗВА Тип
Номер
Підтип
Напрямок
Статус
Теги
Рік
Звязані документи
1
()
Загального призначення
2
()
4. Додаткове узаконення
3
()
6. Прецедентні рішення справ
4
()
7. Національні заходи щодо транспортування
5
()
8. Відгуки на національні прецедентні справи відносно законів ЄС
6
()
9. Парламентські запитання
7
()
0. Зведені документи
8
()
C. Інші документи опблуковані в Official Journal of the European Union
9
()
E. Документи European Free Trade Association
10
()
Consolidated version of the Treaty on European Union
1. Договори 12012M Договір Загальний Діє Основні документи 2012
11
()
Decision of the EEA Joint Committee No 121/2011 of 21 October 2011 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
2. Міжнародні угоди 22011D0121 Рішення Екологія Діє Повітря 2011
12
()
Decision of the EEA Joint Committee No 173/2004 of 3 December 2004 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
2. Міжнародні угоди 22004D0173 Рішення Екологія Діє Повітря 2004
13
()
The 1-st Environmental Action Programme (1973-1977)
3. Узаконення План дій Екологія Не діє План екологічних дій дій 1972 Оновлення: The 7-th Environmental Action Programme (2013 - 2020)
14
()
The 7-th Environmental Action Programme (2013 - 2020)
3. Узаконення 32013D1386 План дій Екологія Діє План екологічних дій дій 2013
15
()
Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds
3. Узаконення 32009L0147 Директива Екологія Діє Дикі птахи 2009
16
()
Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds
3. Узаконення 31979L0409 Директива Екологія Не діє Дикі птахи 1996 Оновлення: Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds
17
()
Council Directive 96/62/EC
3. Узаконення 31996L0062 Директива Екологія Не діє Повітря 2004 Оновлення: COM(2004) 845 final
18
()
Directive 2001/81/EC
3. Узаконення
3. Узаконення
32001L008
32001L0081
Директива
Директива
Екологія
Екологія
Діє
Діє
Повітря
Повітря
2001
2001
19
()
Council Directive 1999/30/EC
3. Узаконення 31999L0030 Директива Екологія Не діє Повітря 1999 Оновлення: COM(2004) 845 final
20
()
Directive 2000/69/EC
3. Узаконення 32000L0069 Директива Екологія Не діє Повітря 2000 Оновлення: НЕОБХІДНО ЗНАЙТИ
21
()
Directive 2008/50/EC
3. Узаконення 32008L0050 Директива Екологія Діє Повітря
Озон
Забруднюючі речовини
2008
22
()
Commission Regulation (EU) No 459/2012 of 29 May 2012 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)
3. Узаконення 32012R0459 Директива Екологія Діє Повітря 2012
23
()
Directive 2002/3/EC
3. Узаконення 32002L0003 Директива Екологія Не діє Повітря
Озон
Забруднюючі речовини
2002
24
()
Regulation (EC) No 1005/2009
3. Узаконення 32009R1005 Регулювання Екологія Діє Повітря
Озон
Забруднюючі речовини
2009
25
()
Directive (EU) 2015/2193
3. Узаконення 32015L2193 Директива Екологія Діє Повітря
Забруднюючі речовини
2015
26
()
Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 Text with EEA relevance
3. Узаконення 32014R0517 Регулювання Екологія Діє Повітря
Забруднюючі речовини
Парникові гази
2013
27
()
REGULATION (EU) No 1293/2013
3. Узаконення 32013R1293 Регулювання Екологія Діє План екологічних дій дій 2001
28
()
Directive 2001/80/EC
3. Узаконення 32001L0080 Директива Екологія Не діє Повітря 2001
29
()
Directive 2000/60/EC
3. Узаконення 32000L0060 Директива Екологія Діє Вода 2000
30
()
Council Directive 91/271/EEC
3. Узаконення
3. Узаконення
31991L0271
31991L0271
Директива
Директива
Екологія
Екологія
Діє
Діє
Вода
Очистка вод
Вода
1991
1991
31
()
Council Directive 98/83/EC
3. Узаконення 31998L0083 Директива Екологія Діє Вода
Споживання людиною
1998
32
()
Council Directive 75/440/EEC
3. Узаконення 31975L0440 Директива Екологія Не діє Вода 1975 Оновлення: НЕОБХІДНО ЗНАЙТИ
33
()
Council Regulation (EEC) No 259/93
3. Узаконення 31993R0259 Директива Екологія Не діє Відходи
Переміщення відходів
1993
34
()
Regulation (EC) No 1013/2006
3. Узаконення 32006R1013 Регулювання Екологія Діє Відходи
Переміщення відходів
2006
35
()
DECISION COM(2006) 406 final
36
()
COMMISSION DECISION 96/399/EC
3. Узаконення 31996D0399 Рішення Екологія Не діє Відходи 1996
37
()
DIRECTIVE 2000/76/EC
3. Узаконення 32000L0076 Директива Екологія Не діє Відходи
Спалювання відходів
2000 Оновлення: НЕОБХІДНО ЗНАЙТИ
38
()
Council Directive 75/442/EEC
3. Узаконення 31975L0442 Директива Екологія Не діє Відходи 1975 Оновлення: НЕОБХІДНО ЗНАЙТИ
39
()
Directive 2006/12/EC
3. Узаконення 32006L0012 Директива Екологія Не діє Відходи 2006 Оновлення: НЕОБХІДНО ЗНАЙТИ
40
()
Directive 2008/98/EC
3. Узаконення 32008L0098 Рамкова директива Екологія Діє Відходи 2008
41
()
Council Directive 1999/31/EC
3. Узаконення 31999L0031 Директива Екологія Діє Відходи 1999
42
()
Council Directive 91/689/EEC
3. Узаконення 31991L0689 Директива Екологія Не діє Відходи 1991 Оновлення: Directive 2008/98/EC
43
()
Directive 2000/59/EC
3. Узаконення 32000L0059 Директива Екологія Діє Відходи 2000
44
()
COM(2004) 845 final
5. Підготовчі акти 52004DC0845 Комуніке Екологія Діє Повітря 2001
45
()
CORRIGENDUM COM/2003/0250 final
5. Підготовчі акти 52003DC0250 Повідомлення Екологія Діє Відходи 2003
46
()
Нормативні документи ЄС
47
()
Екологія
48
()
1. Договори
49
()
2. Міжнародні угоди
50
()
3. Узаконення
51
()
5. Підготовчі акти

Страницы: